Główne wyzwania aftermarketu według CLEPA

22 grudnia 2022, 11:54

CLEPA, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części, jest organizacją, która na co dzień walczy o interesy swoich członków w Unii Europejskiej. Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego organizowany w październiku w Warszawie stanowił odpowiednią możliwość, aby zapoznać się z aktualnymi działaniami stowarzyszenia i poznać plany na najbliższe miesiące. Z ramienia organizacji w konferencji wziął udział Jose Almeida, Market Affairs Manager.

Aktualne problemy aftermarketu

Rynek motoryzacyjny na całym świecie mierzy się z wieloma wyzwaniami. Część z nich wywołana jest sytuacją gospodarczą, inne z kolei dotyczą spraw stricte techniczne. Jose Almeida w swoim wystąpieniu wyszczególnił kilka problemów, które aktualnie są priorytetowe dla CLEPA.

Pierwszym z nich są elektryczne układy napędowe, które muszą mieć odpowiednie warunki, by móc się rozwijać. W dobie postępu technologicznego niezbędne jest wykorzystanie łączności i zdobywanie odpowiednich kompetencji w zakresie usług transmisji danych oraz poszerzanie umiejętności związanych z aktualizacją oprogramowania i diagnostyką najnowszych samochodów. W trosce o środowisko naturalne coraz częściej podnoszone są głosy dotyczące konieczności większego udziału części regenerowanych oraz prowadzenia firm w sposób zrównoważony. W aftermarkecie dochodzi także do wielu zmian strukturalnych, ponieważ wiele firm decyduje się na konsolidacje i przejmowanie innych producentów. W wielu przypadkach ma to na celu wzmocnienie swojej pozycji, jak również zapewnienie łatwiejszego dostępu do części zamiennych, z produkcją których zdarzają się obecnie problemy. Są one wywołane kryzysem energetycznym oraz trudnościami z dostępem do półprzewodników.

Regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa

Na motoryzacyjny rynek wtórny duży wpływ mają Regulacje UN155/156 ONZ. Kwestie, które najbardziej niepokoją organizacje branżowe, to umieszczone w dokumencie przepisy dające producentom OEM prawo do definiowania indywidualnej strategii cyberbezpieczeństwa w stosunku do organów udzielających homologacji. CLEPA i innych interesariusze dostrzegają niebezpieczeństwo, że takie postępowanie może obejmować kodowanie elektroniczne części zamiennych lub wprowadzać specjalne procedury uniemożliwiające montaż części zamiennych przez osoby trzecie. AFCAR, Sojusz na Rzecz Swobody Napraw Samochodów, dostrzega ponadto ograniczenia w nabywaniu części zamiennych związane z cyberbezpieczeństwem – na chwilę obecną mogą być one zakupione jedynie tylko z jednego źródła.

CLEPA we współpracy z AFCAR, zaproponowała zmianę Załącznika X do rozporządzenia w sprawie homologacji, dodając nowy pkt 6.4, w celu wdrożenia rozporządzenia UN155 ONZ do ram regulacyjnych UE. Obydwie organizacje chcą, aby wprowadzona została lista chronionych części, skatalogowana według numeru VIN oraz aby zostało udostępnione dla nich wsparcie techniczne poprzez dostarczenie specyfikacji OEM. Bezpośrednio połączona jest z tym także konieczność współpracy z producentami samochodów w zakresie produkcji narzędzi diagnostycznych, a także udostępniania przez nich kodów aktywacyjnych do części zamiennych. Ważne jest również wsparcie w weryfikacji i walidacji części zamiennych oraz przekazywanie informacji na temat kompatybilności i interoperacyjności.

FAAS – Forum on Automotive Aftermarket Sustainability (FAAS)

To inicjatywa podjęta razem z FIGIEFA, która ma na celu zapewnić platformę do wymiany, opracowywania i wdrażania wspólnych zrównoważonych praktyk i środków w celu przekształcenia aftermarketu w bardziej zrównoważoną branżę. W tym wydarzeniu branżowym, organizowanym we wrześniu tego roku, udział wzięli przedstawiciele organizacji, dostawców i dystrybutorów rynku motoryzacyjnego. Podczas spotkania dyskutowano na takie tematy jak naprawa i regeneracja części, redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez optymalizację i digitalizację łańcucha dostaw, wprowadzenie ujednoliconej metody obliczania śladu węglowego produktu oraz badanie śladu węglowego części od czasu ich produkcji, a na montażu skończywszy.

Dalsze działania CLEPA

Dla CLEPA istotnymi kwestiami są również dokumenty Access tu Data oraz MVBER. Są one spójne ze stanowiskiem innej organizacji, FIGIEFA, o działaniach której pisaliśmy w naszym artykule pt. „Najważniejsze zadania FIGIEFA – wnioski z Kongresu”. Organizacja ta stale działa na rzecz producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych, a z ich szczegółowym planem aktywności będzie można poznać na konferencji organizowanej w Brukseli, w dniach 29-30 marca 2023 r.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!