Szkolenia Akademii AutoElektro w październiku

, 22 września 2010, 0:00

W październiku odbywać się będą szkolenia Akademii AutoElektro poświęcone następującej tematyce:

2-3.10.2010

Immobilizery samochodowe – budowa, działanie i diagnostyka.
Zakres tematyczny:
– Fabryczne zabezpieczenia antykradzieżowe pojazdów – wprowadzenie do zagadnienia.

– Typowe rozwiązania techniczne immobilizerów na przykładzie schematów blokowych.
– Podstawy transmisji danych – elementarz wiedzy .
– Platforma informatyczna – przechowywanie, szyfrowanie i wymiana danych pomiędzy sterownikami.
– Klawiatury kodowe – działanie, obsługa i diagnostyka usterek w pojazdach grupy PSA.

– Nadajniki podczerwieni – ewolucja rozwiązań stosowanych przez Renault.
– Omówienie systemów wykorzystujących piloty emitujące fale radiowe /Opel, Rover, Nissan /.
– Technika RFID – podstawy teoretyczne.
– Transpondery kluczyków – kompendium wiedzy / budowa, rodzaje, ewolucja rozwiązań /

– Czytniki transponderów , stacyjki elektroniczne i blokady kolumny kierowniczej – zasady działania i współpracy z pozostałymi sterownikami systemowymi.
– Działanie i diagnostyka systemów transponderowych w pojazdach europejskich i azjatyckich / VW, BMW, MB, Ford, Opel, PSA, Renault, Daewoo, Hyundai, KIA, Toyota, Suzuki /.
– Immobilizery w samochodach amerykańskich – wybrane zagadnienia.
– Programowanie i dopasowywanie sterowników z zastosowaniem testerów i procedur dealerskich.

– Weryfikacja i kodowanie kluczy transponderowych w warunkach typowego warsztatu samochodowego.
– Przegląd możliwości urządzeń diagnostycznych dedykowanych do obsługi fabrycznych systemów zabezpieczeń.

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i Dyplom Uczestnictwa.

Wykładowca: Marek Pachowiak
Czas trwania: 2 dni
Godziny zajęć: 9.00-15.00

Cena: 700 zł Cena dla prenumeratorów miesięcznika AutoElektro: 600 zł
Miejsce szkoleń: WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa


2-3.10.2010

Samochodowa sieć transmisji danych CAN – część 1
Zakres tematyczny:
– Wstęp – cel zastosowania samochodowych systemów transmisji danych

– Architektura samochodowej sieci transmisji danych
· Podstawowe cechy samochodowych systemów informatycznych
· Kryteria klasyfikacji sieci transmisji danych
· Struktura i komponenty systemu
· Topologia
– Zasady transmisji danych w samochodowej sieci informatycznej na przykładzie CAN

· Tryby transmisji danych
· Metody kodowania bitów
· Reakcja na błędy transmisji
– Projekt i etapy wdrażania systemu CAN
· Rodzaje sieci CAN
· Etapy rozwoju systemu CAN

· Normy ISO
– Budowa samochodowej sieci CAN
· Topologia i warstwa fizyczna (linie CAN_H i CAN_L)
· Postacie sygnału samochodowych sieci high-speed i low-speed CAN
– Warstwa łącza danych CAN
· Ramki transmisji danych

-ramka danych
-ramka żądania transmisji
-ramka przepełnienia
-ramka sygnalizacji błędu transmisji

Godziny zajęć: 9.00-15.00

Samochodowa sieć transmisji danych CAN – część 2

Zakres tematyczny:

– Przykłady realizacji sprzętowej CAN
· Budowa węzła CAN
· Przykłady specjalizowanych układów scalonych
– Inne samochodowe systemy CAN – Single-Wire-CAN
– Praktyczne badania sieci CAN
· konstrukcja stanowiska laboratoryjnego

· łączenie elementów systemu
· obraz sygnałów poprawnie działającego systemu
· pomiar szybkości transmisji
· identyfikacja formatu ramki danych i jej elementów
· arbitraż

