Software-Defined Car – pionierski projekt IT w branży motoryzacyjnej

29 listopada 2021, 14:16

IT w samochodach jest jak orkiestra, do której dołącza coraz więcej muzyków. Eksperci z obszaru przemysłu i nauki chcą wspólnie stworzyć znormalizowane zasady i procesy, w celu utrzymania synchronizacji różnych elektronicznych odbiorników w pojeździe.

Zapewnienie skoordynowanej interakcji między wszystkimi tymi systemami jest bowiem niezbędne, jeśli nowe funkcje w pojeździe i wokół niego, mają być w przyszłości opracowywane szybciej i bezpiecznie docierać do kierowców – przez cały okres eksploatacji pojazdu. Od sierpnia 2021 r. pracuje nad tym 13 firm oraz instytucji badawczych w ramach finansowanego ze środków publicznych projektu „Software-Defined Car” (w skrócie SofDCar).

– Dzięki nowemu podejściu do oprogramowania i danych kładziemy podwaliny pod znacznie większą elastyczność w radzeniu sobie z nowymi funkcjami i danymi dotyczącymi nowoczesnych pojazdów – mówi dr Andreas Westendorf, który prowadzi projekt w firmie Bosch, liderze konsorcjum.

Trzyletni projekt jest finansowany z dotacji w wysokości około 43 milionów euro z niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi). Partnerami projektu z ramienia przemysłu są BooleWorks GmbH, ETAS GmbH, Mercedes-Benz AG, P3 digital services GmbH, T-Systems International GmbH, Vector Informatik GmbH, ZF Friedrichshafen AG oraz agencja państwowa Baden-Württemberg e-mobil BW GmbH, jako partner stowarzyszony. Uczestniczą w nim również instytucje naukowe: Uniwersytet w Stuttgarcie, Instytut Badawczy Inżynierii Samochodowej i Silników Pojazdowych Stuttgart (FKSF), Centrum Badawcze Technologii Informacyjnych FZI oraz Instytut Technologiczny w Karlsruhe (KIT).

Ułatwienie zarządzania złożonością danych i umożliwienie ciągłych aktualizacji

Niektóre z dzisiejszych pojazdów są wyposażone już w ponad 100 sterowników, a złożoność systemów elektrycznych i elektronicznych oraz ich architektury tylko wzrośnie w przyszłości. Konieczne jest jednak zapanowanie nad tą złożonością, ponieważ jest to jedyny sposób na zapewnienie, że funkcje pojazdu będą mogły być aktualizowane w dowolnym momencie okresu jego eksploatacji, który może wynosić nawet 20 lat, a tym samym pozostaną bezpieczne. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebny jest zestaw zasad regulujących płynną interakcję różnych elementów i układów elektronicznych w samochodzie. Celem projektu SofDCar jest ustalenie zasad i procesów kontroli wszystkich aktualizacji i modernizacji oprogramowania w przyszłości, a także spójnej metodologii bezpieczeństwa funkcjonalnego i informatycznego, której należy przestrzegać. Zapobiegnie to wzajemnemu zakłócaniu się poszczególnych programów i zapewni ich prawidłowe, bezbłędne funkcjonowanie w systemie.

Nowy cyfrowy bliźniak dla architektury pojazdów przyszłości

Część projektu obejmuje opracowanie rozszerzonego cyfrowego bliźniaka – wirtualnego obrazu danych dotyczących rozwoju i czasu użytkowania pojazdu. W przyszłości ten bliźniak obejmie dane rozproszone w pojeździe i w chmurze – od momentu wyprodukowania pojazdu do jego złomowania. Wykracza to znacznie poza to, co wcześniej rozumiano przez termin „cyfrowy bliźniak”: po raz pierwszy pojęcie to obejmuje cały cykl życia nowoczesnego pojazdu i zawiera domenę chmury, aplikacje, systemy zaplecza i systemy programistyczne. Celem projektu jest zapewnienie jednolitego, nieprzerwanego przepływu informacji o pojazdach i wersjach oprogramowania jako wspólny wątek przez wszystkie bazy danych i serwery. Ułatwi to, a przede wszystkim przyspieszy, wdrażanie aktualizacji oprogramowania oraz nowych funkcji i usług cyfrowych w dowolnym momencie.

– Cyfrowy bliźniak jest zoptymalizowanym pod kątem IT partnerem samochodu, zmieniając go również w nowoczesne urządzenie elektroniczne w chmurze – mówi Westendorf.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!