Jak korzystać z rejestrów dłużników?

3 czerwca 2014, 12:21

W czasach, gdy na płatność za dostarczony towar lub wykonaną usługę należy czasem czekać wiele tygodni, a procedury sądowe związane z windykacją nie gwarantują natychmiastowego zaspokojenia, podmioty gospodarcze poszukują możliwości zdyscyplinowania dłużników lub uchronienia się przed niesolidnymi kontrahentami. Jedną z takich możliwości jest korzystanie z wszelkiego rodzaju rejestrów dłużników, a w tym z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze).

Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych może złożyć każdy posługując się przeznaczonym do tego formularzem. Wnioskodawca musi jednak dysponować tytułem wykonawczym czyli np. prawomocnym wyrokiem opatrzonym klauzulą wykonalności. Należy pamiętać, że jeśli tytuł wykonawczy wystawiony jest przeciwko osobie fizycznej to do rejestru można wpisać tylko takiego dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Wierzyciel wnioskujący o umieszczenie dłużnika w rejestrze ponosi koszt opłacenia wniosku w wysokości 300 złotych.

Rejestr dłużników niewypłacalnych jest jawny co oznacza, że każdy może mieć do niego wgląd. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru składany jest do sądu rejestrowego, przy którym prowadzony jest oddział Centralnej Informacji KRS. Opłata za złożenie tego wniosku wynosi 30 złotych.

Dłużnik wiedząc, że jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, sam powinien zadbać o to, by został z niego wykreślony. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego o dokonanie odpowiedniego wpisu. Po upłynie 10 lat od dokonania wpisu wykreślany jest on z urzędu. Wpis dokonany w rejestrze podlega wykreśleniu z urzędu w razie zmiany lub uchylenia orzeczenia, na podstawie którego wpis został dokonany.

Ze względu na wysokość opłat oraz zaawansowany formalizm procedury wpisu rejestr dłużników niewypłacalnych jest często niedocenianym źródłem pozyskiwania informacji na temat kontrahentów. Inne możliwości pozyskiwania wiedzy o partnerach gospodarczych omówimy w kolejnym artykule.

Adam Krupa – radca prawny z firmy Legal & Strategic Support Team.

Kontakt mailowy: info@lsst.pl

Opublikowane przez: Redakcja

Dowiedz się więcej

Dajmy sobie szansę na skuteczne wyegzekwowanie należności
Dajmy sobie szansę na skuteczne wyegzekwowanie należności

Jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest zabezpieczenie uzyskania zapłaty za wykonaną pracę lub dostarczony towar. Dotyczy to każdego rodzaju działalności, nie wyłączając prowadzenia warsztatu obsługi pojazdów. Plagą naszej rzeczywistości gospodarczej jest fakt, iż coraz częściej spotykamy się z koniecznością „mobilizowania” kontrahentów do terminowego regulowania należności. Czasem wystarczy jeden […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!