· procedura bit stuffingu
– Elementy diagnostyki systemu CAN
· wykrywanie i usuwanie najczęściej występujących usterek: różne warianty przerw i zwarć w obwodach linii CAN_H i CAN_L

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i Dyplom Uczestnictwa

Godziny zajęć: 9.00-15.00
Wykładowca: dr inż. Bernard Fryśkowski

Czas trwania: 2 dni
Cena: 700 zł Cena dla prenumeratorów miesięcznika AutoElektro: 600 zł
Miejsce szkoleń: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa


2-3.10.2010

Układy klimatyzacji samochodów osobowych

Podstawy teoretyczne i praktyczne układu klimatyzacji

Zakres tematyczny:
– Zadania układu klimatyzacji
– Podstawy procesów termodynamicznych wykorzystywanych w systemach klimatyzacji i wentylacji
– Ogólna budowa i działanie układu klimatyzacji
– Czynniki chłodnicze oraz oleje i ich właściwości
– Budowa i działanie podstawowych elementów układu klimatyzacji (sprężarka, skraplacz, filtr-osuszacz, zawór rozprężny, dysza dławiąca, parownik, przewody połączeniowe, układ rozdziału i dystrybucji powietrza, elementy bezpieczeństwa i sterowania układem klimatyzacji)

– Podstawowe usterki układu klimatyzacji i sposoby ich naprawy
– Wentylacja pojazdu
– Praktyczne zapoznanie z działaniem i sterowaniem układu klimatyzacji na przykładzie układu CLIMATRONIK

Godziny zajęć: 9.00-16.00

Diagnozowanie, obsługiwanie i naprawa klimatyzacji

Zakres tematyczny:

– Diagnozowanie układu klimatyzacji poprzez pomiar ciśnień i temperatur.
– Bezpieczeństwo pracy z czynnikami chłodniczymi
– Czynności obsługowe (dezynfekcja, kontrola szczelności układu klimatyzacji, wymiana czynnika chłodniczego, wymiana filtra-osuszacza, kontrola sprawności)
– Podstawowe czynności naprawcze (płukanie układu, naprawa przewodów, naprawa sprężarek)
– Pokaz praktyczny wykonywania czynności diagnostycznych, obsługowych i naprawczych z wykorzystaniem agregatu obsługowego i innych przyrządów

Godziny zajęć: 9.00 do 15.00

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i Dyplom Uczestnictwa
Wykładowca: dr inż. Grzegorz Trawiński, mgr inż. Jarosław Pieniek Czas trwania: 2 dni
Cena: 700 zł, Cena dla prenumeratorów miesięcznika AutoElektro: 600 zł

Miejsce szkoleń: WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa


9.10.2010

Oscyloskop elektroniczny w samochodowych zastosowaniach
Zakres tematyczny:
– Budowa oscyloskopu analogowego (tor X, tor Y, wyzwalanie, uzyskanie stabilnego obrazu).
– Porównanie oscyloskopu cyfrowego z analogowym – wady i zalety.
– Charakterystyczne oscylogramy w układzie zapłonowym po stronie pierwotnej i wtórnej cewki zapłonowej.

– Charakterystyczne przebiegi w systemach wtrysku benzyny.
– Przykład zastosowania oscyloskopu jako jedynej skutecznej metody naprawy samochodu.
– Praktyczne ćwiczenia z obsługi oscyloskopu – każdy z uczestników otrzymuje stabilny obraz oscylogramu wtryskiwacza benzyny i kluczowania cewki zapłonowej.

