Wydajna oczyszczalnia wody dla myjni

3 lipca 2014, 16:00

Filtr żwirowy MF to wydajna oczyszczalnia wody dla myjni ciężarowych i tunelowych. Jakość odzyskanej z niego wody odpowiada wszystkim specyfikacjom dotyczącym mycia pojazdów. Inwestycja szybko się zwraca, dzięki obniżeniu kosztów eksploatacji – rozwiązanie pozwala odzyskać do 85 proc. wody.

Dodatkowymi zaletami filtra żwirowego MF są minimalne koszty jego eksploatacji, wysoka niezawodność, łatwa obsługa, brak konieczności wymiany materiału filtrującego oraz modułowa budowa.

Filtr żwirowy MF jest skuteczny – przy natężeniu przepływu wody w zakresie 10-40 m³/h, filtruje cząstki stałe o wielkości poniżej 50 mikronów.

Usuwanie zanieczyszczeń i magazynowanie oczyszczonej wody

  1. Woda wykorzystana do mycia pojazdów, spływa w postaci ścieków do szlamownika. W celu uniknięcia nieprzyjemnych zapachów, zbiornik powinien być napowietrzany.
  2. Wstępnie oczyszczona woda pompowana jest do dwóch filtrów.
  3. W trybie pracy równoległej woda przepływa przez obydwa zbiorniki filtrujące, każdy ze złożem filtrującym, składającym się ze żwiru grubego i drobnego.
  4. Oczyszczona z zanieczyszczeń stałych woda magazynowana jest w zbiorniku.
  5. Następnie woda ze zbiornika pompowana jest ponownie do myjni.
  6. W przerwach, gdy myjnia nie działa, wprawia się wodę w ruch, w obiegu cyrkulacyjnym.
  7. Nadmiar wody oddawany jest do kanalizacji.
     

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!