Zmiany w strukturach zarządczych AD Polska (informacja AD Polska)

17 listopada 2004, 0:00

W końcu października w spółkach Holdingu AD Polska zakończyło się wdrażanie projektu “Model Zarządzania Grupy AD Polska”.
Widocznymi efektami wdrożenia będzie przede wszystkim zunifikowanie procesów zarządczych na poziomie realizacji funkcji operacyjnych (w spółkach zależnych) oraz koncentracja realizacji na szczeblu Spółki AD Polska, funkcji strategicznych dotyczących całej Grupy AD.
Ważnym etapem osiągnięcia oraz realizacji tak sformułowanych celów i efektów wdrożenia była rezygnacja dotychczasowych zarządców spółek zależnych (Dakol, Stenmot, Stachura) – równocześnie osób spośród grona wspólników AD Polska – z bieżącego oraz operacyjnego kierowania procesami na tym poziomie struktury Holdingu AD Polska. Konsekwencją tej decyzji są dokonane zmiany osobowe w składach zarządów spółek zależnych oraz ustanowienie w każdej z nich Rady Nadzorczej, jako organu sprawującego funkcje kontroli i nadzoru.
W związku z wdrożeniem omówionego wyżej modelu, obecne gremia decyzyjne spółek zależnych uformowane zostały w następujących składach:
Spółka “Dakol” w Dębicy:
Dariusz Kolbusz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Krzysztof Tkacz – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny,
Gerwazy Kolbusz – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Ekonomiczny,
Spółka “Stachura” w Krakowie:
Franciszek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Monika Samolej – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny,
Andrzej Samolej – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Handlowy,
Artur Łopatkiewicz – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Ekonomiczny,
Spółka “Stenmot” we Wrocławiu:
Zdzisław Kwak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Leszek Sukiennik – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy,
Monika Nowogrodzka – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Ekonomiczny,

Ponieważ przyjęty standard odnośnie zarządu spółki zależnej przewiduje trzyosobowy skład zarządu, dlatego w najbliższym okresie w spółkach Dakol i Stenmot powołane zostaną osoby na wakujące funkcje; Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Handlowego (w Dakol) oraz Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego (w Stenmot).
Równocześnie, poza osobami wyżej wymienionymi, – które sprawują funkcje Przewodniczących – do czteroosobowych składów Rad Nadzorczych w spółkach zależnych, powołani zostali (przemiennie), wyłącznie wspólnicy Spółki AD Polska.
Z kolei, efektem wdrożenia na szczeblu Spółki AD Polska jest przyjęcie do stosowania w Firmie AD Polska nowego schematu organizacyjnego wraz z przyporządkowaniem w nim dla poszczególnych stanowisk oraz komórek w Firmie, odpowiednich, zmienionych zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
Dotychczasowy skład osobowy Zarządu AD Polska nie uległ zmianie, a dla przypomnienia funkcje w Zarządzie pełnią:
Lucjan Kolbusz – Prezes Zarządu,
Dariusz Kolbusz – Wiceprezes Zarządu,
Zdzisław Kwak – Wiceprezes Zarządu,
Franciszek Stachura – Wiceprezes Zarządu,
Janusz Andrzejewski – Członek Zarządu,
Jacek Gordon – Członek Zarządu
Jedną z istotnych zmian w organizacji Spółki AD Polska jest utworzenie trzech funkcjonalnych pionów (w randze Wydziałów) odpowiadających merytorycznie za prowadzenie odpowiednich zakresów działania Firmy. W konsekwencji tego, uchwałą Zarządu AD Polska, na stanowiska dyrektorów, którzy kierują pracą Wydziałów, powołani zostali:
Wydział Marketingu i Rozwoju – Dominik Kolbusz,
Wydział Zakupów i Logistyki – Wojciech Jezioro,
Wydział Finansowy – Józef Kolbusz.

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!