Godziny zajęć: 9.00-16.00
Wykładowca: mgr inż. Ryszard Hołownia Czas trwania: 1 dzień

Cena: 350 zł Cena dla prenumeratorów miesięcznika AutoElektro: 300 zł
Uczestnik otrzymuje Dyplom Uczestnictwa

Miejsce szkoleń: WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

9-10.10.2010

Automatyczne skrzynie biegów – budowa i diagnostyka

Zakres tematyczny:
– budowa i zasady działania:
· przekładni hydrokinetycznej
· sprzęgła ciernego
· hamulca taśmowego i płytkowego
· przekładni planetarnej

· zespołu zaworów sterujących
· elektronicznego układu sterującego automatycznej skrzyni biegów
· chłodnic oleju
– zasady i strategia sterowania nowoczesnymi skrzyniami biegów:
· jazda normalna

· jazda miejska
· jazda pod górę
· jazda z góry
· ruszanie ma śliskiej nawierzchni
· tryb awaryjny

– elementy elektronicznych układów sterujących automatycznych skrzyń biegów:
· elektroniczne sterowniki skrzyń biegów
· elektrozawory sterujące
· czujniki obrotów
· czujniki położenia

· przełączniki wybieraka
· schematy elektryczne
– podstawowe procedury diagnostyki:
· pomiar poziomu oleju przekładniowego
· kontrola jakości oleju przekładniowego
· próba drogowa

· próba przeciążeniowa skrzyni biegów (stall test)
– diagnostyka układów elektronicznych i mechanizmów skrzyni biegów:
· typy diagnostyki elektronicznej
· samodiagnostyka układów i tryb pracy awaryjnej

· powiązanie z innymi elektronicznymi sterownikami pojazdu
· kody błędów
· wykorzystanie urządzeń diagnostycznych
· posługiwanie się instrukcjami serwisowymi
– zasady obsługi i prac serwisowych:
· wymiana oleju przekładniowego

· wymiana filtra oleju
· regulacje
– przedstawienie podstawowych typów i modeli automatycznych skrzyń biegów:
· klasyczny układ napędowy
· zblokowany układ napędowy

· wielobiegowe automatyczne skrzynie biegów
· bezstopniowe skrzynie biegów
– naprawa automatycznej skrzyni biegów:
· demontaż automatycznej skrzyni biegów
· weryfikacja podzespołów

· montaż podzespołów
· kontrola działania podzespołów
· montaż automatycznej skrzyni biegów
– podstawowe zalecenia dla użytkownika pojazdu z automatyczną skrzynią biegów
– pytania i odpowiedzi, wymiana uwag i doświadczeń

Godziny zajęć: 9.00-16.00
Wykładowca: mgr inż. Andrzej Wojciech Buczek Czas trwania: 2 dni
Cena: 700 zł Cena dla prenumeratorów miesięcznika AutoElektro: 600 zł
Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i Dyplom Uczestnictwa

Miejsce szkoleń: WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa


16-17.10.2010

Pokładowe systemy diagnostyczne OBD II i EOBD
Zakres tematyczny:
1. Podstawowe założenia, przepisy i normy opisujące system OBD
2. Funkcje monitorów ciągłych i monitorów warunkowych diagnozy OBD
3. Omówienie strategii zapisywania błędów stałych i sporadycznych oraz załączania i wyłączania lampki MIL
4. Zagadnienia związane z przygotowaniem mieszanki paliwowo-powietrznej w systemie wtryskowym pod kątem emisji spalin 

5. Działanie trójdrożnego katalizatora spalin i sposoby weryfikacji sprawności poprzez badanie pojemności tlenowej katalizatora
6. Sondy Lambda w zastosowaniach systemu diagnostycznego OBD:
       -sondy ołówkowe i planarne
       -sondy dwustanowe i szerokopasmowe
       -nadzorowanie sygnału z sondy lambda przez system OBD
       -problem zużycia czujników tlenu oraz inne przyczyny niesprawności sond lambda

       -omówienie adaptacji lambda (krótko i długoterminowa)
7. Nadzorowanie układu zapłonowego w systemie OBD:
       -problemy z wypadaniem zapłonów
       -omówienie czujnika przyspieszeń karoserii
8. Recyrkulacja spalin (EGR) i nadzorowanie poprawności działania w systemie OBD

