Opróżnianie sprężarki klimatyzacji z oleju

18 marca 2019, 12:56

Istnieje kilka metod opróżniania sprężarek klimatyzacji z oleju. Poniżej podajemy w syntetyczny sposób sugerowane metody opróżniania sprężarek z oleju, w zależności od konstrukcji sprężarki.

Sprężarka z korkiem olejowym:

 1. Umieścić naczynie z podziałką poniżej korka olejowego a następnie usunąć korek.
 2. Odczekać do momentu spłynięcia oleju ze sprężarki.
 3. Okręcić wałem sprężarki zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu dokładniejszego opróżnienia sprężarki z oleju.
 4. Jeżeli olej już nie wypływa, okręcić dodatkowo ok. 10 razy wałem sprężarki w celu upewnienia się, że więcej oleju już nie wypłynie ze sprężarki.

Sprężarka bez korka olejowego:

 1. Zdjąć pokrywy zabezpieczające króćce dolotowe oraz wylotowe ze sprężarki.
 2. Umieścić naczynie z podziałką poniżej króćców.
 3. Przechylić odpowiednio sprężarkę oraz wylać olej przez wlot lub wylot sprężarki.
 4. Okręcić wałem sprężarki zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu dokładniejszego opróżnienia sprężarki z oleju.
 5. Jeżeli olej już nie wypływa, okręcić dodatkowo ok. 10 razy wałem sprężarki w celu upewnienia się, że więcej oleju już nie wypłynie ze sprężarki.

Uwaga – nie jest możliwe całkowite opróżnienie oleju ze sprężarki przez króćce. Nawet 10-20% oleju, ze względu na jego lepkość a także w zależności od konstrukcji sprężarki, może pozostać osadzone na wewnętrznych ściankach sprężarki.

Wlewanie oleju do sprężarki nieposiadającej korka spustowego:

Sprężarka klimatyzacji Nissens z ukazanymi portami ssania i tłoczenia
 • Należy zwrócić uwagę na właściwy typ i lepkość oleju wlewanego do sprężarki (parametry oleju wg katalogu Nissens dla danej sprężarki).
 • Sprężarki Nissens są fabrycznie zalewane olejem typu PAG – jeżeli wg danych producenta auta w układzie A/C ma być taka sama ilość oleju jaką zalana jest fabrycznie sprężarka Nissens – oleju nie należy dolewać do sprężarki.
 • Olej należy wlewać króćcem dolotowym sprężarki (ssanie), króciec dolotowy sprężarki (ssanie) na ogół ma większą średnicę niż króciec wylotowy (tłoczenie).
 • Jeżeli króćce są o tej samej średnicy, wtedy króćce powinny być oznaczone jako S (ang. suction – ssanie) lub D (and. discharge – wypływ, tłoczenie), oznaczenie S i D może być na zaślepkach króćców lub na korpusie sprężarki pod króćcami (przykład – zdjęcie poniżej).
Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!