Wyniki Grupy Michelin za I półrocze 2015 roku

29 lipca 2015, 10:19

Grupa Michelin opublikowała wyniki finansowe osiągnięte na zakończenie pierwszej połowy 2015 r. – w tym okresie spółka wypracowała sprzedaż netto na poziomie 10,5 mld euro, która w porównaniu z poprzednim okresem jest wyższa o 8,5%. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem czynników jednorazowych wzrósł o 9% do poziomu 1,26 mld euro.

Wzrost sprzedaży wyniósł 2,4% i był wyższy niż wzrost na całym rynku

  • Sprzedaż opon do samochodów osobowych i samochodów dostawczych rosła wyraźnie szybciej niż sprzedaż na całym rynku
  • Sprzedaż opon do ciężarówek i opon specjalistycznych była nieco lepsza niż wzrost całego segmentu
  • Szybszy wzrost kwartał do kwartału był nierówny na poszczególnych rynkach, duży w gospodarkach dojrzałych i na większości nowych rynków
     

Poprawa tzw. miksu cenowego kwartał do kwartału

  • Tak jak oczekiwano, zmiany w miksie cenowym i ceny surowców miały negatywny wpływ netto, odzwierciedlony w szczególności w umowach, w których ceny zawierają klauzule dotyczące cen surowców oraz uwzględniają zarządzanie zmianami cen surowców.
  • Poprawa w pozycji wolne przepływy kapitałowe o 132 mln EUR, po wyłączeniu przejęcia Blackcircles.com i inwestycji w indonezyjskie plantacje kauczuku.
     

–  "W pierwszej połowie roku Michelin osiągnął wyraźny wzrost sprzedaży, wykorzystując szerszą gamę rozwiązań umożliwiającą dotarcie do klientów, a także poprzez wykorzystanie rosnącego popytu na tradycyjnych rynkach" – mówi Dyrektor Zarządzający Michelin Jean-Dominique Senard. – "Sukces naszych najnowszych linii produktowych takich jak MICHELIN CrossClimate i nowych opon BFGoodrich, a także wzmocnienie naszej pozycji w segmencie opon na pierwsze wyposażenie, potwierdzają znaczenie innowacji w rozwoju Grupy. W połączeniu z oczekiwanym wdrożeniem planu konkurencyjności Michelin może potwierdzić realizację swoich założeń na ten rok" – dodaje Senard.

Prognoza na 2015 r.

Popyt na opony na dojrzałych rynkach wykazuje tendencję wzrostową, ale wyzwaniem pozostają rynki rozwijające się. Celem Michelin na drugą połowę roku jest realizacja wzrostu sprzedaży, którą notowano w pierwszych 6 miesiącach roku.

Oczekuje się, że zmiany cen surowców i struktura cenowa będą mieć negatywny wpływ na rozliczenie umów, które zależą od zmian cen surowców, zaś na pozostałą część biznesu będą mieć wpływ neutralny.Trwałe wdrożenie planu konkurencyjności pozwoli na zrekompensowanie wzrostu cen w ciągu całego roku.

Grupa potwierdza swój cel dostarczanie wyższego wyniku operacyjnego przed uwzględnieniem nadzwyczajnych przychodów, wykluczając efekt kursowy. Zwrot z kapitału obrotowego przekroczy 11%, a strukturalne wolne przepływy pieniężne wyniosą ponad 700 mln EUR, podczas gdy program inwestycyjny szacowany jest na łączną kwotę około 1,8 mld EUR.

Przegląd rynków:

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych

Pierwsze wyposażenie

Europejski rynek sprzedaży opon pierwszego wyposażenia urósł całościowo o 3% w I połowie roku, odzwierciedlając 5% wzrost w Europie Zachodniej wynikający z poprawy wyników producentów pojazdów oraz 22% spadku w Europie Wschodniej, co było spowodowane trudną sytuacją gospodarczą i monetarną.

W tym okresie rynek w Ameryce Północnej powiększył się o 3% zgodnie z rosnącym popytem na pojazdy powodowanym niskimi cenami paliwa, atrakcyjnymi warunkami finansowania oraz agresywnymi kampaniami promocyjnymi.

