Plany, działania i wyniki koncernu ZF w 2018 roku

8 kwietnia 2019, 13:12

Koncern ZF Friedrichshafen AG zwiększył swój obrót w roku 2018. Obrót koncernu – skorygowany o wpływy kursu walutowego i działalność związaną z fuzjami i przejęciami wzrósł o około 6% do 36,9 mld euro (w roku poprzednim: 36,4 mld euro). Skorygowany EBIT wyniósł 2,1 mld euro (w roku poprzednim: 2,3 mld euro). Skorygowana marża EBIT wyniosła 5,6% (w roku poprzednim: 6,4%). Pod koniec grudnia koncern ZF zatrudniał na świecie 148 969 pracowników (rok poprzedni: 146 148).

– Kształtujemy szybko postępującą transformację przemysłu motoryzacyjnego, aby zaoferować naszym klientom przekonujące rozwiązania systemowe dla mobilności następnej generacji. Nasze wyniki pokazują, że jesteśmy dobrze przygotowani na wyzwania przyszłości – stwierdził prezes zarządu ZF Friedrichshafen AG Wolf-Henning Scheider, podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji wyników finansowych we Friedrichshafen w tym tygodniu.

W minionym roku firma ZF zwiększyła wydatki na badania i rozwój o około 11%. Według skorygowanych danych finansowych, koncern ZF wydał łącznie 2,5 mld euro (w roku poprzednim: 2,2 mld euro) na badania i rozwój, co odpowiada współczynnikowi kosztów badań i rozwoju w wysokości 6,7%.

Usługi związane z mobilnością i transportem

W szybko rozwijającym się sektorze usług związanych z mobilnością i transportem („Mobility/Transport as a Service“), ZF oferuje nowe rozwiązania takie jak e.GO People Mover. Ten elektryczny minibus, który w przyszłości będzie jeździć również autonomicznie, pojawi się jesienią w ramach pierwszych flot testowych na drogach w Aachen i Friedrichshafen. Kilka tygodni temu koncern ZF poinformował, że ma udział większościowy w firmie 2getthere, holenderskim dostawcy autonomicznych, elektrycznych systemów transportu osób.

– Ta inwestycja jest dla nas ważnym krokiem, gdyż 2getthere posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku autonomicznego transportu osób oraz unikalne kompetencje w dziedzinie inżynierii i oprogramowania – podkreślił Wolf-Henning Scheider.

Automatyczne systemy transportowe firmy 2getthere operujące w wielu dużych miastach, portach i na lotniskach dokonały przewozu ponad 14 milionów osób w sposób wyłącznie elektryczny. Dostępność systemów mobilności firmy 2getthere wynosi ponad 99,7%.

Hybrydowe skrzynie biegów

ZF również rozwija dalej produkty takie jak 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów do samochodów osobowych – przede wszystkim dzięki elektryfikacji. W tym tygodniu koncern zawarł z jednym z klientów umowę na dostawę 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów, której kwota liczona jest w dziesiątkach miliardów euro i która przewiduje udział hybrydowych skrzyni biegów w wysokości około 50%. Ta długoterminowa umowa to największe zlecenie na dostawę automatycznych skrzyń biegów w historii ZF, co potwierdza znaczenie technologii hybrydowej dla indywidualnej mobilności przyszłości.

W tym roku po raz pierwszy zostanie zastosowany seryjnie elektryczny napęd centralny ZF do samochodów osobowych. Popytem cieszy się też elektryczna pojedyncza oś portalowa do autobusów miejskich, na którą koncern ZF zdobył nowe zlecenia od producentów autobusów.

– Dzięki ZF na rynkach europejskich pojawiły się autobusy elektryczne – powiedział Wolf-Henning Scheider.

Przejęcie Wabco

Koncern ZF poinformował w zeszłym tygodniu o przejęciu Wabco – dostawcy systemów hamulcowych, technologii i usług, służących poprawie bezpieczeństwa, wydajności i powiązania komunikacyjnego samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep – płacąc 136,50 dolarów amerykańskich za akcję. Odpowiada to łącznej wartości transakcji w wysokości około siedmiu miliardów dolarów. Zakończenie przejęcia oczekiwane jest na początku przyszłego roku. Uczyni ono koncern ZF na dłuższą metę bardziej niezależnym od cyklów rynku samochodów osobowych. Firma Wabco zatrudnia około 16 tys. pracowników na całym świecie i uzyskała w zeszłym roku obrót w wysokości 3,2 mld euro.

– Planowane przejęcie jest częścią strategii ZF i pozwala na rozszerzenie kompetencji koncernu o hamulce do pojazdów użytkowych. Dzięki temu będziemy mogli zaoferować naszym klientom obszerne rozwiązania systemowe, umożliwiające bezpieczny i zautomatyzowany transport osób i towarów – powiedział Wolf-Henning Scheider.

