Szkolenia dla Diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów – 10 i 23 czerwiec 2006 r.

, 24 maja 2006, 0:00

Firma Studio Konstrukcyjno-Konsultacyjne, której siedziba znajduje się przy ul. Śliwkowej 14, w miejscowości Smolec koło Wrocławia zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu pt.:

Kontrola emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym i systemem diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD.


Prowadzący szkolenie:
Mgr inż. Stefan Myszkowski


Miejsce i termin szkolenia
Zapraszam do uczestnictwa w jednym z dwóch organizowanych szkoleń:
– dnia 10 czerwca, w Szczecinie, w sali wykładowej Stacji Kontroli Pojazdów Samochodowego Technikum Niepublicznego, przy ul. Klonowica 14;
– dnia 23 czerwca, w Koszalinie, w sali wykładowej nr 5, na parterze budynku Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, przy ul. Mieszka I 39.
Oba szkolenia będą takie same. Proszę wybrać dogodne dla siebie miejsce i termin szkolenia.


O szkoleniu
Szkolenie pt. „Kontrola emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym i systemem diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD” jest prowadzone od połowy roku 2004 na terenie całego kraju. W niektórych województwach, jest  organizowane przy współpracy z oddziałem tarnowskim organizacji SIMP lub z firmą Moto Ekspert z Torunia. W 24 szkoleniach uczestniczyło dotychczas ok. 449 diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów. Zdjęcia ze szkoleń przeprowadzonych w Łęgu Tarnowskim (11-12 czerwca 2004) i w Gliwicach (10-11 grudnia 2005) można obejrzeć na stronie internetowej www.simp.rl.pl

Tematyka szkolenia
Tematy wykładu:

1. Badania, którym podlega samochód:
– badania homologacyjne nowego modelu samochodu, przed wprowadzeniem do sprzedaży: amerykański homologacyjny test drogowy FTP75 i europejski homologacyjny test drogowy ECE + EUDC;
– okresowe badania stanu technicznego eksploatowanych pojazdów w Stacji Kontroli Pojazdów.
2. Badania homologacyjne a badania okresowe stanu technicznego pojazdów eksploatowanych w Stacji Kontroli Pojazdów.
3. Diagnostyka sterowanych elektronicznie układów samochodu:
– diagnostyka „po za pokładowa” i „pokładowa” układów samochodu;
– standardy systemów diagnostyki pokładowej.
4. Zasady określania uszkodzeń zespołu napędowego i jego układów, przez system diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD.
5. Procesy, układy i ich elementy kontrolowane przez system diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD, na przykładzie systemu EOBD.
6. Gniazdko diagnostyczne i programy do przesyłu informacji pomiędzy jednym lub więcej sterownikami zamontowanymi w samochodzie, a czytnikiem informacji diagnostycznej z układu diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD.
7. Podstawowe informacje o parametrach pracy zespołu napędowego, możliwych do odczytania czytnikiem informacji diagnostycznych z jego sterownika, posiadającego system diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD.
8. Procedury monitorujące (w skrócie monitory):
– procedury monitorujące o działaniu ciągłym;
– procedury monitorujące o działaniu okresowym;
– informacja zastosowanych monitorach;
– status procedur monitorujących o działaniu ciągłym i okresowym;
– kasowanie informacji o statusie monitorów o działaniu ciągłym i okresowym;
– wykorzystanie informacji o statusie procedur monitorujących przez mechaników w serwisach;
– odczytywanie informacji o statusie monitorów z protokołu badania w stacji kontroli pojazdów samochodu z systemem OBDII/EOBD;
– wykorzystanie informacji o statusie procedur monitorujących przez diagnostów stacji kontroli pojazdów.
9. Kody usterek w systemach diagnostyki pokładowej systemu OBDII/EOBD:
– podstawowe zasady rejestracji kodów usterek przez sterownik zespołu napędowego;
oznaczenia kodów usterek;
– kody usterek: potwierdzone (zarejestrowane) i prawdopodobne (oczekujące);
parametry „zamrożone”;
– kasowanie kodów usterek przez program sterownika;
– kasowanie kodów usterek poleceniem z testera diagnostycznego;
10. Kontrolka MIL informująca o nieprawidłowej pracy zespołu napędowego i jego układów:
– wzór kontrolki MIL;
– sterowanie kontrolką MIL;
– sposób przekazywania informacji o uszkodzeniach układów sterowania zespołu napędowego.
11. Czujniki tlenu w spalinach (sondy lambda):
– podstawowe typy czujników tlenu stosowanych w silnikach ZI: dwustanowe i szerokopasmowe;
– układy czujników tlenu stosowane w systemach diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD;
– funkcje czujników tlenu w systemach diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD.
12. Test sprawności jednego lub więcej regulacyjnych czujników tlenu (sond lambda):
– oznaczenia miejsc montażu czujników tlenu w układach wydechowych silników z systemem diagnostyki pokładowej OBDII/EOBD;
– wybór czujników tlenu, które podlegają kontroli;
– parametry kontrolne dwustanowych i szerokopasmowych czujników tlenu;
– prędkość obrotowa silnika podczas testu regulacyjnych czujników tlenu;
– przebieg testu regulacyjnego dwustanowego czujnika tlenu;
– przebieg testu szerokopasmowego czujnika tlenu.