W Azji, z wyłączeniem Indii, popyt praktycznie nie zmienił się przez pierwsze sześć miesięcy tego roku. Rynek chiński pomimo spowolnienia w czerwcu zakończył półrocze z 5% wzrostem przy jednoczesnym spadku w segmencie opon do pojazdów typu sedan i długotrwałym wzrostem w segmencie pojazdów typu SUV.

W I półroczu w Ameryce Południowej rynek odnotował 14% spadek spowodowany gwałtownym spadkiem na rynku motoryzacyjnym na skutek trudnej sytuacji ekonomicznej.

Rynek wymiany

Europejski rynek wymiany urósł całościowo o 3% w porównaniu z bardzo dobrymi wynikami z analogicznym okresem ubiegłego roku. W Europie Zachodniej wzrost sprzedaży w czerwcu oraz zapowiadana podwyżka cen spowodowały 5% przyrost w pierwszej połowie 2015 roku. Rynek w Europie Wschodniej kontynuował spadki, tracąc 6% w wyniku sytuacji politycznej i gospodarczej w Rosji i na Ukrainie.

W Stanach Zjednoczonych popyt na opony sprzedawane przez członków Rubber Manufacturers Association rósł stabilnie od początku roku (o 4%).

Popyt na rynku azjatyckim (z wyłączeniem Indii) odnotował 1% spadek. W Chinach rynek zyskał w pierwszym półroczu 9%, jednakże w porównaniu rok do roku wzrost w I kwartale 2015 r. był mniejszy.

Popyt w Ameryce Południowej wzrósł o 3% w skomplikowanych warunkach gospodarczych i politycznych. Sytuacja na rynkach w Kolumbii, Chile, Ameryce Środkowej i na Karaibach uległa poprawie, w Brazylii ustabilizowała się, zaś popyt w Argentynie i Wenezueli zmniejszył się.

Wolumen sprzedaży: opony do samochodów ciężarowych

Pierwsze wyposażenie

Rynek europejski odnotował wzrost o 4% spowodowany przede wszystkim znaczącymi zwyżkami w Europie Zachodniej, jednakże popyt w Europie Wschodniej nadal spadał i tamtejszy rynek skurczył się o 24%.

W I półroczu 2015 rynek w Ameryce Północnej zwiększył się o 17%, ze względu na szybko rosnącą produkcję samochodów ciężarowych możliwą dzięki sprzyjającym warunkom gospodarczym.

Popyt na opony radialne i diagonalne w Azji (poza Indiami) zmniejszył się o 23%. Rynek chiński odnotował znaczący spadek o 25%, co było odzwierciedleniem niższej produkcji samochodów.

W bardzo trudnych warunkach ekonomicznych rynek Ameryki Południowej skurczył się o 42%, przede wszystkim na skutek ogromnego 44% spadku w Brazylii, gdzie zła sytuacja gospodarcza doprowadziła do masowych likwidacji fabryk produkujących samochody ciężarowe i autobusy.

Rynek wymiany

Rynek europejski skurczył się o 3%, podczas gdy popyt w Europie Zachodniej wzrósł o 7%, co było wynikiem wyższej wagi przewożonych ładunków. Z kolei wolumen sprzedaży w Europie Wschodniej nadal spadał (24%) głównie w wyniku trudnej sytuacji w Rosji. 

Rynek Ameryki Północnej pozostawał w dobrej kondycji, odnotowując wzrost o 5% dzięki ciągłemu popytowi na usługi transportowe.

Popyt na opony radialne i diagonalne w Azji (z wyłączeniem Indii) zmalał o 4%, podobnie jak rynek chiński, gdzie sytuacja ekonomiczna zaważyła na zapotrzebowaniu na usługi transportowe.

Rynek wymiany opon radialnych i diagonalnych w Ameryce Południowej skurczył się o 5%, w większym stopniu w Brazylii, gdzie sytuacja gospodarcza jest trudniejsza.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!