XVII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego – najważniejsze dane

14 października 2022, 12:22

Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego powrócił do swojej standardowej formuły po trzyletniej przerwie, wymuszającej na organizatorach przenoszenie branżowego spotkania do świata wirtualnego. Uczestnicy wydarzenia, które odbyło się w hotelu SoundGarden w Warszawie, tradycyjnie zostali przywitani dużą dawką informacji na temat rynku części i napraw samochodowych.

XVII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego 2022

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Tomasza Budy, który reprezentował Ministerstwo Rozwoju i Technologii, będące jednym z patronów kongresu. Przedstawiciel władz przekazał kilka rynkowych statystyk oraz zadeklarował wsparcie przedsiębiorstw ze strony ministerstwa w obecnej, trudnej sytuacji rynkowej. Kilka zdań na temat branży i stojących przed nią aktualnie wyzwań powiedział także Kamil Wyszkowski z organizacji UN Global Compact – paktu ONZ, którego celem jest zachęcanie przedsiębiorstw na całym świecie do podejmowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i prowadzenia polityki odpowiedzialnej społecznie.

Kongres poprowadzili Beata Broczkowska z firmy Coframa oraz Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Sesją tematyczną otwierającą XVII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego było podsumowanie wyników rynku w 2022 r. Poprowadzili ją Tomasz Lis – dyrektor ds. marketingu w firmie Auto Land oraz Alfred Franke, prezes Grupy Medialnej MotoFocus.pl. Tradycyjnie, sesja ta została podzielona na trzy części dedykowane producentom, dystrybutorom części oraz warsztatom naprawczym. Wiele aktualnych problemów rynku przekłada się na działalność wszystkich tych podmiotów. Mowa oczywiście o skutkach kryzysu wywołanego m.in. pandemią oraz wojną na Ukrainie. Rynek boryka się z inflacją, wzrostem cen surowców i energii, kosztów transportu i różnego rodzaju usług.

Producenci części motoryzacyjnych IAM w 2022 r.

Producenci części motoryzacyjnych na rynek wtórny mierzą się obecnie z wieloma wyzwaniami, wśród których szczególnie istotnym wydaje się wzrost cen surowców i komponentów, niezbędnych do produkcji. W badaniu przeprowadzonym przez MotoFocus.pl, wszyscy zapytani producenci zadeklarowali wzrost cen komponentów i surowców w 2022 r. Ponad połowa z nich doświadczyła co najmniej trzech lub więcej podwyżek w ciągu tego roku.

Mimo trudności, większość producentów części deklaruje wzrost poziomu przychodów w bieżącym roku. Jest to optymistyczne wskazanie, które nie mówi jednak całej prawdy na temat obecnej sytuacji tych przedsiębiorstw. Przychody rosną, jednak nie zawsze wolumenowo, a problemem tego sektora rynku jest spadająca rentowność.

Aktualne oczekiwania producentów części dotyczące zmian przychodów w drugim półroczu roku względem pierwszego zbadano w trakcie trwania kongresu, za pomocą głosowania online, w którym wzięli udział przedstawiciele producentów, obecni na sali oraz śledzący transmisję sesji w Internecie. Aktualne prognozy potwierdziły te sprzed kilkudziesięciu dni, kiedy to przeprowadzone zostało badanie MotoFocus.pl. 59% badanych wskazało, że spodziewa się wzrostu przychodów, 28% przeczuwa spadek, natomiast 13 utrzymanie przychodów na tym samym poziomie.

Jak już wspomnieliśmy, dużym problemem dla firm z branży produkcji części jest rentowność, która w ostatnim czasie spada. W przypadku producentów części jest to obecnie zaledwie ok. 3%, a u producentów opon zaledwie 1,6%. Jest to sytuacja o wiele trudniejsza niż w przypadku producentów metali, tworzyw sztucznych czy gazów technicznych. Spadek rentowności wynika m.in. z tego, iż na konkurencyjnym rynku producenci nie są w stanie przerzucić całości wzrostów swoich kosztów na klientów i kooperantów.

