Jednolity Plik Kontrolny z kodami GTU w nowej wersji INTEGRA

11 września 2020, 8:42

Nowa wersja programu Integra 7.6.2 jest dostosowana do nowych zmian w przepisach dotyczących obsługi kodów GTU dla pliku JPK_V7 oraz posiada możliwość eksportu danych do systemów finansowo-księgowych.

Co to jest JPK V7? Kogo i od kiedy obowiązuje?

Od 1 października 2020 roku dla wszystkich przedsiębiorstw deklaracje VAT_7 i VAT_7K oraz obecnie składane pliki JPK VAT zostaną zastąpione nową strukturą w postaci pliku JPK, który będzie nosił nazwę JPK_V7M dla podatników miesięcznych i JPK_V7K dla podatników kwartalnych. Plik kontrolny JPK_V7 od października 2020 roku będzie zatem podstawą rozliczenia podatkowego dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

GTU – Obowiązek oznaczenia grup towarowych i rodzajów transakcji na fakturach

Podatnicy będą zobowiązani do weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu Grup Towarowo-Usługowych (GTU). W przypadku, jeśli towar lub usługa będzie należeć do jednej z nich, podatnik będzie zobligowany do przypisania im właściwego kodu GTU w plikach kontrolnych JPK_V7M albo JPK_V7K. Ponadto ustawodawca wprowadził dodatkowe kody na dokumentach sprzedaży związane z rodzajem transakcji.

Sankcje za błędy w JPK.

Każdy błąd w nowej strukturze pliku JPK będzie kosztował podatnika 500 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika wysyła informacje o błędach w JPK, które należy skorygować. Kara zostaje nałożona jeśli podatnik nie skoryguje plików kontrolnych w terminie 14 dni od wezwania lub nie złoży odpowiedniego wyjaśnienia.

Więcej informacji na temat nowych wersji programów Integra można znaleźć na stronie: https://integra.com.pl/.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!