Nowy raport: Rozkład konkurencji, czyli gdzie warto inwestować

, 13 czerwca 2012, 9:29

Publikacja przedstawia rozkład konkurencji na niezależnym rynku motoryzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem takich zmiennych jak liczba filii, liczba warsztatów niezależnych a także liczba samochodów w Polsce. Dane przedstawiono z uwzględnieniem podziałów administracyjnych według województw i powiatów.

W raporcie zawarte są informacje na temat rozmieszczenia filii 15 największych dystrybutorów części zamiennych w Polsce w poszczególnych województwach, oraz liczby warsztatów i samochodów przypadających na filię w danym województwie. W niniejszej publikacji poddano analizie dane za lata 2010 i 2011, dzięki czemu możliwa jest ocena zaistniałych zmian.

Celem niniejszego badania było przedstawienie struktury dystrybucji części zamiennych na niezależnym rynku motoryzacyjnym w Polsce. Dane zawarte w raporcie z pewnością będą bardzo przydatne zarządom firm, dyrektorom działów handlowych i działów marketingu w planowaniu dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i kanałów dystrybucji części.

Szczegółową zawartość raportu przedstawia załącznik i poniższy spis treści:

1. Dystrybucja w Polsce

1.1 Liczba filii poszczególnych dystrybutorów w 2011 r. z uwzględnieniem podziału na województwa
1.2 Liczba filii dystrybutorskich według województw w roku 2010 i 2011
1.3 Rozmieszczenie punktów dystrybutorskich w Polsce w 2011 roku (wg województw)
1.4 Rozmieszczenie punktów dystrybutorskich w Polsce w roku 2010 i 2011 (wg województw)
1.5 Rozmieszczenie punktów dystrybutorskich w Polsce w 2011 roku (wg powiatów)
1.6 Rozmieszczenie filii poszczególnych dystrybutorów w roku 2010 i 2011 z podziałem na województwa

2. Park samochodowy w Polsce

2.1 Struktura parku samochodowego według województw (2011 rok)
2.2 Wielkość parku samochodowego a liczba ludności wg województw – rok 2010 i 2011

3. Rynek dystrybutorów w Polsce

3.1 Dystrybutorzy a wielkość parku samochodowego wg województw – rok 2010 i 2011 (liczba samochodów przypadająca na 1 punkt dystrybutorski).
3.2 Dystrybutorzy a ludność według województw – rok 2010 i 2011 (liczba mieszkańców przypadająca na 1 punkt dystrybutorski).
3.3 Dystrybucja a liczba warsztatów według województw – rok 2010 i 2011 (liczba warsztatów przypadająca na 1 punkt dystrybutorski).
3.4 Liczba warsztatów przypadająca na 1 punkt dystrybutorski według powiatów (2011 r.).

4. Rynek warsztatów IAM w Polsce

4.1 Rozmieszczenie warsztatów w Polsce wg województw (2011 r.)
4.2 Rozkład warsztatów w Polsce według powiatów (2011 r.)
4.3 Warsztaty a wielkość parku samochodowego według województw – rok 2010 i 2011 (liczba samochodów przypadająca na 1 warsztat)
4.4 Warsztaty a ludność według województw – rok 2010 i 2011 (liczba mieszkańców przypadająca 1 warsztat; liczba warsztatów samochodowych na 10 tys. mieszkańców)
4.5 Liczba warsztatów samochodowych przypadających na 10 tys. mieszkańców – wg powiatów (2011 r.)