Gospodarka odpadami – wszystko w jednym miejscu

4 stycznia 2023, 23:33

Obowiązkiem wszystkich warsztatów samochodowych i zakładów wulkanizacyjnych jest odpowiednia utylizacja zużytych opon oraz innych odpadów warsztatowych, powstałych w wyniku działania firmy.

Realizację tego obowiązku znacznie ułatwia korzystanie z platformy internetowej, która pozwala na wypełnienie w jednym miejscu zgłoszenia odbioru różnego rodzaju odpadów. Takie możliwości oraz wiele więcej oferuje Bio Service.

Utylizacja każdego odpadu, w tym starego ogumienia, stanowi dla warsztatu koszt, który musi uwzględnić w wycenie oferowanej przez siebie usługi. Nie warto jednak próbować unikać tego kosztu, zwłaszcza, że potencjalne kary są wielokrotnie wyższe. Zamiast tego lepiej skupić się na możliwie optymalnej dla firmy realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy.

Zlecenie online, odbiór z warsztatu

Wielu właścicieli warsztatów i mechaników chciałoby poświęcić na zarządzanie gospodarką odpadami możliwie mało czasu i środków, a jednocześnie mieć pewność, że wszystko w tym obszarze będzie się odbywać w zgodzie z przepisami i w sposób przyjazny środowisku. Odpowiedzią na taką potrzebę jest platforma Bio Service.

Bio Service to wygodne w użyciu narzędzie pozwalające na zlecanie online odbioru z warsztatu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne z serwisu motoryzacyjnego, a także korzystanie z usług w obszarze administracji gospodarką odpadami.

Korzystanie z platformy Bio Service gwarantuje współpracę z firmami, które mają wszelkie potrzebne pozwolenia i decyzje dotyczące odbioru, transportu oraz utylizacji i recyklingu odpadów. W ten sposób użytkownicy Bio Service unikają nawet nieumyślnego złamania przepisów przez przekazanie odpadów nieuprawnionym podmiotom.

Wsparcie w formalnościach raportowaniu

Ważnym aspektem gospodarki odpadami jest ich skrupulatna ewidencja, a także coroczne przygotowanie sprawozdania z działań w tym obszarze, składane do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Duże ułatwienie w tym obszarze stanowią niektóre z dodatkowych korzyści wynikających z prowadzenia gospodarki odpadami za pomocą Bio Service – wygodny dostęp do historii zleceń oraz integracja z systemem BDO, która umożliwia automatyczne wypełnianie Kart Przekazania Odpadu.

Rozwiązaniem, które warto rozważyć jest także zlecenie przygotowania potrzebnych raportów specjalistom Bio Service. Co więcej, w ofercie Bio Service dostępna jest usługa kompleksowej obsługi ewidencji BDO i raportowania. Powierzając te zadania ekspertom, będziemy mogli więcej czasu poświecić na realizację zleceń kierowców oraz rozwój biznesu.

Zgodnie z prawem i ekologicznie

Właściwa gospodarka odpadami to obowiązek prawny, ale także kwestia odpowiedzialności wobec naszego otoczenia, środowiska oraz naszych dzieci. Opona, która nie zostanie zutylizowana, może rozkładać się 100 lat, a samodzielne jej spalenie uwolni do atmosfery szkodliwe, rakotwórcze tlenki i związki chemiczne. Przekazanie jej profesjonalistom natomiast pozwoli na jej powtórne, ekologiczne przetworzenie.

Na platformie Bio Service może zarejestrować się każdy przedsiębiorca posiadający nr REGON i nr BDO. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz dostępny pod przyciskiem „Dołącz do Bio Service” na stronie www.bio-service.pl.

Artykuł sponsorowany Inter Cars SA

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!