RAPORT – Podsumowanie rynku 2007 segment osobowy

, 18 stycznia 2008, 0:00

Wielkość rynku części zamiennych uzależniona jest od wielkości parku samochodowego.
W produkcji i sprzedaży nowych samochodów był to bardzo dobry rok. W 2007 roku wyprodukowano w Polsce blisko 869 tys. samochodów osobowych i dostawczych, co stanowi wzrost o około 21,6% w stosunku do 2006 roku.
Jednakże niezależnego rynku części dotyczy on w małym stopniu gdyż około 90% tej produkcji jest eksportowane do innych krajów. Nastąpił znaczący wzrost importu nowych samochodów do Polski bo aż o 24,4%, a łączna liczba samochodów osobowych i dostawczych wyniosła 348 tys. sztuk. Jednocześnie wzrósł import samochodów używanych o 21,3%, co dało 995 tys. samochodów.
 Nie można też zapominać o tym, że co roku wycofywane są z rynku stare wyeksploatowane samochodów i w 2007 roku liczba ich wyniosła 335 tys. co w efekcie daje nam wielkość parku samochodów osobowych i dostawczych poziomie 15,2 miliona sztuk. Biorąc wszystkie powyższe dane pod uwagę można stwierdzić, że nastąpił wzrost parku samochodowego o 6,9%, co już samo w sobie jest bardzo dobrym wynikiem.

Jeszcze parę lat temu na 4,0 osoby przypadał w Polsce jeden samochód. Obecnie wskaźnik ten doszedł do poziomu 2,7.
Mimo dużego skoku i tak widać, że daleko nam jeszcze do poziomu choćby Hiszpanii, dla której wskaźnik ten wynosi 2,1.
Należy oczekiwać, że wskaźnik ilości osób na samochód będzie stopniowo zmierzał w kierunku poziomu nasycenia, jaki obserwujemy w Hiszpanii czy innych krajach UE.
Co by było gdyby obecne tempo wzrostu parku samochodowego utrzymało się?
W takiej sytuacji w roku 2012 wielkość parku osiągnęłaby poziom 18 mln samochodów osobowych, a wtedy wskaźnik ten będzie wynosił 2,1 czyli tyle co obecnie w Hiszpanii.

Warto zwrócić uwagę, że poza wzrostem wielkości parku samochodów osobowych i dostawczych dzięki akcjom marketingowym Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych znacząco wzrosła także liczba odwiedzin kierowców w warsztatach w celu wymiany części samochodowych lub też profilaktycznych wizyt.

Wzrosła również wielkość wydatków na zakup części w przeliczeniu na samochód. W ostatnim roku wielkość ta wzrosła o 9,1 % i wynosi obecnie 323 zł na rok. Podane kwoty są w cenach na poziomie cen dla warsztatów. Należy spodziewać się, że kwota przeznaczana przez kierowców na części zamienne będzie nadal systematycznie rosła.
W wyniku tych zmian wartość rynku części wzrosła do 16,9%.

Wartość rynku części zamiennych w Polsce w 2006 roku wynosiła 4,2 miliarda zł, a w 2007 roku wzrosła do poziomu 4,9 miliarda zł.
Rozdrobnienie rynku części zamiennych jest nadal niezwykle duże, a konsolidacja zapewne będzie nadal postępować. Przychody 16 największych grup / firm w Polsce wynoszą łącznie 3,5 miliarda zł, a ich udziały w rynku wynoszą 70,7%. Mowa tu oczywiście o przychodach dystrybutorów z których wydzielone zostały dane dotyczące eksportu i innych prowadzonych działalności.

Szacunkowe wyniki Dystrybutorów części (segment osobowy)
Przejdźmy teraz do rynku dystrybucji.
Najwięksi dystrybutorzy części zamiennych prowadzą sprzedaż poprzez 500 filii, które ulokowane są w 150 powiatach.

Poniżej podawane liczby dotyczące poszczególnych Dystrybutorów zawieraja dane dotyczące eksportu oraz sprzedaż części do samochodów ciężarowych i inne ich działalności.

Największym dystrybutorem w Polsce jest firma Inter Cars. Szacujemy, że uzyskała ona przychód na poziomie 1,3 miliarda zł wraz ze spółkami zależnymi. Bez tych spółek zależnych obrót IC zbliżony jest do 1,15 miliarda. Wynik nie obejmuje obrotu spółki JC Auto z którą Inter Cars połączył się w lipcu 2007 roku.
Firma Inter Cars odnotowała w ostatnim roku największy wartościowo wzrost przychodów, a wyniósł on 300 mln zł.
Firma Inter Cars ma oczywiście największy udział w przychodach Dystrybutorów z listy TOP 16 i wynosi on 28,5%.

Drugą co do wielkości firmą jest spółka Fota, która planowała osiągnięcie przychodów na poziomie 634 mln zł, jednakże po korekcie należy oczekiwać, że wyniósł on ostatecznie 604 mln zł. Fota odnotowała wzrost przychodów o 178 mln i ma drugi największy udział w obrocie TOP 16 wynoszący 13,3%

W roku 2006 i 2007 nastąpiły zmiany w strukturze grupy AD Polska, dlatego też wynik firmy AD Polska pomniejszony został o obroty dotychczasowych partnerów. Zatem przychody aktualnej grupy AD Polska wyniosły 490 mln zł. Ponieważ dotychczasowi partnerzy z którymi nastąpiło rozstanie zawierają się w tabeli, dlatego też dla prawidłowości wyliczeń przychody grupy AD Polska zostały skorygowane również w latach poprzednich.

