RAPORT – Sieci warsztatowe w Polsce

, 17 czerwca 2008, 0:00

Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie wiedzy na temat sieci warsztatowych, zarówno dystrybutorów, jak i producentów części zamiennych w Polsce. Niniejszy raport daje odpowiedź na takie pytania jak to, czy warsztaty niezależne planują w najbliższym roku przystąpić do sieci warsztatowej – jeśli tak to ile? Czy warsztaty sieciowe planują na powrót stać się niezależnymi czy może związać się z inną, kolejną siecią? Jakie korzyści osiągają warsztaty zrzeszone w sieci, jak oceniają działania marketingowe organizatora sieci, czego oczekują i co w zamian mogą zaoferować? Co myślą właściciele warsztatów sieciowych o opłatach za przynależność do sieci warsztatowej? Jakie są powody niechęci przynależności do sieci warsztatowej?
Odpowiedzi na powyższe pytania mogą okazać się przydatne zarówno właścicielom sieci, jak i właścicielom warsztatów. Z jednej strony zyskujemy wiedzę na temat potencjału rynku, z drugiej strony otrzymujemy oceny sieci, zalet i wad bycia warsztatem niezależnym lub zrzeszonym.

Szczegółowych informacji na temat raportu udzielą:

Alfred Franke
Dyrektor działu badań rynku
e-mail: alfred@motofocus.pl
Tel. +48 22 773 87 75

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
1.1 Cel badań
2. Struktura próby badawczej
2.1 Struktura ze względu na wiek respondentów
2.2 Struktura ze względu na stanowisko
2.3 Struktura ze względu na ilość pracowników
2.4 Struktura ze względu na wielkość miejscowości
2.5 Struktura ze względu na województwo
2.6 Struktura ze względu na rodzaj świadczonych usług
3. Sieci warsztatowe na polskim rynku
4. Przynależność do sieci warsztatowej
4.1 Do jakiej sieci należy Twój warsztat
4.2 Okres przynależności do sieci
5. Znajomość sieci warsztatowych
5.1 Znajomość sieci warsztatowych-najważniejsze wskazanie
6. Czynniki wpływające na przynależność do sieci
6.1 Plany warsztatów niezależnych
6.2 Jeśli sieć warsztatowa to jaka ?
6.3 Czynniki motywujące chęć przystąpienia do sieci
7. Korzyści wynikające z przynależności do sieci
7.1 Co jest ważne dla warsztatu sieciowego ?
7.2 Jakie wsparcie oczekuje warsztat w sieci?
7.3 ocena wsparcia marketingowego obecnej sieci ?
7.4 Jeśli szkolenia to jakie ?
8. Powody niechęci bycia w sieci warsztatowej
9. Opłaty za przynależność do sieci
10. Wnioski z badań
11. Zakończenie
12. Dane kontaktowe