Trening umiejętności kierowniczych (liderskich) – szkolenie

11 października 2006, 0:00

Szkolenie to, którego organizatorem jest firma CTS Sikorski przeznaczone jest dla kadry kierowniczej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z psychologicznymi zasadami zarządzania i kierowania zespołem pracowników, tworzeniem sprawnej komunikacji międzyludzkiej wspomagającej przebieg procesów technologicznych i jakość usług oraz rozwiązywanie konfliktów w zespole.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu treningu uczestnicy mogą osiągnąć:
– Świadomość roli i znaczenia przywództwa sytuacyjnego,
– Wykorzystanie wiedzy o motywatorach pracowników,
– Wykorzystanie w praktyce sposobów komunikacji nastawionych na współpracę,
– Wykorzystanie grupy w określaniu i ocenianiu możliwych rozwiązań,
– Definiowanie powstających problemów i identyfikowanie jego przyczyn
– Znajomość manipulacyjnych strategii radzenia sobie z konfliktem,

Zakres spodziewanych efektów w zakresie rozwoju kompetencji obejmuje:
– Zarządzanie sytuacyjne,
– Komunikatywność,
– Opanowanie,
– Asertywność,
– Radzenie sobie ze stresem,
– Odwaga kierownicza
– Motywowanie przez wzmocnienie

Metody szkolenia:
Zajęcia prowadzone są jako interaktywny warsztat z wykorzystaniem zadań problemowych, symulacji, studium przypadków, prezentacji multimedialnych, testów problemowych

Plan szkolenia:
1. Cechy atrybuty przywódcy
– Funkcje menedżera a rola przywódcy
– Cechy i atrybuty przywódcy
– Ćwiczenie – katalog kompetencji szefa
2.Budowanie komunikacji, prowadzenie dyskusji – jak sobie radzą szefowie
– Bariery komunikacyjne a typy osobowości
– Ćwiczenie – test jakim jestem typem i jak postępować z innymi – autoanaliza własnego typu psychologicznego
– Podstawowe zagadnienia z zakresu komunikacji w relacjach zawodowych – zachowanie asertywne
– Komunikacja jako metoda wywierania wpływu
– Ćwiczenie – idealny mężczyzna
3. Jak zarządzać zespołem? Podstawowe funkcje menedżera. Style liderskie
– Jak kierować zespołem złożonym z różnych indywidualności? – ćwiczenie case study
– Orientacja zadaniowa i na stosunki międzyludzkie.
– Jak wybrać właściwy styl przewodzenia – analiza stylów ze wskazaniem wad i zalet oraz sytuacji uzasadniających ich wykorzystanie ćwiczenie – analiza stylu menedżera
– Ćwiczenie – co, z kim, kiedy?
– Analiza zachowań szefów w kontekście stawiania celów i egzekwowania efektów wykonanych zadań. Identyfikacja stylów zarządzania w praktyce.
– Ćwiczenie w zespołach – jakim on/ona jest szefem?
4. Motywowanie z perspektywy pracowników – test
– Prawa motywacji Zagadka Złota Rybka
– Co motywuje a co nas zniechęca
– Ćwiczenie – jakie wydarzenie z życia zawodowego nas zmotywowało?
– Jak motywować naszych podwładnych? Katalog możliwości z uwzględnieniem pozafinansowych metod motywowania personelu
5. Motywacyjna funkcja rozmów oceniających z uwzględnieniem rozmów na temat wyników – coaching
Moduł wspomagany prezentacją wideo
– Funkcje ocen – motywująca i rozwojowa
– Rozmowa na temat wyników
– Ćwiczenie – oceniamy Kasię i jej współpracowników. Jak udzielać informacji zwrotnych – ćwiczenia w oparciu o opisy zachowań pracowników
– Błędy podczas oceniania – jak ich unikać. Jak poradzić sobie z trudnościami
6. Delegowanie
– Zasady i Etapy delegowania
– Ćwiczenie wprowadzające
– Schemat rozmowy delegującej
– Przeprowadzenie rozmowy delegującej z analizą wideo.
– Ćwiczenie – Przypadek zmęczonego szefa – analiza przypadku
– Delegowanie i zlecanie zadań w praktyce. Monitorowanie wykonalności zadań.

Termin szkolenia: 27.10.2006 r. godz. 10.00 – 17.00

Miejsce szkolenia: Warszawa, sala wykładowa MUZA, Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15

Koszt: 560 zł + VAT obejmuje: wykłady, bogate materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, kawa / herbata, obiad.

Ewentualne zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Prowadzący: Edyta Czerwińska

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!