Menu

FIGIEFA

Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego 2023 – znamy datę!

Wiadomo już, kiedy odbędzie się tegoroczny, XVIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, organizowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Komisja Europejska zahamuje konkurencyjność w branży motoryzacyjnej?

W grudniu 2020 r. Komisja zobowiązała się do przyspieszenia publikacji przepisów dotyczących dostępu do danych w pojazdach i dokonania tego do końca 2021 r. Obecnie mamy rok 2023, a publikacja wniosku została po raz kolejny przesunięta…

Uczciwa konkurencja w branży motoryzacyjnej? Potrzebna interwencja Brukseli.

W ocenie europejskiej branży motoryzacyjnej, unijne przepisy dotyczące konkurencji powinny zostać zrewidowane. Te obecne umożliwiają producentom samochodów oraz zależnym od nich ASO ograniczanie funkcjonowania niezależnego rynku motoryzacyjnego.

Główne wyzwania aftermarketu według CLEPA

CLEPA, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części, jest organizacją, która na co dzień walczy o interesy swoich członków w Unii Europejskiej. Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego organizowany w październiku w Warszawie stanowił odpowiednią możliwość, aby zapoznać się z aktualnymi działaniami stowarzyszenia i poznać plany na najbliższe miesiące. Z ramienia organizacji w konferencji wziął udział Jose Almeida, Market […]

Najważniejsze zadania FIGIEFA – wnioski z Kongresu

Ostatnie miesiące i kryzys wywołany wojną w Ukrainie w znaczący sposób wpłynęły na sposób patrzenia na dotychczasowy ład i porządek europejski. Oprócz ogromnego znaczenia humanitarnego, rosyjska agresja ma także niebywale duży wpływ na ogólnoświatową gospodarkę. Ważną gałęzią jest w tym wszystkim przemysł motoryzacyjny, który w dotkliwy sposób musiał się mierzyć z problemami technicznymi wynikającymi z […]

Data Act może poprawić konkurencyjność w branży motoryzacyjnej

Dane to złoto XXI wieku. Nic więc dziwnego, że Europa chce uwolnić potencjał rozwoju swojej gospodarki przy ich wykorzystaniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (Data Act) ma stworzyć ramy prawne w tym zakresie i być horyzontalnym aktem odnoszącym się do wielu branż, także […]

Brytyjska reprezentacja aftermarketu – wywiad z Markiem Fieldem, prezesem organizacji IAAF

Niezależny rynek części samochodowych potrzebuje silnej reprezentacji zarówno na forum światowymi europejskim, jak i lokalnym. W Wielkiej Brytanii o interesy warsztatów, dystrybutorów i producentów części dba organizacja Independent Automotive Aftermarket Federation. Zadaliśmy kilka pytań jej prezesowi – Markowi Fieldowi.

Zaktualizowane MV BER (GVO) już wkrótce?

6 lipca Komisja Europejska opublikowała dokumenty, które będą stanowić nowe ramy prawne dla przepisów MVBER (rozporządzenie 461/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych), które mają wejść w życie 1 czerwca 2023 r. i obowiązywać do 31 maja 2028 […]

Dostęp do danych pojazdu nieco bliżej?

Nowe ramy prawne w obszarze dostępu do danych to szansa na rozwój europejskiego ekosystemu mobilnych usług w motoryzacji. Diabeł tkwi jednak w szczegółach i to szczegóły zadecydują o niezachwianej konkurencyjności w branży motoryzacyjnej  – informuje Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Targi Automechanika w tym roku z kilkoma zmianami

Targi Automechanika we Frankfurcie wracają w tym roku w pełnej krasie, lecz z kilkoma ważnymi zmianami. Wystawców i odwiedzających ucieszy powrót do standardowej formuły osobistego spotkania branży. Ubiegłoroczna forma „hybrydowych targów” nie jest obecnie brana pod uwagę.

FIGIEFA to Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych, powołana do życia w 1956 roku. Zrzesza i reprezentuje interesy firm zajmujących się handlem częściami samochodowymi na rynku hurtowym i detalicznym, a także niezależnych sieci warsztatowych. Celem FIGIEFA jest utrzymane wolnej i uczciwej konkurencji na rynku części zamiennych oraz w zakresie serwisu i napraw pojazdów. Organizacja jest politycznym przedstawicielem niezależnych dystrybutorów części samochodowych wobec Unii Europejskiej i instytucji ONZ. Zrzesza 19 krajowych stowarzyszeń, a także czołowych graczy na rynku motoryzacyjnym. Więcej informacji na temat federacji FIGIEFA oraz jej aktualnej działalności znajdziesz w tej kategorii artykułów.