Zestaw PowerGrip K015432XS dla silników benzynowych 1,6l Fiat i Lancia

, 18 marca 2008, 0:00

Zestaw rozrządu K015432XS stosowany jest w silnikach 178B3000, 182A4000, 182A6000, 182B5098, 182B6000, 182B6000LPG, 185A3000, 186A4000, 186A3000LPG. Napinacz synchroniczny stanowiący element wyposażenia oryginalnego (OE) w tych silnikach zmieniano już trzykrotnie. Zestawy rozrządu Gates poddawano również stosownym modyfikacjom.
Ponieważ ostatnia zmiana różni się znacznie od poprzednich, poniżej przedstawiono podsumowanie.

Podsumowanie
1) napinacz w zestawie do 08/2004 (Rys. 1) – Nr OE 46792898

2) napinacz w zestawie od 09/2004 do 11/2005 (Rys.2) – Nr OE 46416489
3) napinacz w zestawie od 12/2005 (Rys.3) – Nr OE 71734799

     
Montaż
Najnowsza wersja napinacza stosowana jako wyposażenie oryginalne (OE) zastępuje dwie poprzednie.

Może zdarzyć się, że w samochodzie zamontowana jest starsza wersja napinacza. Montaż najnowszej wersji napinacza przy użyciu starego kołka gwintowanego i nakrętki nie stanowi problemu. Pomimo, że głębokość otworu mocującego (A) napinacza jest większa a długość kołka gwintowanego pozostaje niezmieniona, wystarcza to jednak do prawidłowego zamontowania nakrętki, patrz rys. 5 (B).

  

Na rys.4 i 5 przedstawiono najnowszą wersję napinacza zamontowanego na wsporniku. Zwykle wspornik ten (C) zamontowany jest na kadłubie silnika i nie ma potrzeby jego demontażu.

  
Aby unieruchomić napinacz, należy umieścić kołek wspornika (rys.6) w podłużnym, otwartym otworze płytki oporowej napinacza.
W przypadku wymiany paska i napinacza zgodnie z procedurą montażową (OE), po wykonaniu dwóch obrotów wskaźnik (D) powinien znaleźć się w wycięciu „V” płytki oporowej napinacza (E).
Równocześnie dwa znaki koloru czarnego (F) powinny znaleźć się naprzeciw siebie. Tylko w takim przypadku napinacz będzie zamontowany prawidłowo.

Procedura montażowa zestawu K015432XS

Demontraż
1) Odłączyć akumulator.
2) Podnieść pojazd tak, aby koła nie dotykały podłoża.
3) Wymontować prawe przednie koło i fartuch błotnika.
4) Wymontować rurę nagrzewnicy powietrza zasysanego.
5) Zdemontować pasek napędu urządzeń pomocniczych.

6) Wymontować świecę zapłonową z cylindra numer 1.
7) Rozłączyć złącze zasilania cewki, przewody wysokiego napięcia i wymontować cewkę zapłonową i sterownik.
8) Zamocować czujnik zegarowy umieszczając jego wspornik w gnieździe świecy zapłonowej cylindra nr 1.
9) Obrócić wał korbowy w kierunku zgodnym z obrotami silnika w położenie odpowiadające GMP dla cylindra nr 1.
10) Sprawdzić, czy znak (5) na kole zębatym wału korbowego znajduje się w jednej linii ze znakiem (6) na dolnej części obudowy wałka rozrządu (rys.B) i ustawić czujnik zegarowy na zero.
11) Sprawdzić, czy znak na kole zamachowym (7) znajduje się obok znaku „o” na obudowie sprzęgła (rys. B1).
12) Wymontować dolną część obudowy sprzęgła.

13) Unieruchomić koło zamachowe (7) za pomocą narzędzia do blokowania (8) (rys.C).
14) Zdemontować koło zębate wału korbowego.

Uwaga: nakrętka mocująca koło zębate wału korbowego posiada gwint lewoskrętny.

15) Zdemontować osłonę paska rozrządu.
16) Odkręcić śruby z kół zębatych wałka rozrządu używając klucza (nr kat. Fiat 1860831001) i narzędzia do blokowania wałka rozrządu (nr kat. Fiat 1860885000).
17) Wymontować tylne obudowy wałków rozrządu.

