Brembo prezentuje roczny raport zrównoważonego rozwoju

23 kwietnia 2024, 11:58

Brembo opublikowało raport zrównoważonego rozwoju za rok 2023. Wyniki pokazują, że emisja CO2 na jednostkę spadła, a wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrosło.

Brembo podsumowuje osiągnięte przez siebie ambitne cele. W 2023 r. emisja CO2 na jednostkę produktu została zmniejszona o 9,5%. Wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrosło, osiągając bezprecedensowy poziom 75%, a w trzech krajach – we Włoszech, Meksyku i Brazylii – wykorzystanie źródeł odnawialnych wyniosło 100%.

– Położenie nacisku na zrównoważony rozwój i kontynuowanie wzrostu przy jednoczesnym utrzymaniu zysków to złożone wyzwanie dla takiej globalnej grupy przemysłowej jak Brembo. Nie zmniejsza to naszej determinacji do działania, a nasze dotychczasowe osiągnięcia motywują nas do jeszcze lepszych wyników. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność może i musi mieć wpływ na sytuację w regionach, w których jesteśmy obecni. Przechodzimy okres rosnącej świadomości środowiskowej i społecznej, a to wymaga od wszystkich firm podejmowania coraz bardziej wpływowych, konkretnych i przejrzystych zrównoważonych działań. – stwierdziła Cristina Bombassei, Chief CSR Officer Brembo.

W raporcie zrównoważonego rozwoju 2023 zostało również uwzględnione zaangażowanie Brembo w zarządzanie zasobami naturalnymi w celu promowania zamkniętego obiegu procesów i produktów. Firma skupia się szczególnie na rozwiązaniach w zakresie odzyskiwania wody i wykorzystywania surowców wtórnych, takich jak pozostałości przetworzonych materiałów i złom żelazny. Ponadto grupa zwraca uwagę na przetwarzanie odpadów powstających podczas produkcji. W 2023 r. Brembo zdołało odzyskać ponad 440.000 t. wyprodukowanych odpadów, co stanowi około 88% całości.

W promocję zrównoważonego rozwoju grupy, Brembo angażuje cały swój międzynarodowy zespół składający się z ponad 15.600 pracowników w 15 krajach, zachęcając ich do składania innowacyjnych projektów. Najlepsze z nich zdobywają Brembo Sustainability Awards, których piąta edycja odbyła się w 2023 r. i zgłoszono do niej 57 propozycji. Ponadto Brembo aktywnie kształtuje swój łańcuch dostaw. W 2023 r. grupa zorganizowała Net Zero Supply Chain Workshop dla swoich 300 głównych dostawców, poświęcony przyspieszeniu procesu dekarbonizacji łańcucha dostaw.

Dzięki swoim zobowiązaniom dotyczącym ochrony środowiska, w 2023 r. firma Brembo została uznana przez CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) za globalnego lidera w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zarządzania zasobami wodnymi, uzyskując ocenę A – w obu kategoriach.

W Brembo zrównoważony rozwój wiąże się również z projektami wspierającymi edukację, szkolenia i badania, sport, sztukę i kulturę, opiekę społeczną i ochronę dzieci, szczególnie w regionach, gdzie grupa prowadzi działalność.

Dzięki owocnej współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, Brembo zainicjowało na przestrzeni lat kilka programów społecznych na całym świecie. Jednym z najdłużej działających jest „House of Smile” w Indiach. Od momentu powstania w 2017 r., jedno centrum i trzy ośrodki wielofunkcyjne z przestrzeniami przeznaczonymi na edukację, wsparcie psychologiczne, opiekę medyczną i szkolenia zawodowe, przyjęły ponad 5.000 osób, w tym kobiety i dzieci żyjące w trudnych warunkach na obrzeżach miasta Pune.

Brembo od dawna podąża opracowaną ścieżką zrównoważonego rozwoju, z konkretnymi działaniami i wynikami, sformalizowaną w 1999 r. wraz z wydaniem pierwszego raportu kapitału niematerialnego. Poprzedza on publikacje raportu zrównoważonego rozwoju, który ma obecnie swoją dziewiątą edycję. W 2018 r. firma Brembo dołączyła do Agendy ONZ 2030 i 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!