Podsumowanie działań i prognozy kierunków rozwoju firmy Bosal (przygotowała firma Bosal International NV)

16 maja 2007, 0:00

Szanowni Państwo,


Pragniemy zaprezentować Wam wybrane fragmenty tłumaczenia najnowszej edycji broszury korporacyjnej koncernu Bosal International NV, zawierającej podsumowanie jego działań w roku ubiegłym i prognozy dotyczące kierunków rozwoju firmy w roku bieżącym oraz kolejnych latach.

Zapraszamy do lektury!

Dział Handlowy
Bosal Polska Sp. z o.o.

Bosal International NV:

Dział motoryzacyjny:
Obrót w roku 2006: € 726 milionów
Inwestycje w roku 2006: € 38 milionów
Fabryki: 42
Centra dystrybucyjne: 27

Zatrudnienie: 5.561 osób

Dział przemysłowy:
Obrót w roku 2006: € 150 milionów
Inwestycje w roku 2006: € 2 milionów

Fabryki: 7
Zatrudnienie: 823 osób

Rada Nadzorcza
W obliczu ciągłych wyzwań globalnego rynku motoryzacyjnego i przemysłowego Bosal zanotował dalszy wzrost w roku finansowym 2006. Głównym wyzwaniem tego roku było zawiązanie spółki joint-venture z niemieckim producentem haków holowniczych, firmą ORIS, wiodącym dostawcą dla europejskich producentów samochodów. Innym istotnym faktem było włączenie Autoflex Rosja do Grupy Bosal, co umożliwiło osiągnięcie silnej pozycji na rynku rosyjskim. Równolegle, w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia możliwości produkcyjnych, Bosal intensywnie inwestował w niektóre z istniejących rynków. Grupa Bosal zakupiła ponad 750.000 m2 gruntów i planuje, lub już zaczęła, budowę nowych jednostek badawczo-rozwojowych i produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Turcji, Rosji i na Węgrzech. Bosal był jednym z pierwszych dostawców dla producentów samochodów, który zainwestował w Kałudze, na przedmieściach Moskwy w motoryzacyjnym parku technologicznym, uznawanym obecnie za „rosyjskie Detroit”. W Kałudze Bosal zakupił teren o łącznej powierzchni 227.000 m2 z przeznaczeniem pod budowę fabryki i możliwością dalszej rozbudowy. W ślad za wspomnianymi już inwestycjami Bosal kontynuuje rozwój swojej działalności na Ukrainie, gdzie zawiązana z ZAZ spółka joint-venture zaczęła produkować pierwsze układy wydechowe. W Iranie Bosal Fouman Pars zaczął dostarczać na pierwszy montaż (OEM) układy wydechowe dla Renault Logan.

W 2006 roku dział motoryzacyjny firmy Bosal zanotował znaczący wzrost sprzedaży. Zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych zawarte zostały nowe umowy z producentami samochodów na dostawę układów wydechowych na pierwszy montaż. Europejski Aftermarket w segmencie układów wydechowych również odnotował silny wzrost swoich obrotów. Podobnie działania jednostki produkującej podnośniki i zestawy narzędzi pozwoliły na dalsze umocnienie jej pozycji rynkowej. W ramach działu ACS wzrost obrotów na linii haków holowniczych jest rezultatem nowych kontraktów OEM i rozwojem sieci dystrybucji na rynkach wtórnych. Działania w ramach działu bagażników dachowych zanotowały, dzięki nowym kontraktom OE, dalszy przyrost wyników. Rozwiązania dedykowane dla samochodów powyżej 3,5t przyczyniły się do dalszego wzmocnienia pozycji Bosala w segmencie ciężarówek, autobusów i działu przemysłowego. Określone rozwiązania przeznaczone dla układów wydechowych „heavy duty” wsparły dalszy rozwój działu ciężarówek i autobusów oraz działu przemysłowego, który wykazał w roku 2006 silny rozwój finansowy. Zarówno sprzedaż rur w Europie i Afryce Południowej, produkcja kabin w Danii, jak i sprzedaż regałów magazynowych i systemów irygacyjnych, wykazały dobre wyniki, po raz kolejny udowadniając, że zdywersyfikowane działania różnych oddziałów pozwalają wykorzystywać możliwości rynku w różnych jego sektorach. Grupa Bosal wykazała zauważalny postęp w 2006 osiągnięty dzięki dobrze rozwijającym się, usystematyzowanym wzrostom oraz pomyślnie zawartym spółkom join-venture i dokonanym inwestycjom. Korzyści wynikające z działań grupy Bosal na dotychczasowych rynkach dały solidną podstawę dla kolejnych inwestycji.

