Szkolenie dla serwisów – Cech Rzemiosł

, 23 marca 2005, 0:00

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na jednodniowe szkolenie na temat:
Problemy polityki cen w usługach motoryzacyjnych, a w szczególności w procesie likwidacji szkody objętej umową ubezpieczenia w świetle regulacji prawnych rynku ubezpieczeń – praktyczne warsztaty dla serwisów motoryzacyjnych – aktualna wiedza o ubezpieczeniach.
Terminy szkolenia: 5 kwiecień 2005 oraz 10 maj 2005
Szkolenie odbędzie się w godz. 9.30 – 16.00
Tematyka warsztatów:
Przygotowanie merytoryczne serwisu mające na celu odpowiednie ukierunkowanie działań Klienta w kontaktach z towarzystwem ubezpieczeń:
1. Polityka kształtowania cen za usługi naprawcze na rynku ubezpieczeń.
2. Obowiązek odszkodowawczy zakładów ubezpieczeń wynikający z umów OC i AC komunikacyjnego.
3. Wartość naprawy jako cena za wykonaną usługę przywrócenia pojazdu do stanu z przed szkody.
4. Systemy kosztorysowania Audatex, Eurotax i inne jako narzędzie do ustalania cen za usługę.
5. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów:
 – zasada naprawienia wyrządzonej szkody w pełnej wysokości
 – zagadnienie wyboru przez poszkodowanego sposobu naprawienia szkody
6. Umowa ubezpieczenia autocasco:
 -znaczenie ogólnych warunków ubezpieczenia w procesie zawierania umowy ubezpieczenia Autocasco,
 – zakres odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń w umowach dobrowolnych typu Autocasco,
7. Rola procesu sądowego jako narzędzie skutecznego dochodzenia roszczenia z umowy ubezpieczenia.
Warsztaty poprowadzi znany ekspert do spraw techniki motoryzacyjnej i ubezpieczeń komunikacyjnych – Pan Andrzej Makowski.
Koszt szkolenia wynosi:
 – 100,00 PLN od osoby ( członkowie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie)
 – 200,00 PLN od  osoby (pozostałe firmy).
Koszt szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe ze wzorami pism, lunch, przerwy kawowe.  Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu: (022) 635 04 64 lub e-mail: cech@motoryzacja.home.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!