9. Wtrysk powietrza wtórnego do kolektora wydechowego i nadzorowanie poprawności działania w systemie OBD
10. System odprowadzania oparów paliwa ze zbiornika i nadzorowanie poprawności działania w systemie OBD II
11. Masowy przepływomierz powietrza HFM 5, 6 i 7:
       -omówienie działania
       -metody pomiarowe i ocena poprawności funkcjonowania
12. MOTRONIC z systemem OBD:

       -przegląd systemów benzynowych i Diesla
13. Szesnastopinowe gniazdo diagnostyczne CARB:
       -rozkład gniazd w pojeździe
       -rozkład pinów w gnieździe diagnostycznym
       -kable diagnostyczne do diagnozy OBD
       -rodzaje transmisji OBD

14. Omówienie trybów diagnostycznych systemu OBD:
       -wartości zmierzone
       -„zamrożona ramka”
       -pamięć kodów błędów stałych i sporadycznych
       -kasowanie pamięci sterownika w ramach OBD

       -testy sond lambda
       -informacje o elektronicznym systemie napędowym
15. Znormalizowane kody błędów:
       -format i znaczenie poszczególnych pozycji kodu błędu
       -przykłady różnych kodów błędów

16. Lampka MIL:
       -miejsce zamontowania lampki MIL
       -omówienie sposobów sygnalizacji awarii
17. Omówienie testerów usterek do diagnozy OBD
18. Diagnoza OBD przy użyciu testera usterek
19. Praktyczne uwagi do diagnozy OBD

Godziny zajęć: 9.00-17.00
Wykładowca: inż. Jerzy Gładysek Czas trwania: 2 dni
Cena: 700 zł Cena dla prenumeratorów miesięcznika AutoElektro: 600 zł
Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i Dyplom Uczestnictwa

Miejsce szkoleń: WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa


16-17.10.2010

Multimetr i oscyloskop w praktyce elektryka samochodowego – część 1
Podstawy teoretyczne dla początkujących zilustrowane ćwiczeniami laboratoryjnymi

Kurs przeznaczony jest dla pracowników warsztatów, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i doświadczenie z zakresu obsługi multimetru samochodowego i oscyloskopu.

Zakres tematyczny:

– ABC samochodowego miernictwa elektrycznego – co, jak i czym mierzyć?

a) · przypomnienie i utrwalenie podstawowych praw elektrotechniki
b) · stałe i zmienne napięcie, prąd i opór w instalacji elektrycznej pojazdu – teoria i praktyka
c) · znaczenie impedancji wejściowej miernika oraz potencjałów masy pojazdu

d) · bezpieczeństwo obsługi samochodowych przyrządów pomiarowych

1.– Multimetr samochodowy

a) · multimetry analogowe i cyfrowe – dane techniczne, budowa i zasada działania

b) · przygotowanie przyrządu do pracy, obsługa i kontrola stanu technicznego
c) · podstawowe tryby pracy i funkcje pomiarowe multimetru samochodowego
d) · najważniejsze podzespoły miernika: gniazda pomiarowe, przełącznik obrotowy, przyciski funkcyjne, wyświetlacz
e) · akcesoria i wyposażenie dodatkowe
f) · podstawy miernictwa wielkości elektrycznych i nieelektrycznych – sposoby podłączenia przyrządu

g) · dokładność i interpretacja wyników pomiarów
h) · kryteria wyboru i zakupu multimetru na potrzeby warsztatu

2.– Oscyloskop w warsztacie samochodowym

a) · rodzaje oscyloskopów i ich wyposażenie

b) · oscyloskop analogowy – budowa, zasada działania, zastosowanie i podstawowe parametry
c) · oscyloskop cyfrowy – konstrukcja, podstawowe parametry, obsługa i zastosowanie
d) · oscyloskopy analogowo – cyfrowe

e) · przystawki oscyloskopowe do komputera PC
f) · analizator samochodowy
g) · zakup oscyloskopu na potrzeby warsztatu – kryteria wyboru