Rozwój i badania
Biorąc pod uwagę coraz bardziej powszechne potrzeby dostosowania części motoryzacyjnych do wymogów środowiskowych, pęd ku rozwiązaniom innowacyjnym poszerza granice w zakresie materiałów, opakowań, oszczędności na wadze i emisji spalin, podczas gdy współczynnik cenowy ciągle pozostaje dla klientów głównym kryterium. Układy wydechowe są projektowane i rozwijane tak, by móc sprostać kilkunastu kryteriom rozwoju włączając: kontrolę głośności, temperatury, wibracji oraz emisji. Tymczasem redukcja wagi i większa trwałość są głównymi wymogami rynku. Złożoność funkcji układów wydechowych jest stałym wyzwaniem dla centrów badawczo-rozwojowych firmy Bosal. Jedną z propozycji wysoko wykwalifikowanych zespołów inżynierów Grupy Bosal, która ma sprostać tym wyzwaniom jest optymalizacja jakości i grubości materiału, prowadząca do innowacyjnego rozwiązania cechującego się odseparowaniem elementu od systemu jego zawiesi. Wspomniane rozwiązania tworzą bazę dla lekkich układów wydechowych. Inne przełomowe technologie zawierają promieniowy metalowy substrat radialnego przepływu, zaawansowane połączenie katalizatora z filtrem cząstek stałych oraz izolowany kolektor wydechowy.

Układy wydechowe dla samochodów osobowych
Bosal, aby optymalizować rozwój kompletnych układów wydechowych, ściśle współpracuje z producentami samochodów na całym świecie. Będąc skoncentrowanym na wszystkich aspektach potrzeb klientów, od projektu produktu do lokalizacji fabryk, globalne możliwości produkcyjno-rozwojowe Bosala dostarczają obecnie największą w swojej historii liczbę systemów układów wydechowych na linie produkcyjne klientów. W ostatnim czasie Bosal rozpoczął dostarczanie układów wydechowych, które są tańsze, oszczędniejsze, lżejsze i trwalsze niż miało to miejsce w pojazdach poprzedniej generacji, pomimo, iż obecnie produkowane modele samochodów są coraz większe i cięższe, a producenci samochodów ciągle zaostrzają wymagania w stosunku do dostarczanych produktów.

Układy wydechowe – Aftermarket
Szerokie doświadczenia koncernu Bosal w rozwoju i zaopatrywaniu w układy wydechowe producentów samochodów na całym świecie prowadzą do ciągłego ulepszania działań firmy na rynkach wtórnych. Ostatnie innowacje zawierają pionierski projekt ‘Bosal Diesel-Oxicatfilter’, który w sposób unikalny łączy w jednym substracie katalizator z filtrem cząstek stałych, w efektywny sposób eliminując emisję związków sadzy od 30 do 60%. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane w odpowiedzi na dyrektywy Unii Europejskiej oraz wewnętrzne regulacje prawne poszczególnych państw członkowskich i powinno zostać zaprezentowane na rynku na początku 2007 roku. Ponadto, stosowana w katalizatorach Bosal technologia radialnego przepływu okazała się bardzo trwała (wytrzymała), co potwierdzają opinie rynkowe. Oferuje ona istotną elastyczność w obudowie substratu oraz znaczące oszczędności na objętości, wadze i w zakresie ciśnienia zwrotnego, zapewniając przy tym równą, lub lepszą, charakterystykę emisji w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.