Group Auto Union Polska w 2007 roku dzięki bardzo dużej dynamice sprzedaży pojawiła się na 4 miejscu osiągając ponad 100 milionowy wzrost do 305 mln zł, między innymi dzięki przyłączeniu firmy Motorol. Grupa ta nadal pracuje intensywnie nad konsolidacją, zatem można oczekiwać, że w roku 2008 zanotuje znaczący wzrost przychodów. Grupa Auto Union Polska osiągnęła drugi największy wzrost procentowy – 49,5%.

Firma JC Auto w minionym roku uzyskała obroty blisko 301 mln zł. Obecnie firma ta jest skonsolidowana z firmą Inter Cars, jednakże podane powyżej obroty firmy Inter Cars nie zawierają tego obrotu. Faktyczny obrót firmy JC Auto za rok 2007 zapewne będzie znacznie większy i to o kwotę blisko 100 mln zł, wynika to z tego, że proces konsolidacji wiąże się ze sprzedażą towaru z magazynu JC Auto do firmy Inter Cars. Jednakże z nasze punktu widzenia operacja ta nie ma większego znaczenia.

Moto-Profil ponownie zanotował bardzo duży wzrost i osiągnął wynik 245 mln zł. Warto zaznaczyć, że Moto-Profil jest jedną z zaledwie 5 firm, które przez ostatnie 4 lata systematycznie odnotowywały wzrost ich udziału w obrotach listy TOP 16.

Na liście TOP 16 znajduje się firma ukryta pod nazwą „Firma X” (z niezrozumiałych dla nas powodów właściciel firmy prosił o nie ujawnianie nazwy jego firmy co zgodnie z życzeniem zrobiliśmy). Szacunkowy przychód tej firmy wyniósł w 2007 roku 230 mln zł. Ze względu na znaczne obroty tej firmy nie można jej pominąć w zestawieniach rocznych gdyż sprawiłoby to, że tak ważne obliczenia rynku dla całej naszej branży straciłyby sens.

Dla kolejnej firmy- Inter Team, rok 2007 był dobrym rokiem. Zarówno wzrost obrotów o 23% jak i otwarcie łącznie pięciu oddziałów świadczy o dalszym rozwoju firmy. Firma ta zakończyła budowę podstawowego asortymentu części do samochodów azjatyckich w oparciu o brand własny Sakura, brand firmy Japanparts, oraz brandy fabryk produkujących na O.E.

Auto Partner – firma ta znacząco przesunęła się w rankingach osiągając obrót 162 mln zł poprzez szybką rozbudowę oddziałów i sieci dystrybucji, poszerzenie asortymentu i stanów magazynowych. Firma Auto Partner osiągnęła największy wzrost procentowy – aż 67%. Auto-Partner przez ostatnie cztery lata odnotowywał również systematyczny wzrost udziału w obrotach TOP 16 dystrybutorów i obecnie wynosi on 3,6%.

Polcar – dynamika rozwoju tej firmy wyniosła 15,4%, a przyrost obrotu w roku 2007 wyniósł 20 mln zł co jest nieco lepszym wynikiem w stosunku do poprzedniego roku. Firma ta nadal utrzymuje pozycję lidera w dystrybucji zewnętrznych części zamiennych. Szacunkowy przychód w roku 2007 wyniósł 150 mln zł.

HM Gordon – po rozstaniu z grupą AD Polska osiągnął obrót na poziomie 134 mln złotych, co oznacza ponad 36 procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak sam poziom wzrostu, jest niższy niż w roku ubiegłym, kiedy wyniósł 38 procent. Jak ostatecznie „wyjdzie” firma Gordon na rozstaniu z grupą AD można będzie ocenić dopiero pod koniec bieżącego roku. Będzie to tym bardziej ciekawe, że jak do tej pory firma Gordon odnotowywała systematyczny wzrost udziału w obrocie największych 16 dystrybutorów.

Moto Hurt Ropczyce od kilku lat utrzymuje obroty na zbliżonym poziomie, w tym roku wyniosły one 126 mln zł i w porównaniu z zeszłym rokiem jest to wzrost o niecały 1%.

Grupa Auto Euro jest ostatnim dystrybutorem w zestawieniu, którego obroty w zeszłym roku przekroczyły 100 mln złotych. Wynik 109 mln zł stanowi 14% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Auto Land – rozstanie tej firmy z grupą AD Polska było dla nas pewnym zaskoczeniem, przychody w roku 2007 przekroczyły 90 mln zł, co jest bardzo dobrym wynikiem, a gęsta sieć filii skupiona obecnie w pięciu województwach blokuje możliwość działań konkurencji i gwarantuje sukces firmy Auto Land. Pewnie dlatego Auto Land przez ostatnie 4 lata notuje systematyczny wzrost udziału w obrocie TOP 16.

MotoGama w tym roku wyprzedziła firmę Elit i zakończyła rok z obrotami na poziomie 64 mln zł.

Elit – zamyka listę największych firm w Polsce z wynikiem 56 mln zł.

Szczegółowe wyniki poszczególnych dystrybutorów prezentują poniższe tabele.
     
Łączny obrót tych kluczowych firm z listy TOP 16 w segmencie osobowym wyniósł 4.557 mln zł, a średni wzrost 25,9% zatem dokładnie tyle samo co rok wcześniej. Łączna wartość przyrostu obrotów Dystrybutorów z tej listy to 936 mln zł w 2007 roku.

 Alfred Franke
alfred@motofocus.pl

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!