Febi info: Problemy z układem recyrkulacji spalin w VW Golf VI

, 10 stycznia 2018, 10:08

Układ recyrkulacji spalin ma odniesienie do aspektu ekologicznego, decydującego o specyfice konstrukcji współczesnych silników spalinowych. Zadaniem układu recyrkulacji spalin jest doprowadzenie spalin poprzez kanał obejściowy z układu wylotowego do układu dolotowego i zmieszanie ich z przygotowaną mieszanką paliwowo – powietrzną.

Celem takiego działania jest redukcja toksycznych dla człowieka NOx, poprzez obniżenie temperatury spalania. Podstawowym zakresem pracy układu recyrkulacji spalin są częściowe obciążenia silnika. Układy recyrkulacji spalin nowoczesnych silników spalinowych mają budowę modułową. Konstrukcyjnie integrują układ sterujący i wykonawczy.

W celu zwiększenia efektywności działania posiadają własny układ chłodzenia spalin. Przykładem takiego modułu jest moduł febi o nr katalogowym 100562 (nr OE 03L 131 512 DQ) dedykowany do silników 1.6 TDI (66 kW) o oznaczeniu CAYB montowanych w samochodach VW Golf VI (5K1) r. prod. od 02.2009 do 11.2012 (rys. 1).

Rys. 1. Moduł AGR (febi 100562) stosowany w układach recyrkulacji spalin silników 1.6 TDI (66 kW) o oznaczeniu CAYB montowanych w samochodach VW Golf VI (5K1) r. prod. od 02.2009 do 11.2012, (rys. febi)

Niewłaściwe funkcjonowanie układu recyrkulacji spalin, silników 1.6 TDI (66 kW) o oznaczeniu CAYB montowanych w samochodach VW Golf VI (5K1) r. prod. od 02.2009 do 11.2012, objawia się następującymi i możliwymi do zdiagnozowania błędami:

  • P040000 – błędne działanie układu recyrkulacji spalin,
  • P040100 – ograniczony przepływ spalin przez układ,
  • P040200 – zwiększony przepływ spalin przez układ,
  • P040300 – błędne działanie zaworu recyrkulacji spalin umieszczonego w module AGR.

Na wymienione kody usterek ma wpływ sprawność zaworu elektromagnetycznego, rys. 2, odpowiedzialnego za podciśnieniowe sterowanie przepływem spalin do układu chłodzenia modułu AGR.

Zawór elektromagnetyczny sterowania układem chłodzenia modułu AGR posiada dwustykowe złącze elektryczne. Diagnostyka polega na organoleptycznym sprawdzeniu zaworu, instalacji elektrycznej oraz bezpieczników pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i przepaleń. W złączu dwustykowym, styk 1 odpowiada za zasilanie. Napięcie zasilania pomiędzy stykiem 1 (+) a masą od strony wiązki przewodów (wiązka rozłączona) i przy włączonym zapłonie powinno wynosić od 12 do 15 V.

W dalszej kolejności sprawdzeniu podlega wartość rezystancji pomiędzy stykami zaworu. Pomiaru rezystancji dokonuje się przy wyłączonym zapłonie i rozłączonej wiązce elektrycznej.

Rys. 2. Zawór elektromagnetyczny sterowania układem chłodzenia modułu AGR (febi 45698) stosowany w układach recyrkulacji spalin silników 1.6 TDI (66 kW) o oznaczeniu CAYB montowanych w samochodach VW Golf VI (5K1) r. prod. od 02.2009 do 11.2012, (rys. febi)

Wartość rezystancji powinna wynosić od 25 do 45 Ω. Działanie zaworu oparte jest na sygnałach modulowanych. Charakterystykę U = f(t) sygnałów sterujących można sprawdzić za pomocą oscyloskopu podłączonego pomiędzy styki 1 i 2 złącza instalacji elektrycznej przy pracującym silniku. Praca zaworu elektromagnetycznego sterowania układem chłodzenia modułu AGR jest dobrze słyszalna.

Brak właściwego funkcjonowania zaworu pomimo zgodności w/w określonych parametrów może świadczyć o uszkodzeniu zaworu, uszkodzeniu modułu sterującego, zwarciu do plusa lub do masy ewentualnie o przerwie w obwodzie zasilania.

Na podstawie materiałów febi

Komentarze

Brak komentarzy