Nowy rok 2023 na SKP – czas na zmiany w przeglądach technicznych pojazdów

5 stycznia 2023, 13:52

Początek każdego kolejnego roku to czas, gdy kierowcy spodziewają się zmian dotyczących zasad przeprowadzania obowiązkowych badań technicznych pojazdów. Rok 2023 to kolejna “data graniczna” dla wprowadzenia planowanych przez ministerstwo zmian na SKP. Nie wejdą jednak one w życie od stycznia.

Zmiany na SKP – czekamy na nie od wielu lat

Przepisy, dostosowujące polski system badań technicznych pojazdów do unijnych regulacji, powinny wejść w życie do maja 2018 roku – jak wynika z wytycznych wspólnoty. Polski rząd zabrał się za przygotowywanie projektu zmian bardzo późno, przez co niemal od razu stało się jasne, że obowiązujący termin zostanie przekroczony. Chyba nikt nie spodziewał się jednak aż tak długiej zwłoki.

Kiedy wreszcie poznaliśmy szczegóły pierwotnego projektu ministerialnego, zadeklarowano, że planowane zmiany zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r. W tamtym czasie o rychłych korektach zasad na SKP było bardzo głośno, gdyż duża grupa dziennikarzy przyjęła datę wpisaną do projektu ustawy jako wiążącą. Wielu kierowców, wykonując obowiązkowe badanie techniczne pojazdu w 2021 r., zdziwiło się zatem, że przebiega ono dokładnie tak samo jak przez ostatnich kilkanaście lat.

Kolejne daty wprowadzenia zmian w przepisach, deklarowane przez rząd, były już traktowane przez opinię publiczną z nieco większą rezerwą. W końcu, na początku ubiegłego roku pojawiła się poważna deklaracja Ministerstwa Infrastruktury, według której zmiany miały zacząć obowiązywać od 1 września 2022 r. Finalnie projekt trafił do Sejmu w sierpniu, ale utknął w jego kuluarach. Wciąż nieznana jest nie tylko data wejścia w życie zawartych w nim postanowień, ale także ich ostateczny kształt.

O aktualny status prac związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przewidującym zmiany zasad przeprowadzania badań technicznych pojazdów, zapytaliśmy Marcina Barankiewicza, prezesa Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP).

– Aktualnie projekt ustawy dotyczącej zmian w systemie badań technicznych cały czas jest w Sejmie. Jego status nie zmienił się od 20 października 2022 r. Wtedy to projekt na posiedzeniu Komisji Infrastruktury został skierowany z powrotem do prac w Podkomisji. Do teraz nie odbyło się posiedzenie w tej sprawie. – mówi prezes PISKP – Można więc powiedzieć, że prace nad zmianami póki co utknęły w Sejmie. Oznacza to także, brak jakichkolwiek zmian w badaniach technicznych pojazdów w najbliższym czasie. Trudno także powiedzieć kiedy zmiany mogą nastąpić. W bardzo optymistycznej wersji można założyć początek drugiego kwartału 2023 r., jednak próby określenia terminu są bliższe wróżbom niż realnym prognozom.

Co zmieni się na SKP w 2023 r. lub później…

Myli się ten, kto uważa, że wdrożenie postanowień ministerialnego projektu dotyczącego SKP spowoduje rewolucję w branży badań technicznych. W ostatnim czasie w mediach głośno było na temat protestów środowiska SKP, postulującego konieczność wprowadzenia rychłych zmian w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.

Podwyżek opłat za przeglądy nie było w naszym kraju od ponad 18 lat, pojawiło się zatem wiele plotek i spekulacji dotyczących tego, że wprowadzenie nowych przepisów zostanie połączone z ustanowieniem nowej tabeli opłat. Póki co, takie rozwiązanie nie jest jednak brane pod uwagę przez rząd. Można spodziewać się, że w roku 2023, który jest rokiem wyborczym, temat podwyżek opłat dla kierowców nie będzie chętnie poruszany przez rządzących.

– Wchodzimy w 19 rok z zamrożoną wysokością opłat za badania techniczne. Aż trudno uwierzyć i racjonalnie wytłumaczyć, że opłaty nie zmieniły się od 2004 roku. Uważam, że ten rok będzie jednym z trudniejszych, jak nie najtrudniejszych dla całej branży badań technicznych pojazdów w Polsce.- mówi Marcin Barankiewicz z PISKP.

Co zatem zmieni się na SKP, jeżeli posłowie przegłosują projekt zmian w ustawie, który trafił do Sejmu? Ważna kwestia, mająca wyeliminować problem tzw. przeglądów “zaocznych” to obowiązek dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych i przechowywania tej dokumentacji. Zmienią się także zasady nadzoru nad stacjami, gdzie swoje kompetencje poza starostwami będzie miał Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Z TDT do Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) przejdzie z kolei uprawnienie w zakresie egzaminowania kandydatów na diagnostów.

Z punktu widzenia kierowców istotną zmianą jest wprowadzenie opłaty za przeprowadzenie badania technicznego po terminie wpisanym w dowodzie rejestracyjnym. Jeżeli termin zostanie przekroczony o ponad 30 dni, spóźnialski zapłaci podwójnie. Więcej informacji na temat planowanych zmian na SKP można znaleźć tutaj i tutaj.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!