Kołki Minicombi – sposób na przebicia gwoździowe czoła opony

, 16 czerwca 2014, 11:49

Przebita opona to jeden z najczęstszych powodów wizyt w warsztacie. W artykule specjalista firmy Tip-Topol przedstawia naprawę przebić gwoździowych czoła opony.

Zalecanym materiałem do wykonania naprawy tego typu uszkodzenia w warunkach warsztatowych są kołki Minicombi. Kołki Minicombi przeznaczone są do napraw opon radialnych i diagonalnych, dętkowych i bezdętkowych. Niewątpliwą zaletą napraw wykonywanych przy użyciu kołków Minicombi jest ich trwałość i możliwość użycia opony bezpośrednio po naprawie.

W ofercie firmy Rema Tip Top występuje pięć typów kołków umożliwiających naprawę uszkodzeń cylindrycznych o średnicach 3; 4,5; 6; 8; 10mm.

Warto zaznaczyć, że kołki Minicombi A4,5 i A6 można stosować do naprawy opon samochodów osobowych, których klasa prędkości nie przekracza wskaźnika prędkości V, tj. 240 km/h.

Natomiast kołkami Minicombi B10 dopuszcza się naprawę opon do naczep i przyczep, których szerokość nie przekracza 12” dla średnicy osadzenia 20” oraz o szerokości 13” dla średnicy osadzenia 22,5”.

Szerokość naprawianego czoła bieżnika zawęża się w miarę wzrostu średnicy kołka Minicombi. Szczegółowy proces naprawy opon przedstawiony zostanie z uwzględnieniem poszczególnych etapów.

Etap 1: Określenie miejsca uszkodzenia

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z naprawą należy koniecznie zlokalizować uszkodzenie z zewnętrznej strony opony i zaznaczyć je kredą. Niezbędna jest również ocena stanu technicznego opony, czyli sprawdzenie, czy nie występują uszkodzenia dyskwalifikujące oponę, oraz czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie wykonania naprawy biorąc pod uwagę:

  • stan bieżnika (patrz wskaźnik TWI)
  • wiek opony tzn. czy nie występuje siatka starzeniowa
  • ilość wcześniej wykonanych napraw ( w zależności od rodzaju opony w technologii Rema Tip Top dopuszczalne są maksymalnie 3 naprawy)
  • ilość i koszt napraw, które należy wykonać.

 

Jeżeli w/w czynniki nie dyskwalifikują opony można przystąpić do jej naprawy.

Miejsca uszkodzenia wewnątrz w oponie należy zaznaczyć kredą i usunąć obce ciała znajdujące się w oponie. Na podstawie średnicy uszkodzenia dobierany jest kołek potrzebny do wykonania naprawy. Ważne jest zwrócenie bacznej uwagi na przebieg kanału uszkodzenia tzn. na kąt przebicia.

Kołki Minicombi pozwalają naprawiać przebicia, których kąt wynosi 9010o. Kąt ten jest wyraźnie ograniczony ze względu na to, że kołki Minicombi stanowią zintegrowany materiał składający się z korpusu gumowego do wypełnienia kanału i łatki gumowej do uszczelnienia opony.

Etap 2: Przygotowanie kanału uszkodzenia do naprawy

Dla każdej średnicy kołka należy stosować odpowiedniej średnicy frez. Obróbkę kanału frezem należy rozpocząć od środka opony na zewnątrz, a następnie powtórzyć czynności od zewnątrz opony do wewnątrz. Kolejność ta ma swoje uwarunkowania:

  1. Frez musi dokładnie „odnaleźć” przebieg kanału. Konieczne jest wprowadzenie frezu ręcznie w zaznaczone miejsce wewnątrz opony – przed użyciem szlifierki (uwaga – koniecznie wolnoobrotowej, o maks. prędkości < 2 500 obr./min). Należy również upewnić się, że koniec frezu wychodzi w miejscu uszkodzenia na bieżniku opony.
  2. Frezy są tak zbudowane, że możliwe jest cięcie stali tylko przy obrotach w prawo. Ponieważ po chwili frezowania uszkodzone druty mają tendencję do zawijania się w kierunku obrotów frezu, konieczne jest powtórzenie czynności z zewnętrznej strony opony.

 

Etap 3: Przygotowanie wnętrza opony.

Na tym etapie należy oszorstkować miejsce pod „talerzyk” kołka uważnie i dokładnie, aby nie poderwać warstwy gumy butylowej i uzyskać dobrą strukturę podłoża. Czynność tą zaleca się wykonać ściernicą ∅ 65 lub szczotką stalową o średnicy 50 mm, której druty zatopione są w PCV.

Po zakończeniu szorstkowania wszystkie opiłki gumy i stali należy usunąć odkurzaczem, natomiast miejsce szorstkowania wyczyścić dodatkowo specjalną szczotką mosiężną.

Etap 4: Naprawa kołkiem MINICOMBI

Gdy wnętrze opony jest czyste i powierzchnia oszorstkowana jest dostatecznie duża w stosunku do „talerzyka” kołka, należy przystąpić do smarowania miejsca naprawy (zarówno kanału uszkodzenia jak i powierzchni pod „talerzyk” kołka) płynem do wulkanizacji o nazwie SPECIAL CEMENT BL. Czas schnięcia zależy od warunków panujących w warsztacie tj. temperatury i cyrkulacji powietrza oraz jego wilgotności. Najpewniejszy sposób to kontrola grzbietem palca. Moment tzw. lepkości kontaktowej jest optymalny do wprowadzenia kołka w otwór.

Kołki Minicombi pokryte są warstwą aktywną, która pod wpływem bodźca chemicznego, jakim jest SPECIAL CEMENT BL, wulkanizuje w temperaturze 18-150 st. C. W związku z tym nie należy dotykać palcami warstwy aktywnej lub wystawiać kołka na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

Bezpośrednio przed wprowadzeniem kołka w otwór uszkodzenia konieczne jest wprowadzenie niewielkiej ilości kleju SPECIAL CEMENT BL w celu ułatwienia przeciągnięcia korpusu przez otwór. Przeciągnięcie kołka przez otwór w oponie następuje poprzez pochwycenie kombinerkami za jego gumową końcówkę i przeciągnięcie do momentu uzyskania minimalnego zagłębienia w środku talerzyka, które po zwolnieniu naprężenia powinno zniknąć.


Przy użyciu rolki o szerokości max 4 mm należy przyrolować talerzyk grzybka zwracając uwagę, aby nie powstały pęcherze powietrza pod jego powierzchnią.

W celu zapewnienia gazoszczelności w miejscu naprawy konieczne jest posmarowanie talerzyka kołka oraz oszorstkowanego miejsca wokół niego płynem o nazwie INNERLINER SEALER. Naprawioną oponę można następnie zamontować na obręczy i napompować do ciśnienia nominalnego. Dopiero wówczas należy obciąć wystającą ponad bieżnik część kołka (1 mm ponad rzeźbę bieżnika).

Dowiedz się więcej

DemoCar Tip-Topol w kolejnych rejonach Polski
DemoCar Tip-Topol w kolejnych rejonach Polski

W czerwcu akcja DemoCar będzie przeprowadzana w Lubinie i Poznaniu. Jest ona adresowana do osób zainteresowanych zakupem stacji do klimatyzacji lub chcących dowiedzieć się czegoś więcej na temat linii Invento, w tym modeli ACix+ oraz Advance, czy też produktów marki Texa, jak choćby K710R. By skorzystać z tej propozycji, należy skontaktować się z Opiekunem Handlowym […]

Komentarze

Brak komentarzy!