Szkolenie dla kandydatów na diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów

, 10 maja 2006, 0:00

SIMP – AUTOMEX Centrum Motoryzacji Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń działający przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Polskich SIMP będzie organizował w Gliwicach szkolenia w pełnym zakresie dla kandydatów na diagnostów oraz wybrane specjalistyczne dla diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów.
Miejsce szkoleń:
Zajęcia teoretyczno – praktyczne będą prowadzone w: Politechnika Śląska Zakład Doświadczalno – Diagnostyczny Silników Spalinowych Gliwice ul. Towarowa 5. Kurs z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów multimedialnych i wyposażenia SKP prowadzić będą dyplomowani wykładowcy SIMP.
Termin szkoleń:
Szkolenia prowadzone w piątki po południu i soboty , obejmują razem 117 godzin rozpoczną się 27 maja 2006 roku. Szkolenia zakończą się sprawdzeniem wiadomości w dniu 15 lipca 2006r. Termin zgłoszeń 22 maja 2006r.
Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy kursów poza kompletem aktów prawnych otrzymają 460 stronicową książkę p.t. „Przewodnik po przepisach prawnych w zakresie badań technicznych pojazdów” wydaną przez Politechnikę Krakowską.
W trakcie zajęć zostanie przerobiony i udostępniony bank pytań przygotowujący do egzaminów organizowanych przez Transportowy Dozór Techniczny.
SIMP – AUTOMEX zawiadamia, że dla zarejestrowanych osób bezrobotnych jest możliwość finansowania 100% kosztów takich szkoleń przez Powiatowe Urzędy Pracy. Dla osób zainteresowanych firma jest gotowa na zawarcie umów trójstronnych w celu organizacji takiego szkolenia oraz zatrudnienia osób bezrobotnych po jego ukończeniu. SIMP ma w tym już doświadczenie, ponieważ prowadził szkolenia osób bezrobotnych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Właściwe Urzędy otrzymały również przesłaną wcześniej, ofertę szkoleniową SIMP.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(014)645 11 55, 0-504 972 374, nr fax: (0-14)645 00 42 lub na stronie www.simp.rl.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!