3.– Wprowadzenie do techniki pomiarów oscyloskopowych

a) · podstawowe funkcje pomiarowe oscyloskopu
b) · akcesoria i wyposażenie dodatkowe
c) · przygotowanie przyrządu do pracy
d) · podstawowe sposoby podłączenia przyrządu

e) · otrzymywanie poprawnych oscylogramów
f) · odczyt i interpretacja wyników pomiarów
g) · dokładność pomiarów oscyloskopowych

Zajęcia laboratoryjne:
Samodzielna praca z przyrządami pomiarowymi

– Pomiary i diagnostyka urządzeń elektrycznych pojazdu z zastosowaniem multimetru
· pomiar napięcia źródłowego i spadku napięcia
· pomiar natężenia prądu
· test ciągłości obwodu

· pomiar pojemności i oporu
· podstawowe badania obwodu zasilania i ładowania
· pomiar okresu, częstotliwości, szerokości i współczynnika wypełnienia impulsu
· pomiar prędkości obrotowej
· pomiar temperatury
· testowanie wybranych czujników

– Pomiary i diagnostyka urządzeń elektrycznych pojazdu z zastosowaniem oscyloskopu
· podstawowe badania układu sterowania wtryskiem paliwa
· testowanie wybranych czujników metodą oscyloskopową

Godziny zajęć: 9.00-15.00
Wykładowcy: dr inż. Bernard Fryśkowski i mgr inż. Wojciech Janas
Czas trwania: 2 dni

Cena: 700 zł Cena dla prenumeratorów miesięcznika AutoElektro: 600 zł

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i Dyplom Uczestnictwa

Miejsce szkoleń: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

23 – 24.10.2010

Układy SRS – Poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa – budowa i diagnostyka
Zakres tematyczny:
– Zasady BHP postępowania z materiałami pirotechnicznymi w poduszkach powietrznych
– Zasady bezpieczeństwa przy pracach obsługowo – naprawczych dla pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne i napinacze pasów

– Budowa i działanie elementów układu poduszek powietrznych
· moduły poduszek: przednie, boczne, kurtyny
· sterowniki poduszek powietrznych
· czujniki zderzeń czołowych
· czujniki zderzeń bocznych
· czujniki bezpieczeństwa

· sprężyny spiralne
· napinacze pasów
· czujniki zapięcia pasów
· czujniki zajęcia fotela
· wyłączniki

· wiązka i złącza elektryczne
– Metody diagnozowania układów poduszek powietrznych
· uniwersalna procedura serwisowa postępowania z układem poduszek powietrznych
· dokumentacja warsztatowa systemów elektrycznych
· diagnostyka za pomocą urządzeń diagnostycznych

· diagnostyka za pomocą modułów zastępczych
– Elementy wymieniane po zadziałaniu poduszek powietrznych
– Odpowiedzialność serwisu za wykonaną obsługę czy naprawę układu poduszek powietrznych
– Zasady i metody utylizacji pirotechniki układów poduszek powietrznych
– Pytania i odpowiedzi, wymiana uwag i doświadczeń

Godziny zajęć: 9.00-15.00
Wykładowca: mgr inż. Andrzej Wojciech Buczek Czas trwania: 2 dni
Cena: 700 zł Cena dla prenumeratorów miesięcznika AutoElektro: 600 zł
Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i Dyplom Uczestnictwa

Miejsce szkoleń: WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

24.10.2010

Przepływomierze powietrza – budowa i diagnostyka
Zakres tematyczny:
1.– Objętościowe i masowe natężenie przepływu powietrza.
2.– Jednostki objętościowego i masowego natężenia przepływu powietrza.
3.– Zadania przepływomierza w układzie sterowania silnika ZI.

