Szkolenie: Profesjonalizm w obsłudze klienta.

1 lipca 2004, 0:00

Ze względu na duże zainteresowanie czytelników tematyką podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi klienta przedstawiam specjalnie przygotowane szkolenie dla firm z
branży motoryzacyjnej. Tematem spotkania jest “Profesjonalizm w obsłudze klienta”.
Osobą prowadzącą jest Pan Dariusz Rajca Dyrektor ds. szkoleń Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr, przygotowuje i realizuje projekty szkoleniowe z zakresu, sprzedaży, negocjacji, zarządzania zespołem oraz szeroko rozumianej komunikacji międzyludzkiej. Doświadczenie w sprzedaży i w zarządzaniu zdobywał w wielu firmach przechodząc wszystkie szczeble kariery od przedstawiciela handlowego do dyrektora.
Termin: 26 – 27 lipca 2004 r.
Czas trwania: 2 dni (łącznie 14 godzin)
Liczba uczestników: max 18 osób
Miejsce: Ośrodek “Perła Leśna” Nadarzyn k/Warszawy

Inwestycja – cena wariantu I obejmuje 10% upustu dla czytelników MotoFocus.
Cena za jedną osobę wynosi 700 zł. brutto.
Cena obejmuje:
przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia;
przygotowanie materiałów szkoleniowych;
przygotowanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika;
koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
koszty związane z wynajęciem sali ośrodka, w którym odbywać się będzie szkolenie.


Inwestycja – cena wariantu II obejmuje 10% upustu dla czytelników MotoFocus.
Cena za jedną osobę wynosi 550 zł. brutto.
Cena obejmuje:
przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia;
przygotowanie materiałów szkoleniowych;
przygotowanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika;
koszty wyżywienia uczestników szkolenia;
koszty związane z wynajęciem sali ośrodka, w którym odbywać się będzie szkolenie.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłaszanie się pod adres:
www.motofocus.com.pl


Celem programu jest nauczenie się: ]b]
1. Zwiększania satysfakcji i skuteczności w działaniu z różnymi kategoriami klientów.
2. Budowanie własnego autorytetu oraz pozytywnego nastawienia do siebie, firmy,
produktów i klienta.
3. Efektywnego komunikowania się z klientami i przekonywania ich do współpracy i produktów firmy.
4. Rozpoznawania potrzeb, motywów i obiekcji klientów.
5. Prezentowania korzystnych rozwiązań w rozmowach indywidualnych.
6. Tworzenia atmosfery sprzyjającej długoterminowej współpracy.


Metody:
W trakcie zajęć wykorzystujemy metody aktywizujące uczestników. Ogromną rolę w zajęciach odgrywa praca zespołowa, w czasie której zachodzi najefektywniejszy proces nauczania. Dyskusje, wspólne rozwiązywanie problemów, ćwiczenia indywidualne i grupowe pozwalają na wymianę poglądów, werbalizację odczuć i zdobycie nowej wiedzy.
Zastosowanie nowoczesnych interaktywnych metod edukacyjnych wzmacnia efekty szkolenia.

Program zajęć
1. Proces sprzedaży usługi – kolejność i umiejętność kontrolowania najważniejszych jego etapów.
2. Profesjonalna obsługa; co to takiego z punktu widzenia klienta oraz handlowca – jak widzą nas nasi klienci, na co zwracają szczególną uwagę.
3. Jak wykorzystać efekt pierwszego wrażenia w kontaktach biznesowych do ustalenia mojej dobrej pozycji “na wejściu”?
4. Umiejętność interpretowania zachowań i nastawienia klienta na podstawie obserwacji mowy ciała
5. Dopasowanie do zachowań różnych klientów – warunkiem przełamywania barier i uprzedzeń – technika odzwierciedlania
6. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – co ich odróżnia, jak przygotowywać dla każdego z nich argumentację.
7. Od czego zależy nasza wiarygodność?
– rola motywacji i pozytywnego nastawienia w moim działaniu
– spójność słowna, poza słowna i jej wpływ na skuteczność naszego przekazu
8. Czy jestem dobrym handlowcem; jak wykorzystać moje mocne i słabe strony na skuteczność w moim działaniu?
9. Typologia klientów pod kątem ich zachowań i sposobu podejmowania decyzji. Co ich motywuje, czego się obawiają, jak rozpoznać poszczególne typy osobowości np. po wyglądzie i zachowaniu i jak się do nich dopasować?
10. Przygotowanie strategii rozmowy indywidualnej z klientem.
11. Efektywne rozpoczęcie rozmowy z klientem – słowa klucze budujące nastrój i zaufanie.


Prowadzący szkolenie Pan Dariusz Rajca specjalizuje się w szkoleniach dla działów handlowych. W latach 1995 – 1998 był przedstawicielem handlowym, kierownikiem sekcji sprzedaży działu reklamy, a następnie założycielem i kierownikiem Działu Szkoleń Gazety Wyborczej.
Od 1995 roku poprowadził około 400 bloków szkoleniowych, w których udział wzięło
ponad 8000 uczestników.

Harmonogram szkolenia:
Dzień I
10.00 przyjazd uczestników szkolenia do ośrodka
11.00 – rozpoczęcie szkolenia
12.30-12.45 – przerwa kawowa
14.00 – 15.00 przerwa obiadowa
17.00 – 17.15 przerwa kawowa
19.00 zakończenie szkolenia dzień I
20.00 kolacja
Dzień II
8.00 śniadanie
9.00 – rozpoczęcie szkolenia
11.30-11.45 – przerwa kawowa
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
15.00 – 15.30 przerwa kawowa
17.00 zakończenie szkolenia

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!