Samochody ciężarowe, autobusy i przemysł
Bosal wykorzystuje swoje doświadczenia w segmencie motoryzacyjnym do rozwoju i produkcji układów wydechowych dla samochodów ciężarowych, autobusów i zastosowań przemysłowych. Układy wydechowe TBI produkowane są w specyfikacjach produktów oryginalnych w Belgii i Południowej Afryce, a grupa ich odbiorców ciągle powiększa się o producentów maszyn stacjonarnych, rolniczych, sprzętu terenowego i budowlanego. Silny udział Bosala w tym segmencie rynku wynika z jego długiego doświadczenia oraz doskonałego rozumienia indywidualnych potrzeb i różnych środowisk pracy produktów z bardzo szerokiej gamy.

Haki holownicze
W sytuacji, w której kierowcy poszukują możliwości zwiększenia użyteczności swoich samochodów do celów wypoczynkowych i praktycznych, a zainteresowanie hakami holowniczymi stale wzrasta, Bosal zapewnia rozwiązania dla wszystkich podsektorów tego segmentu rynku, włączając samochody użytkowe, rodzinne oraz luksusowe.

Niektóre z obecnie produkowanych przez koncern Bosal typów haków holowniczych to:
ORIS MATIC – wysuwany hak holowniczy, posiadający obrotowy mechanizm umożliwiający schowanie całego urządzenia za zderzakiem wtedy, gdy nie jest ono używane.
AK6 – hak automatyczny – oryginalny system firmy Bosal niewidoczny po demontażu. Płyta gniazda elektrycznego jest obracana i chowana za zderzakiem. Montaż i demontaż głowicy jest szybki i prosty.
ECOFIT – to najnowsza koncepcja firmy Bosal na demontowalne haki holownicze. Łączy ona w sobie niezawodność, prostotę montażu oraz znakomitą wartość za nieduże pieniądze.

FLANGE BALL – ten hak holowniczy jest przeznaczony do holowania ciężkich pojazdów, dzięki czemu jest idealny dla pojazdów użytkowych i terenowych. Jego projekt jest zgodny z dwu lub cztero-otworowymi systemami montażu (z możliwością dostosowania wysokości), w zależności od typu pojazdu.

Podnośniki i zestawy narzędzi
Od wielu lat Bosal utrzymuje niekwestionowaną pozycję lidera wśród fabrycznych dostawców podnośników i zestawów narzędzi. Podnośniki, zarówno typu nożycowego jak i dźwigniowego, produkowane są w wielu odmianach, rozmiarach i o różnych nośnościach. Kompletne rozwiązania dostarczane są wprost na linie montażowe klientów w formie zestawów narzędziowych, których podnośnik stanowi integralną część.

Owiewki deflektorowe
Bosal-ORIS jest producentem deflektorów do samochodów ze składanym dachem. Produkty te, dostarczane na pierwszy montaż do producentów samochodów, redukują zawirowania powietrza i poziom głośności podczas jazdy ze złożonym dachem. W rezultacie owiewki deflektorowe stają się niejako automatycznym wyborem nabywców tego rodzaju samochodów – zdecydowanie poprawiają komfort oraz przedłużają sezon jazdy ze złożonym dachem.

Prognozy
Aby utrzymać tempo rozwoju we względnie trudnych warunkach rynkowych oraz zapewnić sobie możliwości właściwego wykorzystania rynkowych możliwości, Zarząd Grupy Bosal skoncentruje się w roku bieżącym na realizacji pięciu głównych założeń, jakimi są:

• pomyślne wprowadzenie firmy na nowe rynki;
• zintegrowanie nabytych spółek z Grupą Bosal;
• budowa nowych oddziałów badawczo-rozwojowych i fabryk produkcyjnych na trzech kontynentach;
• wprowadzenie na rynek produktów innowacyjnych;
• rozwój kompetencji i wysokich kwalifikacji pracowników.

