Refundujemy utylizację odpadów

28 marca 2007, 0:00

Obowiązek zagospodarowania odpadów

Krok po kroku firma Inter Cars pokaże Państwu, jakie są obecne przepisy, jak również co należy załatwić by spełnić wymogi prawne.

Przepisy prawne:
Każdy zakład obsługujący samochody osobowe, dostawcze czy ciężarowe zobowiązany jest do opracowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskania decyzji zatwierdzającej ten program lub uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Obowiązek ten wynika z obecnie obowiązującego prawodawstwa w ochronie środowiska, określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), ustawie o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz innymi przepisami szczegółowymi wynikającymi z ww. ustaw.

Odprowadzenie wód deszczowych

Warsztat ma obowiązek opracować operat wodno-prawny omawiający zagadnienia odprowadzenia do gruntu wód deszczowych z powierzchni utwardzonych i z dachu budynku. Pomoc w opracowaniu całej dokumentacji związanej z badaniem wód gruntowych oferują firmy hydrologiczne, które średnio za przygotowanie operat wodno-prawny pobierają 1500zł. Taka pełna dokumentacja trafia do Starostwa Powiatowego wraz z planem gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w którym to trzeba umieścić informacje o rodzajach odpadów, ilości, w jakim czasie i jak często odpady są odbierane. Pakiet dokumentów trafia do akceptacji Starostwa Powiatowego. Organ ten, również wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

Karta przekazania odpadu
Następnym krokiem jest „karta przekazania odpadu”, którą wystawia firma zajmująca się odbiorem odpadów. Karta jest jednym z wymaganych dokumentów w przypadku kontroli warsztatu przez organy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Działania te mocno nasilają się w związku z dyrektywami UE. Posiadanie „karty przekazania odpadu” jest jednym z niezbędnych warunków, jakie musi spełniać warsztat samochodowy.

Raport raz na kwartał, książka raz w tygodniu
Serwis ma obowiązek sporządzania raportu o korzystaniu ze środowiska raz na kwartał, który trafia do Inspektoratu Ochrony Środowiska. Natomiast książkę poboru wody uzupełnia się raz na tydzień.

Środki czystości
Zgodnie z obecnymi wymogami prawnymi wszelkie środki czystości, płyny do mycia części, detergenty np. do mycia podłóg powinny zawierać atest od firmy, która je sprzedaje.

Temat odpadów jest istotny nie tylko dla dużych firm, ale również dla firm, w których pojawiają się niebezpieczne odpady w ilości powyżej 100kg rocznie, choćby dla warsztatów samochodowych.

Rady na odpady

Firma Inter Cars S.A. dbając o interesy sieci warsztatów Q-Service, Q-Service Truck i AutoCrew oraz w przyszłości serwisów poza-sieciowych oferuje możliwość kompleksowego rozwiązania problemów związanych z przekazywaniem odpadów wytwarzanych w Państwa warsztatach. W tej chwili firma jest w trakcie rozmów z ogólnopolską firmą utylizacyjną, która będzie odbierała od Państwa odpady. Dodatkowo firma Inter Cars S.A. zobowiązuje się zrefundować Państwu koszty wynikające z odbioru odpadów filtrów oleju i paliwa do wysokości zakupu filtrów w naszej sieci. Zwrot powyższych kosztów odbywać się będzie w systemie kwartalnym.

W kwietniu 2007r. Inter Cars planuje ruszyć z akcją „Rady na odpady”. O szczegółach firma będzie Państwa informować na bieżąco na stronach www.q-service.com.pl

 

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!