Kurs Menedżerski dla Osób Zarządzających Firmami Branży Motoryzacyjnej

23 sierpnia 2005, 0:00

Polska Izba Motoryzacji wraz ze Szkołą Główną Handlową uruchomiła nowy projekt jakim jest:
Kurs Menedżerski dla Osób Zarządzających Firmami Branży Motoryzacyjnej.

Celem kursu jest przygotowanie Słuchaczy do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu firmą w warunkach nasilonej konkurencji przez przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania, finansów i marketingu, a także wyuczenie profesjonalnych umiejętności w tym zakresie.
Program przewiduje:
80 godzin zajęć dla uczestnika w formie dwudniowych sesji (sobota, niedziela ).
Większość zajęć na kursie będzie prowadzona metodą warsztatową. Słuchacze w małych grupach będą prowadzili prace analityczne i projektowe w oparciu o materiały dotyczącego światowego, europejskiego i polskiego rynku motoryzacyjnego.


Kurs rozpoczyna się – 15 października 2005


ZAKRES PROGRAMOWY
1. Problemy polskiej motoryzacji

Ważne i aktualne problemy dotyczące kondycji branży motoryzacyjnej w Polsce i na świecie.
Problemy wybrane przez Słuchaczy jako temat prelekcji lub dyskusji.(8 godzin)


2. Kierowanie rozwojem firmy motoryzacyjnej
Jakie są perspektywy rozwojowe branży motoryzacyjnej i w jaki sposób wpływają na kondycję przedsiębiorstw z tej branży?
Czy można przewidzieć koniunkturę na polskim rynku motoryzacyjnym?
Jak ocenić pozycję konkurencyjną firmy i jej możliwości rozwojowe?
Jak konkurować, jakie budować przewagi konkurencyjne?
Specjalizować się czy rozbudowywać ofertę?
Działać samodzielnie czy współdziałać z innymi firmami z branży?(16 godzin)

3. Marketing
Czy rozumiemy naszego klienta i motywy jego decyzji?
Jak robić proste badania rynku?
Jak ustalać cele i strategie marketingowe?
Jak wybierać kanały dystrybucji, ceny i metody promocji?
Czy potrzebny nam jest plan marketingowy? (16 godzin)


4. Finanse przedsiębiorstwa
Jak ocenić sytuację finansową swojej firmy?
Skąd brać pieniądze na rozwój i bieżącą działalność?
Ile kosztuje nas korzystanie z kapitału własnego i obcego? Jak wykorzystać efekt dźwigni finansowej dla korzyści firmy?
Jak właściwie zarządzać kapitałem obrotowym?
Jak czytać bilans i sprawozdania finansowe?
Jak opracować plan finansowy? (16 godzin)


5. Kierowanie ludźmi
Czy naprawdę ludzie są najważniejsi w firmie?
Jakie są podstawowe zasady i narzędzia polityki kadrowej?
Jak budować skuteczne systemy motywacyjne i planować kariery zawodowe pracowników?
Jakie są najważniejsze zasady opracowywania ocen okresowych i szkolenia pracowników?
Jak skutecznie negocjować z klientami, dostawcami i pracownikami firmy?
Jak nawiązywać trwałe kontakty handlowe?
Jakie są najskuteczniejsze techniki sprzedaży i podtrzymywania relacji z klientami? (16 godzin)
6. Elementy prawa
Jak tworzyć i czytać umowy handlowe?
Jakie są prawa klienta i jak je respektować?
Jakie są prawa pracowników i reguły i jego stosowania? (8 godzin)

Warunki przyjęcia na kurs:
1. Warunkiem przyjęcia na kurs jest przekazanie osobiście lub listem poleconym kompletu dokumentów (zdjęcie, życiorys, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne oraz dodatkowych dokumentów dostępnych do ściągnięcia na stronie www.pim.pl na adres:
Polska Izba Motoryzacji Consulting Sp. z o.o., ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa
Tel. (22) 845 01 40, fax. 845 27 17, e-mail: szkolenia@pim.org.pl
2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Zasady odpłatności:
Koszt Kursu dla Słuchacza wynosi 3900 zł.
I rata 2500 zł. płatna do 15.09.2005
II rata 1400 zł. płatna do 15.12.2005  

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!