18) Zamocować narzędzia do ustawiania wałków rozrządu (9)(rys.D) dopasowując wycięcia (10) na wałkach rozrządu z wypustami (11) narzędzi (9) (rys.E) i dokręcić.
19) Odkręcić nakrętkę z rolki napinającej (2) i zdemontować pasek rozrządu (1) (rys.A).
20) Wymontować rolkę napinającą (2) i rolkę pośrednią (3) (rys.A)

Montaż
21) Zamontować rolkę napinającą (2) i rolkę pośrednią (3). Ustawić otwarty podłużny otwór w płytce oporowej (12) (rys. F) rolki napinającej na kołku (13) (rys.F) w płytce (4) (rys.A); rolka jest zamontowana.
22) Założyć nowy pasek rozrządu (1) w następującej kolejności: koło zębate wału korbowego, koło zębate pompy oleju, rolka pośrednia (3), koło zębate wałka rozrządu zaworów dolotowych następnie koło zębate wałka rozrządu zaworów wylotowych i rolka napinająca (2).

23) Odkręcić śrubę (14) z płytki (4) (rys.G1) i zamocować narzędzie do napinania (15) (rys.G).
24) Poluzować nakrętkę na rolce napinającej (2). Za pomocą narzędzia do napinania (15) ustawić rolkę napinającą (2) w położeniu odpowiadającemu maksymalnemu napięciu: obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys.H).

Uwaga: Położenie odpowiadające maksymalnemu napięciu uzyskane jest, gdy ruchomy wskaźnik (16) osiąga ogranicznik i wystaje z wycięcia
(17) w płytce oporowej (12) rolki napinającej (rys. H1).

25) Dokręcić nakrętkę na rolce napinającej (2).
26) Zdemontować czujnik zegarowy ze wspornikiem.

27) Dokręcić śruby kół zębatych wałka rozrządu momentem 115 Nm używając klucza (nr kat. Fiat 1860831001) i narzędzia do blokowania wałka rozrządu (nr kat. Fiat 1860885000).
28) Zdemontować narzędzia (9) unieruchamiające wałki rozrządu (rys. D i rys. E).
29) Wymontować narzędzie do blokowania (8) z koła zamachowego (rys.C).
30) Wolno obrócić wał korbowy o dwa obroty w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów silnika, aż do ponownego ustawienia w GMP (wykorzystać znaki ustawcze na kole zamachowym) (rys. B1).
31) Poluzować nakrętkę na rolce napinającej (2). Za pomocą narzędzia do napinania (15) (rys. G) ustawić rolkę napinającą (2) w położeniu odpowiadającemu napięciu nominalnemu. Uwaga: Położenie odpowiadające nominalnemu napięciu osiągane jest, gdy ruchomy wskaźnik (16) zrówna się z wycięciem (17) w płytce oporowej (12) rolki napinającej (rys. I).
32) Dokręcić rolkę napinającą (2) momentem 25 Nm.
33) Zdemontować narzędzie do napinania (15) (rys.G) i ponownie wkręcić śrubę (14) (rys. G1).

34) Ponownie zamontować czujnik zegarowy umieszczając jego wspornik w gnieździe świecy zapłonowej cylindra nr 1.
35) Powoli obrócić wał korbowy o dwa obroty w kierunku zgodnym z obrotami silnika, aż do ustawienia do w położeniu GMP (użyć czujnika zegarowego) i sprawdzić ustawienie rolki napinającej (ruchomy wskaźnik (16) i wycięcie (17) w płytce oporowej (12) muszą pokrywać się (rys.I)). Sprawdzić również, czy narzędzia do ustawiania wałków rozrządu (9) są zamontowane prawidłowo.
(Rys. E)
36) Jeżeli znaki ustawcze nie są dopasowane i/lub rolka napinająca jest ustawiona nieprawidłowo, należy zdjąć nowy pasek rozrządu i ponownie wykonać czynności począwszy od opisanych w punkcie (22).
37) Zdemontować wszystkie narzędzia nastawcze.
38) Montaż wymontowanych elementów przeprowadzić w kolejności odwrotnej do ich demontażu.

Bardzo ważna uwaga!:
– Montować rolkę napinającą i rolki pośrednie w temperaturze pokojowej (ok.20°C). Montaż przy gorącym silniku jest niedozwolony.
– Przy ustawianiu układu rozrządu nie wolno nigdy obracać wałem korbowym w kierunku przeciwnym do obrotów silnika.
– W przypadku popełnienia błędu podczas ustawiania układu rozrządu, w szczególności podczas napinania paska, całą procedurę należy powtórzyć od początku

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!