Przyczyny i konsekwencje korozji nagrzewnicy

18 września 2019, 14:17

Badanie kilku zgłoszeń od klientów odnośnie niewystarczającej wydajności nagrzewnic, skłoniło firmę NRF do napisania krótkiego materiału o przyczynach takiego stanu rzeczy.

Pojawiające się zgłoszenia wyglądają przeważnie następująco: “Słaba wydajność ogrzewania, mały przepływ płynu chłodniczego przez nagrzewnicę”, “Nieszczelność w miejscu łączenia z przewodem gumowym”. Badając niniejsze zgłoszenia, firma NRF często spotyka się z przypadkami jak poniżej.

Skorodowany króciec wlotowy do nagrzewnicy.

Stan króćca pokazny na zdjęciu nr. 1 wskazuje, że w tym miescu doszło prawdopodobnie do korozji elektrochemicznej (galwanicznej). Aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję dlatego, że na jego powierzchni powstaje warstwa tlenku, która go skutecznie ochrania. Niemniej jednak przy bezpośrednim kontakcie z innym metalem o różnym potencjale dochodzi do powstania mostka elektrolitycznego. W przypadku zdjęcia nr. 1 wnioskujemy, iż miało to miejsce ponieważ dodatkowo króciec jest zdeformowany (opaska stalowa, łącznik metalowy, itp.). Dlatego należy zawsze unikać bezpośredniego styku aluminium z innym metalem.

Korozja elektrochemiczna może również być obecna w przypadku stosowania niewłaściwego płynu chłodniczego lub dodania nieautoryzowanych przez producenta samochodu dodatków chemicznych.

Nieodpowiedni płyn chłodniczy działa wtedy jak elektrolit (podobnie jak w akumulatorze) a metale o różnych potencjałach stają się elektrodami (anoda – metal o niższym potencjale, katoda – metal o wyższym potencjale) pomiędzy którymi wytwarza się ogniwo galwaniczne. Zjonizowany płyn chłodniczy może spowodować uszkodzenie rdzenia nagrzewnicy i/lub chłodnicy w ciągu kilku tygodni od jego zamontowania w układzie. Dlatego zaleca się przegląd układu chłodzenia silnika raz na 2 lata. Jeśli ze starego rdzenia nagrzewnicy wylejemy czarny płyn (Zdjęcie nr. 2), albo nagrzewnica jest nieszczelna to układ chłodzenia należy przepłukać przed zainstalowaniem nowego rdzenia nagrzewnicy.

Wnętrze nagrzewnicy zanieczyszczone czarną substancją.

Przy płukaniu musimy mieć na uwadze, że układ chłodzenia składa się z aluminiowych wymienników ciepła i stosować tylko odpowiednie płyny płuczące, które nie są agresywne względem tego metalu. Przykładami takich płynów są: chlorki, roztwory soli, kwasy organiczne i nieorganiczne, roztwory wodorotlenków sodu, potasu, wapnia, amonu i baru.

W branży motoryzacyjnej często spotyka się oferty substancji “uszczelniających” nieszczelności układu chłodzenia. Mechanicy i użytkownicy samochodów powinni być bardzo ostrożni decydując się na takie rozwiązanie. W takich przypadkach często dochodzi do reakcji chemicznych i wytworzenia substancji blokujących przepływ przez wymienniki ciepła (Zdjęcie nr. 3).

Gęsta, kleista substancja w układzie chłodzenia.

Najnowsze osiągnięcia w branży chłodzenia silników sprawiają, że ważne jest aby mechanik zdawał sobie sprawę z rodzaju płynu chłodniczego znajdującego się w układzie i jaki rodzaj płynu może być bezpiecznie dodany. Obecnie po kolorze płynu chłodniczego nie jesteśmy w stanie określić jego rodzaju. Na rynku motoryzacyjnym występuje 36 różnych marek płynu chodniczego. Mechanik przed użyciem danego płynu chłodniczego powinien skonsultować się z fabryczną dokumentacją techniczną lub bezpośrednio z autoryzowanym przedstawicielem producenta samochodu. Dolewka niewłaściwego płynu chłodniczego może być przyczyną bardzo szybkiej korozji układu.

Autor artykułu:

Autor: Adam Gertruda

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!