Bosch wzmacnia współpracę z Ceres Power

29 stycznia 2020, 9:55

Bosch zwiększył swój udział w spółce Ceres Power z 3,9 procent do około 18 procent. W tym celu Bosch objął nowe akcje Ceres Power oraz zakupił kolejne akcje od dotychczasowych akcjonariuszy. W sumie Bosch zainwestował około 90 milionów euro. Aby wesprzeć strategiczną inwestycję i wzmocnić partnerstwo, Bosch ma prawo, zgodnie z warunkami transakcji, powołać członka Rady Nadzorczej w Ceres Power.

Od czasu podpisania umowy strategicznej w sierpniu 2018 r., Bosch i Ceres Power z powodzeniem współpracują przy opracowywaniu stosów ogniw paliwowych do zastosowań stacjonarnych. Umożliwiło to Boschowi rozpoczęcie pilotażowej produkcji pierwszych ogniw paliwowych w Niemczech jesienią 2019 r. Zakłada się, że zwiększony udział będzie dalej wspierać współpracę w kierunku przyszłej masowej produkcji Ceres SteelCell do wielu zastosowań, w tym w małych elektrowniach miejskich, fabrykach, centrach przetwarzania danych i punktach ładowania pojazdów elektrycznych.

Bosch mocno wierzy, że wysokowydajne ogniwo paliwowe z tlenkiem stałym (SOFC) ma do odegrania ważną rolę w bezpieczeństwie zasilania i elastyczności systemów energetycznych. Bosch wraz z naszym partnerem Ceres Power poczynił znaczące postępy w rozwoju stosów ogniw paliwowych do stacjonarnych zastosowań energetycznych. Dzięki tej zwiększonej inwestycji w Ceres Power zamierzamy dalej wzmacniać naszą udaną współpracę – mówi dr Christian Fischer, członek zarządu Bosch odpowiedzialny za sektor Energy and Building Technology.

Z zadowoleniem przyjmujemy tę kolejną inwestycję Bosch, która wesprze dalszy rozwój naszej technologii, ponieważ chcemy odgrywać coraz ważniejszą rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i budowaniu zrównoważonego systemu energetycznego dla przyszłości. Nawiązaliśmy udaną współpracę z Bosch, łącząc unikatową technologię SteelCell® firmy Ceres Power z kompetencją Bosch w dziedzinie technologii, produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw. Ta nowa inwestycja pozwoli nam zachować dynamikę ostatnich lat, w celu dalszego uprzemysłowienia firmy i rozszerzania zakresu zastosowania – mówi Phil Caldwell, dyrektor generalny Ceres Power.

Spółka Ceres Power jest wiodącym graczem w obszarze rozwijania technologii SOFC nowej generacji. Jej strategia polega na komercjalizacji technologii poprzez licencyjną produkcję na masową skalę wraz z partnerami oraz na jej wykorzystywaniu do sieciowego i zdecentralizowanego wytwarzania energii. Zarząd Ceres Power jest przekonany, że rozszerzenie zakresu zastosowania technologii Ceres Power poprzez wzmocnioną współpracę z Bosch oznacza w przyszłości istotny wzrost wartości dla akcjonariuszy. Obie strony postrzegają transakcję jako znaczące zaangażowanie w ich partnerstwo.

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!