4.– Zadania przepływomierza w układzie sterowania silnika ZS.
5.– Trudności związane z pomiarem objętościowego lub masowego natężenia przepływu powietrza przez układ dolotowy silnika.
6.– Podział przepływomierzy ze względu na budowę i rodzaj sygnału wyjściowego.
7.– Budowa, zasada działania i charakterystyki przepływomierzy „objętościowych” (mierzą objętościowe natężenie przepływu powietrza):

a) · z klapą spiętrzającą;
b) · typu Karman-Votrex.
8.– Budowa, zasada działania i charakterystyki przepływomierzy „masowych” (mierzą masowe natężenie przepływu powietrza):
a) · z gorącym drutem;

b) · z gorącą warstwą – 3 różne wykonania, w tym przepływomierze HFM 5 i HFM 6 firmy Robert Bosch.
9.– Dokładność pomiaru przepływomierzy.
10.– Ocena własności dynamicznych przepływomierzy.
11.– Uszkodzenia przepływomierzy mierzących masowe natężenie przepływu powietrza i ich przyczyny.

12.– Diagnostyka przepływomierzy:
a)trudności w diagnostyce;
b)pomiar lub odczyt wartości sygnału wyjściowego przepływomierza;
13.– Diagnostyka przepływomierzy „objętościowych” z klapą spiętrzającą.
14.– Diagnostyka przepływomierzy „objętościowych” typu Karman-Votrex.

15.– Diagnostyka przepływomierzy „masowych” silników ZS:
a) · ocena wartości sygnału wyjściowego;
b)· przepływomierze silników TDI samochodów Audi/Seat/Skoda/Volkswagen.

16.– Diagnostyka przepływomierzy „masowych” silników ZI.
17.– Diagnostyka przepływomierzy „masowych” HFM 5 i HFM 6 firmy Robert Bosch oraz podobnych, firmy Pierburg.
18.– Ocena własności dynamicznych przepływomierzy w warunkach serwisu.

19.– Współczynniki adaptacyjne czasu wtrysku a sprawność przepływomierza.
20.– Diagnostyka „masowych” przepływomierzy przez system diagnostyki pokładowej OBDII/EOBD:
a)· silników ZS;

b)· silników ZI;
c) · kody usterek informujące o uszkodzeniach „masowych” przepływomierzy powietrza.
21.– Czyszczenie przepływomierzy „masowych” z wykorzystaniem środków chemicznych.

22.– Zamienniki przepływomierzy.

Godziny zajęć: 9.00-18.00


Układy dotłaczania powietrza dodatkowego – rodzaje, uszkodzenia i diagnostyka

23.– Klasyfikacja rodzajów układów dotłaczania powietrza dodatkowego, według firmy Pierburg:

a) · układ dotłaczania powietrza dodatkowego „1 generacji” i jego elementy;
b) · układ dotłaczania powietrza dodatkowego „2 generacji” i jego elementy;
c) · układ dotłaczania powietrza dodatkowego „3 generacji” i jego elementy;

24.– Dmuchawy powietrza dodatkowego.
25.– Inne konstrukcje układów powietrza dodatkowego – w porównaniu z rozwiązaniami firmy Pierburg.
26.– Miejsca wprowadzenia powietrza do układu wylotowego.
27.– Uszkodzenia układu dotłaczania powietrza dodatkowego.

28.– Diagnostyka układu dotłaczania powietrza dodatkowego, bez wykorzystania informacji odczytywanych z systemu diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD.
29.– Informacje o pracy układu dotłaczania powietrza dodatkowego, odczytywane z systemu diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD.
30.– Kontrola sprawności układu dotłaczania powietrza dodatkowego przez system diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD:
a) · monitor układu dotłaczania powietrza dodatkowego;
b) · procedury kontrolne wykorzystywane przez monitor układu dotłaczania powietrza;

c) · kody usterek informujące o uszkodzeniach układu dotłaczania powietrza dodatkowego lub innych usterkach, które wpływają na pracę tego układu.

Wykładowca: mgr inż. Stefan Myszkowski Czas trwania: 1 dzień
Cena: 350 zł Cena dla prenumeratorów miesięcznika AutoElektro: 300 zł
Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i Dyplom Uczestnictwa

Miejsce szkoleń: WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Informacje i zgłoszenia: tel. 22 499 266 3, 515 000 999, www.autoelektro.eu

Komentarze

Brak komentarzy!