Ważne czynności podczas wymiany filtra-osuszacza/zasobnika

2 grudnia 2021, 13:53

Podczas prac przy układzie klimatyzacji należy zwrócić szczególną uwagę na wymianę filtra-osuszacza / zasobnika.

Zadania i zasada działania

Filtry-osuszacze/zasobniki usuwają ciała obce i wilgoć z czynnika chłodniczego, chroniąc układ klimatyzacji przed uszkodzeniami. Nie są to klasyczne części podlegające zużyciu w pojeździe, mogą jednak pochłaniać tylko ograniczoną ilość wilgoci i brudu. W przypadku wystąpienia takich objawów, jak oblodzenie zaworu rozprężnego, wahania ciśnienia lub słaba wydajność chłodzenia możliwą przyczyną może być również filtr-osuszacz / zasobnik.

Zdjęcie 1: Różne filtry-osuszacze

Prawidłowe postępowanie podczas napraw

W przypadku nieszczelności lub po każdym otwarciu obiegu układu klimatyzacji należy zawsze wymienić również filtr-osuszacz/zasobnik. Jeśli w oleju do kompresora znajdują się ciała obce, starty materiał czy inne pozostałości lub jeśli nie można określić ilości oleju, należy najpierw przepłukać układ klimatyzacji.

Ponieważ filtrów-osuszaczy/zasobników nie wolno przepłukiwać, należy je wymontować przed rozpoczęciem płukania i przygotować obejście (zmostkować).

W przypadku montażu nowego filtra-osuszacza/zasobnika bardzo ważne jest, aby usunąć korki dopiero bezpośrednio przed montażem. W przeciwnym razie znajdujący się wewnątrz higroskopijny (pochłaniający wodę) granulat może bardzo szybko osiągnąć granicę nasycenia ze względu na zawartość wilgoci w powietrzu otoczenia. Jeśli w nowym filtrze-osuszaczu/zasobniku nie ma korków, nie wolno go montować.

Szczególnie w przypadku pojazdów o większym przebiegu zapobiegawcza wymiana filtra-osuszacza/zasobnika może stanowić zabezpieczenie przed zakłóceniami działania i uszkodzeniami. Regularne serwisowanie klimatyzacji zapewnia również dłuższą żywotność i prawidłowe działanie filtra-osuszacza/zasobnika oraz układu klimatyzacji.

Zdjęcie 2: Porównanie zasobników (nowy/używany)

Ważne!

Nasyconego granulatu w filtrach-osuszaczach / zasobnikach nie da się zregenerować przy użyciu urządzenia do serwisowania klimatyzacji. Ani długość procesu, ani podciśnienie nie są wystarczające do usunięcia pochłoniętej wilgoci. W przypadku otwarcia obiegu układu klimatyzacji po zakończeniu prac należy przeprowadzić co najmniej 20-minutowe opróżnianie w celu usunięcia resztek wilgoci z systemu i przewodów.

Źródło: Technical Messenger MAHLE wydanie nr 8/2021

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!