Nowości w oprogramowaniu CAIRO-soft

2 lipca 2019, 16:05

CAIRO-soft producent oprogramowania handlowo-magazynowego dla hurtowni, sklepów i warsztatów branży motoryzacyjnej wprowadza szereg aktualizacji do swojej oferty oraz udostępnia dla klientów nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.403.6398.

Najistotniejsze zmiany w oprogramowaniu wprowadzono w zakresie zarządzania sprzedażą i magazynem w systemach cairo.ERP FALCON5 oraz cairo.WMS. Poniżej firma prezentuje kilka najciekawszych zmian:

 • cairo.ERP / MAGAZYNY – dodano możliwość definiowania grup magazynów i późniejszego zaznaczania magazynów na podstawie grupy, do której zostały przypisane. Opcja przydatna przy generowaniu zestawień i analiz.
 • cairo.WMS / LOKALIZACJE TOWARÓW – do systemu cairo.WMS wprowadzono możliwość zdefiniowania sektora/ów, w których dozwolone jest składowanie danego towaru. Brak definicji oznacza możliwość składowania towaru w dowolnej lokalizacji.
 • cairo.WMS / PAKOWANIE TOWARU – wprowadzono nowe uprawnienie określające możliwość cofnięcia towarów z wydania w trakcie pakowania towaru. Aktualnie odbywało się to poprzez zamknięcie skrzynki, w której znajdował się wciąż niespakowany towar.
 • cairo.ERP / KONTRAHENCI – do danych kontrahenta wprowadzono możliwość określenia współrzędnych geograficznych jego siedziby. Informacje te wykorzystywane będą w komunikacji z systemem zarządzania transportem cairo.TMS.
 • cairo.WMS / LISTY PRZEWOZOWE – wydruk listu przewozowego jest obecnie dostępny również w języku angielskim.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – w połączeniach z dostawcami korzystającymi z systemu cairo.ERP FALCON5 zmieniono interpretację symbolu dokumentu zakupu. Aktualnie nie będzie on poprzedzany typem dokumentu – np. fv.
 • cairo.ERP / ROZRACHUNKI – wydruk NIEROZLICZONE BIEŻĄCE jest obecnie dostępny również w języku angielskim.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – mechanizm generowania cenników klientów poddany został optymalizacji, dzięki czemu możliwe jest generowanie kilku cenników jednocześnie, a tym samym skrócenie czasu ich generowania.
 • cairo.ERP / REKLAMACJE – do modułu obsługi reklamacji dodano możliwość zdefiniowania stałych tekstów, które wykorzystywane będą w opisach wad oraz decyzjach reklamacyjnych.
 • cairo.ERP / KATALOG TOWARÓW – wprowadzono mechanizm umożliwiający wydruk na etykiecie ceny jednostkowej towaru – tj. za 100g towaru, itp.
 • cairo.ERP / KONTRAHENCI – do systemu wprowadzono możliwość weryfikacji status podatnika w bazie VIES. Weryfikacja proponowana będzie w momencie tworzenia dokumentu dla kontrahenta, który nie był weryfikowany w ciągu okresu czasu ustalonego w parametrach systemu.
 • cairo.ERP / ROZRACHUNKI – zmodyfikowano zestawienie NIEROZLICZONE NA DZIEŃ.
 • cairo.WMS / WYDANIE DOKUMENTÓW – wprowadzono możliwość wycofania dokumentu z wydania o ile nie rozpoczął się jeszcze proces jego obsługi.
 • cairo.WMS / RAPORTY – do systemu dodano nowy RAPORT SKRZYNEK zawierający informacje o wykorzystywanych w systemie skrzynkach i gabarytówkach.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – zmodyfikowane sposób komunikacji z systemem Nextis, dzięki czemu w trakcie pobierania informacji o dostępności towaru pobierana jest również aktualna cena zakupu towaru.
 • cairo.ERP / CENNIKI DOSTAWCÓW – wprowadzono obsługę nowego formatu cennika firmy Moto-Profil generowanego przez program PBOferta.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – w module generowania cenników klientów (KATALOG TOWARÓW – -> – GENERUJ CENNIK) dodano możliwość określenia kolejności pól w generowanych cennikach.
 • cairo.ERP / KATALOG KONTRAHENTÓW – przeglądy dokumentów klienta dostępne z poziomu katalogu kontrahentów zawierają obecnie dokumenty z magazynów dostępnych dla operatora, który przegląd wywołuje.
Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!