Tematy zajęć praktycznych:
Prezentacja przebiegu czynności kontrolnych pojazdu z systemem diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD, na Stacji Kontroli Pojazdów, wraz z testem czujników tlenu, z wykorzystaniem czytników informacji diagnostycznych:
– KTS115 firmy Bosch;
– AMX530 i AMX550 firmy Automex.
– Omówienie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych.


Materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Każdy uczestnik, w ramach opłaty za uczestnictwo w kursie, otrzyma:
– materiały szkoleniowe o diagnostyce pokładowej standardu OBDII/EOBD mojego autorstwa;
– certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, który daje podstawę do spełnienia przez pracodawcę wymagań wynikających z art. 94 ust. 6 i art. 103 Kodeksu Pracy, w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika.


Plan szkolenia
od 8:15 – przyjmowanie słuchaczy, wnoszenie opłaty i wydawanie faktur, przekazanie materiałów szkoleniowych;
od 9:00 do 13:00 – wykład;
od 13:00 do 13:45 – obiad;
od 13:45 do 16:00 – kontynuacja wykładu;
od 16:00 do 16:30 – przerwa dla przygotowania części praktycznej i przejście na nią słuchaczy;
od 16:30 do 18:00 – zajęcia praktyczne, przy samochodzie;
ok. 18:00 – wręczenie certyfikatów słuchaczom i zakończenie szkolenia.

Opłata za uczestnictwa w szkoleniu i forma płatności
Opłata za uczestnictwo 1-go słuchacza wynosi 280 zł. Od tej opłaty przysługują następujące upusty:
– firmy, które zgłoszą 3 diagnostów otrzymają upust w wysokości 5%;
– firmy, które zgłoszą 4 i więcej diagnostów otrzymają upust w wysokości 10%.
W ramach opłaty za szkolenie, słuchacz otrzyma: materiały szkoleniowe, obiad i certyfikat. Opłaty za szkolenie będą przyjmowane gotówką, przed szkoleniem.


Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu będą przyjmowane codziennie:
– do dnia 8 czerwca – na szkolenie w Szczecinie;
– do dnia 21 czerwca  – na szkolenie w Koszalinie;
w godzinach od 9:00 do 20:00, pod numerami telefonów:
– (071) 390 46 54 – siedziba firmy;
– 607 076 573 – Dorota Myszkowska.
W szkoleniu może uczestniczyć do 30 osób. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie:
– imion i nazwisk zgłaszanych diagnostów;
– nazwy, adresu i numeru NIP firmy – dane potrzebne do wystawienia faktury.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!