Raport : Trendy w funkcjonowaniu warsztatów motoryzacyjnych w Polsce w latach 2008-2010

, 29 marca 2011, 0:00

MotoFocus przygotował bardzo obszerne opracowanie dotyczące warsztatów w Polsce – trendów zachodzących w latach 2008 – 2010. Raport składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział 1
Podstawowe informacje na temat rynku warsztatów
Rozdział 2
Działalność warsztatów
Rozdział 3
Zakupy i współpraca z dostawcami części
Rozdział 4
Pracownicy i pracodawcy

Zawartość raportu przedstawia szczegółowy spis treści. Badanie zostało zrealizowane na dużej próbie 1716 respondentów. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego. Wszystkie przypadki wywiadów niepełnych zostały odrzucone w analizie.

Niniejsze opracowanie z pewnością dostarcza wiele cennych informacji na temat wyposażenia warsztatów niezależnych w Polsce, wielkości zatrudnienia, specjalizacji warsztatów jak również informacji dotyczących wielkości magazynów, współpracy z dostawcami, najważniejszych problemów w funkcjonowaniu.

1. Struktura próby badawczej.
1.1 Struktura próby wg zmiennej – rodzaj wykonywanej działalności.
1.2 Struktura próby wg zmiennej – forma organizacyjna.
1.3 Struktura próby wg zmiennej – zajmowane stanowisko.
1.4 Struktura próby wg zmiennej – przynależność do sieci warsztatowej.
ROZDZIAŁ I – PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT RYNKU WARSZTATÓW
1. Rynek warsztatów w Polsce.
1.1 Rynek warsztatów w Polsce według województw.
1.2 Rozkład warsztatów niezależnych w Polsce w poszczególnych województwach.
1.3 Rozkład warsztatów sieciowych w Polsce w poszczególnych województwach.
1.4 Rozkład warsztatów niezależnych w Polsce w poszczególnych powiatach.
1.5 Rozkład warsztatów sieciowych w Polsce w poszczególnych powiatach.
2. Wielkość powierzchni warsztatów.
3. Posiadanie przez warsztat biura obsługi klienta.
4. Posiadanie parkingu przez warsztaty.
4.1 Rodzaj parkingu.
4.2 Pojemność posiadanego parkingu.
5. Stanowiska naprawcze znajdujące się w warsztatach.
5.1 Ilość stanowisk naprawczych wyposażonych w kanały.
5.2 Ilość stanowisk naprawczych wyposażonych w podnośniki.
5.3 Pozostałe stanowiska naprawcze znajdujące się w warsztacie.
6. Posiadane urządzenia oraz wyposażenie warsztatów motoryzacyjnych.
ROZDZIAŁ II – DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATÓW
1. Zakres świadczonych usług w warsztatach.
2. Specjalizacja warsztatów w naprawianych markach samochodów.
3. Posiadanie samochodu zastępczego dla klientów warsztatu.
4. Gotowość do odbioru i dostarczania samochodów klientów warsztatu.
5. Posiadanie magazynu części zamiennych.
6. Powierzchnia posiadanego magazynu.
7. Wartość zapasów magazynowych.
8. Średnia dzienna ilość klientów w warsztacie.
9. Średni koszt roboczogodziny w warsztacie.
9.1 Średni koszt roboczogodziny a rodzaj firmy.
10. Zakres korzystania z komputera w warsztacie.
11. Rodzaj wykorzystywanych katalogów.
12. Powody, dla których warto przystąpić do sieci warsztatowej.
13. Czas funkcjonowanie warsztatu na rynku .
14. Godziny pracy warsztatów.
14.1 Godziny otwarcia warsztatu (pn – pt).
14.2 Godziny zamknięcia warsztatu (pn – pt).
14.3 Godziny otwarcia warsztatu (sobota).
14.4 Godziny zamknięcia warsztatu (sobota).
ROZDZIAŁ III – ZAKUPY I WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI CZĘŚCI
1.Kryteria wyboru dostawcy części.
2. Czym się kierujesz przy zakupie części eksploatacyjnych?
3. Czym się kierujesz przy zakupie części zaawansowanych technicznie?
4. Gdzie dokonywane są zakupy części?
5. Procent zakupów w poszczególnych kanałach dystrybucji.
6. Częstotliwość dostaw części.
6.1 Częstotliwość zaopatrzenia a rodzaj działalności.
7. Średni miesięczny obrót częściami zamiennymi.
8. Sposoby zamawiania części.
9. Czy klient sam dostarcza części do warsztatu?
ROZDZIAŁ IV – PRACOWNICY I PRACODAWCY
1. Motywacja do założenia firmy.
2. Motywacja do pracy.
3. Ilość zatrudnionych pracowników.
4. Stosunek respondentów do zwiększania kwalifikacji własnych i pracowników.
5. Stosunek do pracowników i atmosfery w pracy.
5.1 Stosunek do atmosfery w pracy.
5.2 Stosunek do pracowników.
6. Klucz do sukcesu w prowadzeniu warsztatu.
7. Konkurencja pomiędzy warsztatami.
8. Problemy związane z wykonywanym zawodem.
9. Zainteresowanie bezpłatną pocztą e-mail.
Wnioski z raportu
 

Dowiedz się więcej

Zmiany na rynku warsztatów motoryzacyjnych
Zmiany na rynku warsztatów motoryzacyjnych

Rynek warsztatów motoryzacyjnych zmienił się w ostatnim czasie – w ciągu 4 lat ich ilość w kraju znacznie spadła. Jednocześnie wyposażenie firm zajmujących się naprawą pojazdów jest coraz bogatsze a ceny usług rosną. Ilość warsztatów w Polsce W ciągu ostatnich czterech lat nastąpił spadek ilości warsztatów o 17%. Taki stan rzeczy może być wynikiem tego, […]