Wyniki i plany JC Auto

16 marca 2005, 0:00

W dniu wczorajszym firma JC Auto S.A. zorganizowała spotkanie prasowe poświęcone prezentacji wyników finansowych za 2004 rok.
Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki firmy jak również prognozy wyników na 2005 rok. Uzyskane wyniki były zbliżone do prognoz zarządu.
Zanotowany wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 34 proc.
Asortyment oferowany przez Spółkę części zamiennych obejmuje obecnie ok. 70.000 pozycji, w tym 47.000 do samochodów azjatyckich i 23.000 do samochodów zachodnioeuropejskich. 94 proc. przychodów pochodziło ze sprzedaży części do samochodów azjatyckich i 6 proc. ze sprzedaży części do samochodów zachodnioeuropejskich.
]1[
We wrześniu 2005 roku planowane jest uruchomienie nowego centrum logistycznego wykorzystującego najnowsze rozwiązania techniczne w związku z tym załączyliśmy projekt obiektu.
W 2005 roku JC Auto planuje uzyskać przychody ze sprzedaży na poziomie 181 mln PLN, o 34,5 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2004.
Spółka planuje osiągnięcie następujących wyników finansowych: zysk na działalności operacyjnej – 23,2 mln PLN (wzrost o 22,1 proc.) oraz zysk netto – 14,6 mln PLN (wzrost o 32,7 proc.).
]2[
Na zdjęciu z konferencji prasowej widoczni są: Jerzy Grabowiecki – Prezes Zarządu JC Auto S.A., Jerzy Józefiak – vice prezes Zarządu oraz Szymon Getka – Dyrektor sprzedaży i członek Zarządu.

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!