Decyzje strukturalne

Aby móc w sposób ukierunkowany i szybszy reagować na różne wymagania rynku, ZF wprowadza tzw. „Dual Operating System“, który dopuszcza różne prędkości i modele organizacyjne. Zgodnie z tym systemem dawny Dział Technologii Bezpieczeństwa Czynnego i Biernego został podzielony na trzy jednostki: Technologia Bezpieczeństwa Biernego, Technologia Bezpieczeństwa Czynnego oraz Elektronika i Systemy Wspomagania Kierowcy (ADAS). Do tego dochodzą centra systemowe i projektowe, które wspierają obszary dotyczące kilku działów, takie jak zautomatyzowana jazda czy elektromobilność.

– Dzięki tym nowym strukturom i procesom uprościliśmy hierarchie i złożoność, możemy jeszcze szybciej reagować i jeszcze lepiej obsługiwać naszych klientów – powiedział Wolf-Henning Scheider.

Rozwój ekonomiczny

Osiągając obrót w wysokości 36,9 mld euro (w poprzednim roku: 36,4 mld euro) koncern ZF przekroczył prognozowany na początek minionego roku obrót w wys. 36,5 mld euro. Przychody zwiększyły się w porównaniu do roku 2017 nominalnie o 1,3%. Przychody skorygowane o wpływy kursu walutowego i działalność związaną z fuzjami i przejęciami wzrosły organicznie o około 6% i tym samym mocniej niż rynek. Zwłaszcza Dział Technologii Pojazdów Użytkowych (plus 12%) i Dział Rozwiązań dla Przemysłu (plus 13%) odnotowały nadzwyczajne organiczne wzrosty dochodów.

Na skorygowany EBIT w wysokości 2,1 mld euro (rok poprzedni: 2,3 mld euro) w znacznym stopniu miało wpływ zwiększenie wydatków na badania i rozwój, wzrost kosztów materiałowych, negatywne efekty kursów walut oraz słaba koniunktura. Skorygowana marża EBIT wynosi 5,6%, a swobodny przepływ gotówki skorygowany o akwizycje i sprzedaże przedsiębiorstw wynosi 0,9 mld euro.

Koncern ZF jeszcze bardziej zredukował zobowiązania związane z przejęciem TRW. „W minionym roku obrotowym zmniejszyliśmy zadłużenie brutto o 1,4 mld euro do 5,0 mld euro i tym samym dalej wzmocniliśmy finansową niezależność naszego koncernu“, powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor finansowy ZF dr Konstantin Sauer. „Ze współczynnikiem adekwatności kapitałowej w wysokości 28%, koncern ZF posiada solidny fundament ekonomiczny.“ Pod koniec 2017 roku współczynnik adekwatności kapitałowej wynosił jeszcze 24%.

Niewielki wzrost liczby pracowników

Z dniem 31 grudnia 2018 r. koncern ZF zatrudniał 148 969 pracowników (poprzedni rok: 146 148) na całym świecie. Wraz z rozwojem działalności, powstały dodatkowe miejsca pracy, zwłaszcza w branży zautomatyzowanej jazdy i elektromobilności, przede wszystkim w regionach Ameryki Północnej oraz Azji i Pacyfiku. Na całym świecie koncern ZF zatrudnia ponad 17 tys. pracowników w projektach związanych z badaniami i rozwojem.

Otoczenie rynkowe jest nadal niepewne

Utrzymująca się niepewność w politycznym i gospodarczym rozwoju wielu krajów oraz nowe wymogi regulacyjne w zakresie zmniejszania poziomu emisji, nadal powodują napiętą sytuację na rynkach na całym świecie. Zważywszy na oczekiwane rozwoje rynków i zakładając stały kurs walutowy, ZF przewiduje, że w 2019 roku obroty koncernu osiągną poziom w przedziale między 37 a 38 mld euro. ZF dąży do skorygowanej marży EBIT między 5,0 i 5,5% oraz skorygowanego o akwizycje i sprzedaże przedsiębiorstw swobodnego przepływu gotówki w wysokości około 1 mld euro.

– Z naszym obszernym portfolio produktów, przyszłościowymi rozwiązaniami technicznymi i rozbudowaną siecią jesteśmy atrakcyjnym dostawcą systemów dla naszych klientów, z którymi wspólnie kształtujemy mobilność następnej generacji – powiedział prezes zarządu ZF Wolf-Henning Scheider.

Przegląd najważniejszych wskaźników

2018 2017
Obrót koncernu 36,9 mld € 36,4 mld €
Liczba pracowników na całym świecie 148 969 146 148
EBIT (skorygowany) 2,1 mld € 2,3 mld €
Marża EBIT (skorygowana) 5,6% 6,4%
Wydatki na badania i rozwój 2,5 mld € 2,2 mld €
Inwestycje w środki trwałe 1,6 mld € 1,4 mld €
Współczynnik wypłacalności 28% 24%
Swobodny przepływ gotówki (skorygowany) 891 mln € 1,8 mld €
Obrót w Europie 17,4 mld € 17,4 mld €
– w tym w Niemczech 7,4 mld € 7,7 mld €
Obrót w Ameryce Północnej 10,3 mld € 10,0 mld €
Obrót w Ameryce Południowej 1,0 mld € 1,1 mld €
Obrót w regionie Azji i Pacyfiku 8,0 mld € 7,8 mld €
– w tym w Chinach 6,2 mld € 5,9 mld €
Obrót w Afryce 233 mln € 199 mln €

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!