Forvia z celem zerowej emisji do 2045 roku

6 lipca 2022, 15:08

Forvia ogłasza, że jej mapa drogowa dotycząca neutralności CO2 została zatwierdzona przez inicjatywę Science Based Target (SBTi). Faurecia i HELLA deklarują, że osiągną zerową emisję netto do 2045 r. Jak dotąd jedynie dwadzieścia firm na świecie uzyskało aprobatę SBTi dla swoich zobowiązań w zakresie zerowej emisyjności.

Forvia z celami dla środowiska

Zerowa emisja netto: FORVIA zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) netto w całym łańcuchu wartości do 2045 r., przyjmując 2019 za rok bazowy.

  • Cele krótkoterminowe: FORVIA deklaruje zmniejszenie emisji GHG z zakresu 1 i 80% do 2025 r. w stosunku do bazowego roku 2019 oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3 o 45% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2019.
  • Cele długoterminowe: FORVIA zobowiązuje się do zmniejszenia emisji GHG z zakresu 1, 2 i 3 o 90% do 2045 r. w stosunku do roku bazowego 2019.

Trzeci z wymienionych wyżej celi oznacza redukcję emisji z zakładów produkcyjnych o 90% oraz produktów Faurecia i HELLA w całym cyklu ich życia. Pozostałe 10% zostanie usunięte poprzez eliminację. W praktyce oznacza to, że CO2 z atmosfery będzie pobierane przez zrównoważone materiały, takie jak tworzywa sztuczne. W tym celu firma FORVIA już w 2021 roku uruchomiła swój dział Sustainable Materials zajmujący się pracą nad zrównoważonymi materiałami do pojazdów.

– Poparcie ze strony SBTi jest dla nas dużym wyróżnieniem. To uznanie wysiłków, jakie każdego dnia wkładamy w transformację branży automotive. Faurecia już teraz działa na wielu płaszczyznach, aby połączyć rozwój swojej działalności z ochroną środowiska. W trosce o planetę nieustannie analizujemy nasze produkty (materiały, elementy konstrukcyjne) oraz sposób ich wytwarzania. Zużywamy mniej energii, a także zmniejszamy emisję dwutlenku węgla w naszych zakładach przemysłowych. Obecnie z marką HELLA wyznaczyliśmy sobie ambitny cel na 2045 r. w zakresie zerowego zużycia netto. W ten sposób pragniemy potwierdzić wiodącą pozycję firmy FORVIA w naszym sektorze – podkreśla Patrick Koller, Prezes Zarządu Faurecia.

Norma emisji SBTi Net-Zero Standard

Zgodnie z wytycznymi z października 2021 r., norma SBTi Net-Zero Standard pozwala na odpowiednie zrozumienie problematyki zerowej emisji netto, która wymaga głębokiej i całkowitej dekarbonizacji oraz zastosowanie na wszystkich gałęziach gospodarki na całym świecie. Norma ofertuje przedsiębiorstwom solidny system certyfikacji, dzięki któremu ich przedstawiciele mogą wykazać konsumentom, inwestorom i organom regulacyjnym, że ich cele zerowej emisji netto ograniczają oddziaływanie na środowisko naturalne w tempie i na skalę wymaganą do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C najpóźniej do 2050 r.

– Do końca 2023 r. pragniemy wejść w posiadanie 1 mln. mkw. paneli słonecznych, które zostaną umieszone na 150 zakładach, w 22 krajach. To będzie stanowiło 7% naszego globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Aktualnie nasz dział Sustainable Materials pracuje nad przełomowymi materiałami z biomasy i surowców wtórnych, a celem tego działania jest osiągnięcie 30% udziału wszystkich tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu we wnętrzach naszych pojazdów do 2025 r. Zespoły FORVIA są bardzo zmobilizowane, aby nie tylko zmniejszyć ślad węglowy swojej działalności, ale także ślad węglowy pojazdów, które wyposażamy – dodaje Rémi Daudin, Wiceprezes zarządu grupy ds. Transformacji Zrównoważonego Rozwoju i Pionu Materiałów Zrównoważonych FORVIA.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!