RAPORT: Polski rynek amortyzatorów

, 7 stycznia 2009, 0:00

Jak wiadomo wiedza o rynku jest niezmiernie istotna, dlatego też MotoFocus dostarcza Państwu wielu informacji związanych z branżą motoryzacyjną. Właśnie zakończone zostały prace nad raportem „Polski rynek amortyzatorów”. Badanie porusza takie kwestie jak kryteria wyboru marki amortyzatora, ocenę poszczególnych marek a także najczęściej sprzedawane i montowane marki. Raport zawiera również informacje związane z czasem oczekiwania na dostawę amortyzatorów, problemy związane z reklamacjami, wyposażeniem w testery do badania amortyzatorów. Za niewielką dopłatą raport dostępny jest również w języku angielskim. Szczegółowy spis treści raportu poniżej:

1. Wstęp
2. Struktura próby badawczej
2.1 Struktura próby ze względu na wiek respondentów
2.2. Struktura próby ze względu na województwo
2.3 Podział ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
2.4 Przynależność do sieci warsztatowej
3. Kryteria wyboru amortyzatorów
3.1 Kryteria wyboru amortyzatorów a wiek
3.2 Kryteria wyboru amortyzatorów a rodzaj prowadzonej działalności
4. Najlepsze marki amortyzatorów
4.1 Ocena najlepszych marek amortyzatorów
5. Marki amortyzatorów najczęściej sprzedawane/ montowane
5.1 Udział preferowanych marek w całkowitej sprzedaży/ wymianie amortyzatorów
6. Sprzedaż amortyzatorów
6.1 Udział sprzedaży/wymian amortyzatorów w całkowitej liczbie świadczonych usług
6.2 Sprzedaż amortyzatorów parami
6.3 Sprzedaż/ wymiana amortyzatorów gazowych i olejowych
7. Czas oczekiwania na dostawę amortyzatorów
7.1 Województwo a czas oczekiwania na dostawę
8. Reklamacje amortyzatorów
9. Wyposażenie warsztatu w tester amortyzatorów
9.1 Przynależność do sieci warsztatowej a posiadanie testera amortyzatorów
10. Wnioski z badań
11. Zastrzeżenia
12. Dane kontaktowe

Dodatkowych informacji na temat raportu udzielą:
Alfred Franke
Dyrektor działu analiz rynku
e-mail: alfred@motofocus.pl
Tel. +48 22 773 87 75