Nowe i obiecujące rynkowe możliwości pojawiają się w Azji. W Indiach spółka joint-venture Bosal Delphi Complete Exhaust Systems właśnie podpisała swój pierwszy kontrakt na dostawy fabryczne. Co więcej, Bosal będzie rozwijał swoją współpracę z firmą Sharda Motor Industries, która produkuje już licencyjne układy wydechowe dla producentów samochodów.
Spółka joint-venture Bosal-ORIS stanie się w pełni operacyjna zaraz po połączeniu z pionem ACS. Wykorzysta ona ogromną szansę wynikającą z połączenia sił innowacji i usług serwisowych, jako że rynki pierwotny i wtórny są komplementarne. Dodatkowa wiedza światowej klasy producenta i eksperta w projektowaniu haków holowniczych stanie się nieocenionym źródłem synergii, które będzie doskonale widoczne na europejskim rynku.
Doskonale funkcjonująca węgierska jednostka Bosal Autoflex wspomoże integrację Bosal Autoflex Russia do działań Grupy w sektorze haków. W tym roku Bosal rozpocznie w parku technologicznym w Kałudze budowę nowej fabryki układów wydechowych, o powierzchni 27.000 m2. Przewidując potrzebę znaczącego zwiększenia w przyszłości powierzchni produkcyjnej Bosal zakupił w Kałudze grunty o powierzchni 227.000 m2.

Dalsze inwestycje w obiekty produkcyjne to m.in. budowa brazylijskiej fabryki podnośników i zestawów narzędzi, o powierzchni 15.800 m2. Zostanie ona ukończona w grudniu 2007 roku. Istniejąca w Warren (Michigan, USA) fabryka układów wydechowych, będąca fabrycznym dostawcą na rynek pierwotny oraz centrum badawczo rozwojowe w Ann Arbor (Michigan, USA) zostaną włączone do nowego centrum technologicznego w Ypsilanti (Michigan, USA). Na łącznej powierzchni 120.000 m2 budowany jest nowy oddział, który znany będzie jako Bosal International North America. Początek jego produkcji planowany jest na połowę kwietnia.
Pomyślne działania produkcyjne w Turcji, obecnie zlokalizowane w dwóch oddzielnych fabrykach w Gebze i Kartal, zostaną przeniesione do nowej fabryki, o powierzchni 19.000 m2, której ukończenie planowane jest na wrzesień 2007 roku.
Bosal Autoflex powiększy swoją powierzchnię produkcyjną na Węgrzech dzięki zakupowi dodatkowego gruntu o powierzchni 110.000 m2, na którym zlokalizowana zostanie nowa fabryka o powierzchni 15.000 m2.
Koncentracja na rozwoju produktów innowacyjnych realizowana będzie poprzez bezzwłoczne wprowadzenie na rynek produktu ORIS-matic, projektu, który w dyskretny sposób łączy wszystkie cechy haka holowniczego w wysuwanej jednostce. ORIS-matic eliminuje konieczność demontażu jakichkolwiek elementów haka w momencie, kiedy nie jest używany.

W ślad za rozmaitymi dyrektywami Unii Europejskiej, których celem jest poprawienie jakości powietrza, niektóre państwa członkowskie wprowadziły normy, aby ograniczyć emisje spalin samochodów z silnikami diesla. W odpowiedzi Bosal rozwinął unikalny koncept – Diesel-Oxicatfilter – łączący w sobie funkcje katalizatora i filtra cząstek stałych. To pionierskie rozwiązanie zaprojektowane dla rynku wtórnego posiada wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi filtrami cząstek stałych.
W dłuższej perspektywie czasowej Bosal będzie inwestował w rozwój wysokotemperaturowych komponentów wymiany ciepła. Zawierają one wstępne ogrzewacze dla silników Stirling, rekuperatory dla turbin, wymienniki ciepła oraz reformery gazu dla ogniw paliwowych. Innym dużym projektem jest rozwój regeneratorów ciepła dla zastosowań motoryzacyjnych, które o 18% podniosłyby skuteczność obecnej generacji silników benzynowych.

Wiele z innowacyjnych projektów wprowadzonych już na rynek lub ciągle będących w fazie projektowania to efekt strategicznych założeń Bosala dotyczących redukcji emisji szkodliwych związków do atmosfery.
Sukces nieprzerwanych innowacji oraz gwarantowanie najwyższej jakości serwisu jest przez Bosala uważane za atut jego zaangażowanego i lojalnego zespołu. W bieżącym roku Bosal będzie kontynuował inwestycje w dedykowane programy rozwojowe, aby stymulować wsparcie w obrębie organizacji i utrzymywać kompetentny zespół pracowników na wysokim poziomie motywacji i kwalifikacji. Bosal pozostaje zaangażowany w inwestowanie w pracowników i zarządzanie Grupą zgodnie z silnymi wartościami rodzinnymi.

 

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!