Wzrost kosztów surowców jest najbardziej odczuwalnym problemem dla branży produkcyjnej. Drugim, największym aktualnie zagrożeniem są rosnące koszty energii elektrycznej i cieplnej.

Dystrybutorzy części motoryzacyjnych w 2022 r.

Firmy zajmujące się dystrybucją części motoryzacyjnych współuczestniczą w wyzwaniach, które rynek stawia aktualnie przed producentami części zamiennych. Jak wykazało badanie portalu MotoFocus.pl, zdecydowana większość dystrybutorów w bieżącym roku spotkała się z podwyżkami cen części u swoich dostawców.

Problemem dystrybutorów mogą być także spadające stanu magazynowe. Tę kwestię zbadano w trakcie głosowania na żywo w trakcie trwania kongresu. Wyniki potwierdziły, że jest to jeden z istotnych problemów branży.

Drugie głosowanie online dotyczyło prognozowanych zmian w przychodach firm dystrybucyjnych w drugim półroczu 2022, względem półrocza pierwszego. Jak wykazało badanie, dystrybutorzy w dużej większości spodziewają się w wzrostu przychodów w drugiej połowie roku 2022. Jedna piąta spodziewa się jednak spadku.

Przychody rosną nieadekwatnie do kosztów. Niektóre z nich w ostatnim czasie wręcz galopują. W przypadku dystrybutorów najbardziej dokuczliwym problemem jest wzrost kosztów transportu. We znaki przedsiębiorcom dają się także rosnące koszty energii energetycznej i cieplnej oraz wzrosty wynagrodzeń, związane m.in. z rosnącą inflacją.

Rynkowa sytuacja warsztatów naprawczych w 2022 r.

Podczas kongresu tradycyjnie przedstawiono także badania rynkowe dotyczące bieżącej sytuacji warsztatów naprawczych. Badania przeprowadzone przez portal MotoFocus.pl wśród przedstawicieli warsztatów nie dają jednoznacznego obrazu tego rynku. Niemal jedna trzecia warsztatów zadeklarowała wzrost przychodów w pierwszym półroczu 2022 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, jednak podobna grupa wskazała na spadek przychodów w tym czasie. Co trzeci warsztat zadeklarował utrzymanie przychodów na podobnym poziomie, co w pierwszych miesiącach roku 2021. Trzeba jednak pamiętać o tym, że okres, do którego porównywano przypadał na czas, kiedy rynek warsztatowy budził się po czasach pandemicznego kryzysu, notując bardzo dobre wyniki.

Podobnie wyglądają deklaracje warsztatów dotyczące liczby klientów. Połowa badanych nie widzi zmiany w stosunku do roku 2021.

Które z kosztów najbardziej doskwierają warsztatom? Zdecydowanie rosnące ceny energii elektrycznej i cieplnej. Dla pracujących stacjonarnie warsztatów koszty te mogą obecnie stanowić znaczną część comiesięcznej puli wydatków. W rozpoczynającym się sezonie grzewczym sytuacja może być szczególnie trudna. O to, jak warsztaty będą ogrzewane tej zimy pytamy w naszej trwającej ankiecie (można znaleźć ją tutaj).

Borykające się z rosnącymi kosztami warsztaty podwyższają ceny usług. W bieżącym roku zrobiło to ponad 95% uczestników badania MotoFocus.pl. Dla większości badanych nie były to ostatnie tegoroczne podwyżki.

Podsumowaniem tegorocznej sesji dotyczącej sytuacji na rynku aftermarket była prezentacja grafik, na których znalazły się wszystkie aktualne wyzwania, z którymi boryka się branża. Jak widać problemy rynku są wzajemnie determinowane i kumulują się warstwowo. Branża patrzy jednak w przyszłość z umiarkowanym optymizmem, licząc na to, że bieżące trudności wkrótce przeminą.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!