Pomyśl o środowisku. Nie wyrzucaj akumulatora.

, 4 listopada 2021, 9:22

Recykling to maksymalne wykorzystanie tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie. Chronione są w ten sposób nieodnawialne lub trudno odnawialne źródła surowców, a jednocześnie ograniczona jest produkcja kolejnych odpadów, które musiałyby być gdzieś składowane lub utylizowane.

Akumulator

Podstawowym surowcem wykorzystywanym do budowy akumulatora jest ołów, który jest pierwiastkiem silnie trującym ale jednocześnie w pełni przetwarzalnym. Związki ołowiu wpływają negatywnie na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin oraz na wszelkie procesy zachodzące w środowisku wodnym. Ponadto w sposób negatywny na środowisko naturalne wpływa kwas siarkowy o silnym stężeniu, który wypełnia akumulator oraz tworzywa sztuczne stanowiące obudowę akumulatora.

Użytkownik końcowy przy zakupie nowego akumulatora jest zobowiązany oddać zużyty akumulator sprzedawcy detalicznemu w miejscu zakupu. Jeżeli tego nie uczyni musi  zapłacić tzw. opłatę depozytową, która w przypadku akumulatorów samochodowych wynosi 30 zł. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu/opakowania do wyznaczonego punktu zbiórki.

Producenci wszystkich typów akumulatorów i baterii są zobligowani do przejęcia odpowiedzialności za swoje produkty. Zabronione jest niekontrolowane, nieprawidłowe i szkodliwe dla środowiska pozbywanie się ich. Akumulatory muszą  być we właściwy sposób zbierane, przetwarzane i poddawane utylizacji. Większa ilość akumulatorów poddawanych recyklingowi i określony przepisami prawa stopień odzysku przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.

Składowanie zużytych akumulatorów specjalnym pojemniku – PALOX

TWOJE POSTĘPOWANIE MA OGROMNE ZNACZENIE

Ogromna ilość niebezpiecznych dla środowiska akumulatorów kończy swój żywot na śmietniku. Fakt ten często wynika z niewiedzy na temat prawidłowego postępowania z odpadami oraz braku świadomości o szkodliwości zużytych akumulatorów.

Traktując wszystkie baterie i akumulatory jako odpady niebezpieczne uchronimy siebie, środowisko naturalne i jego zasoby naturalne przez ogromnymi zniszczeniami.

Pamiętajmy, że aktywne uczestnictwo w projekcie zbiórki złomu akumulatorowego poprzez oddawanie zużytych akumulatorów do recyclingu nie tylko dbamy o środowisko i przyszłość kolejnych pokoleń, lecz także mamy wpływ na ograniczenie kosztów związanych z zakupem akumulatora .

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!