Przychody i zysk Auto Partnera mocno w górę

25 maja 2022, 12:18

Grupa Auto Partner S.A. w I kwartale 2022 roku po raz kolejny pokazała dwucyfrową dynamikę wzrostów. Przychody ze sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach roku osiągnęły poziom 639,6 mln zł, co oznacza wzrost o 34,5% rok do roku. Z kolei przy 33-proc. wzroście zysk netto Grupy wyniósł ponad 50,3 mln zł.

Szczególnie interesująca jest osiągnięta dynamika wzrostu, którą Grupa Auto Partner wypracowała w eksporcie (+49,8% r/r), dzięki uzyskanym przychodom przekraczającym 320 mln zł.

– Po bardzo dobrych wynikach w 2021 r., w I kwartale br. Auto Partner nie tylko się nie zatrzymuje, lecz po raz kolejny wrzuca wyższy bieg. Popyt na części samochodowe nadal jest bardzo duży, a nasza Grupa, dzięki skutecznej strategii działania, wykorzystuje obecną sytuację. Nasze wyniki finansowe są też kolejnym dowodem na to, jak silną obecnie markę ma Auto Partner i jak dużym zaufaniem obdarzają nas przedstawiciele branży motoryzacyjnej. Naszym sukcesem chcemy się dzielić z Akcjonariuszami, dlatego w bieżącym roku zostanie wypłacona dywidenda z zysku za 2021 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 19,6 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję  – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A. – Analizując nasze wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. warto zwrócić uwagę na dwa czynniki. Po pierwsze, rentowność marży brutto ze sprzedaży nadal utrzymuje pozytywny trend z poprzednich kwartałów. Co więcej, w I kwartale br. osiągnęła ona znacznie wyższy poziom w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku – wzrost do 29,6% z 27,6%. Po drugie, za wzrost Grupy istotnie odpowiadała także nasza sprzedaż zagraniczna, która urosła blisko 50% rok do roku. Po raz pierwszy w historii nasza sprzedaż zagraniczna była nieznacznie większa niż sprzedaż krajowa. Dynamika sprzedaży w Polsce także była wysoka i wyniosła 21,9%.

Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na ponad 30 rynkach. Grupa utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA kształtuje się na poziomie 1,1.

Wybrane dane finansowe po I kwartale 2022 r.

w tys. zł 1Q 2022 1Q 2021 Zmiana%
Przychody ze sprzedaży 639 571 475 689 +34,5%
Sprzedaż w Polsce 318 967 261 707 +21,9%
Sprzedaż zagraniczna 320 604 213 982 +49,8%
Zysk brutto ze sprzedaży 189 170 131 425 +43,9%
Rentowność brutto na sprzedaży 29,58% 27,63% +1,95 p.p.
EBITDA 73 988 54 705 +35,2%
Rentowność EBITDA 11,57% 11,50% +0,7 p.p.
EBIT 66 600 48 563 +37,1%
Rentowność EBIT 10,41% 10,21% +0,2 p.p.
Zysk netto 50 344 37 755 +33,3%
Rentowność netto 7,87% 7,94% -0,1 p.p.

Pandemia i wojna bez wpływu na działalność

– Coraz mniejsze ryzyko dla działalności Grupy stanowi pandemia koronawirusa. W pierwszych trzech miesiącach roku nie zidentyfikowaliśmy istotnych utrudnień spowodowanych koronawirusem w prowadzeniu działalności gospodarczej, ani bezpośredniego wpływu pandemii na nasze wyniki finansowe. Drugim ważnym dla Akcjonariuszy czynnikiem jest sytuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie. W tym aspekcie także nie dostrzegamy wpływu tej sytuacji na prowadzoną działalność biznesową. Auto Partner i spółki zależne posiadają znikomą ekspozycję na rynek ukraiński i obejmuje ona poniżej 0,5% aktualnie generowanych obrotów miesięcznych. Jednocześnie jako Grupa, jak i indywidualnie pracownicy Auto Partner, staramy się wspierać Obywateli Ukrainy, zarówno tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, jak i szukają bezpiecznego schronienia w Polsce – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!