Wyniki finansowe Grupy Boryszew dają powody do zadowolenia

16 maja 2024, 13:42

Boryszew S.A., jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, podsumowała I kwartał 2024 roku. Przychody Grupy wyniosły 1,3 mld złotych,
a EBITDA 60 mln złotych.

fot. unsplash.com

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024

Segment Motoryzacja utrzymał przychody na poziomie podobnym do poprzedniego kwartału i wypracował 420 mln zł (422 mln zł w IVQ23), EBITDA zanotowała 43,3% wzrostu
w porównaniu do analogicznego okresu roku 2023 i osiągnęła 12 mln zł.
Przychody w Segmencie Metale w I kwartale bieżącego roku wyniosły 719 mln złotych
(-31,2% IQ23/IQ24), a EBITDA 33 mln złotych. Wyniki Grupy w tym segmencie działalności są mocno skorelowane z wahaniami średnich cen metali na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Ceny te, wyrażone w polskich złotych, spadły od 12% do prawie 30% w zależności od surowca, co jest konsekwencją umocnienia złotego oraz utrzymującego się niskiego popytu i słabej koniunktury. Stabilne wyniki konsekwentnie notuje natomiast obszar aluminium, gdzie NPA Skawina jest jedynym w kraju producentem niskostratnych przewodów napowietrznych i drutów, kluczowych w procesie transformacji energetycznej.

 – Wyniki pierwszego kwartału są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Wartość EBITDA jest w niewielkim stopniu odchylona od założonego dla tego okresu budżetu. Obserwujemy niski popyt w Europie, skorelowany z napływem tanich produktów ze wschodu oraz mocną złotówką. Pomimo tego, utrzymujemy solidne wskaźniki finansowe, dzięki naszej dywersyfikacji produktowej oraz rynków zbytu. Koncentrujemy się na realizacji nowej strategii na lata 2024 – 2028, która ma na celu zbudowanie większej odporności przedsiębiorstwa na cykle koniunkturalne oraz inwestycje w produkty o wyższej marży. Podtrzymujemy także deklaracje w zakresie polityki dywidendowej. – powiedział Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

 – W 2024 roku przychody Segmentu Pozostałe osiągnęły wartość 169 mln zł, co wynika głównie z rozwoju spółki Boryszew Green Energy & Gas, która w nowej strategii Grupy rozszerzać będzie swoje kompetencje. Otoczenie makroekonomiczne jest niekorzystne, pomimo tego Grupa ma zapewnione finansowanie oraz bezpieczne wskaźniki finansowe. – powiedział Radosław Szorc, CFO Boryszew S.A.

W pierwszym kwartale 2024 roku Segment Motoryzacja stanowi 31,2% przychodów Grupy, natomiast Segment Metale odpowiada za 53,3%, resztę przychodów stanowią Segment Chemia 3,1 % oraz Pozostałe 12,5%.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!