Szkolenia z odzysku czynnika chłodzącego z systemów klimatyzacji w firmie Świstowski

17 lutego 2016, 13:29

Firma Świstowski SA uzyskała uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych szkoleń w zakresie „odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych”.

Zgodnie z ustawą z dn. 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, wszystkie warsztaty samochodowe, które chcą świadczyć klientom usługi związane z instalacją i serwisowaniem klimatyzacji samochodowej, są zobligowane do posiadania zaświadczeń wydanych przez upoważnione do tego instytucje. Niezastosowanie się do nowych wymagań może grozić karą w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Firma Świstowski SA otrzymała wpis do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego w dniu 10 lutego 2016 i w ewidencji UDT widnieje pod numerem: FGAZ-Z/27/0009/16.

Terminy szkoleń będą ustalane na bieżąco i ogłaszane poprzez stronę internetową www.swistowski.pl. Najbliższe terminy to: 24 lutego, 2 marca 2016.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!