Motoryzacja okiem ekspertów z UE

20 grudnia 2023, 12:18

Podczas jednego z paneli XVIII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego na scenie spotkali się przedstawiciele kilku międzynarodowych organizacji reprezentujących branżę motoryzacyjną. Jaką wizję przyszłości branży kreślą eksperci?

Konkurencyjność w branży motoryzacyjnej w Europie

Sylvia Gotzen, Dyrektor Generalna Międzynarodowej Federacji Niezależnych Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych (FIGIEFA) będącej częścią szerszej kolacji AFCAR, mówiła o problemach z dostępem do danych i przepisach regulujących to zagadnienie. Dane to złoto XXI wieku – wszystkim jest znany ich ogromny wpływ na konkurencyjność firm z całego łańcucha wartości niezależnego rynku motoryzacyjnego, zwłaszcza w kontekście potencjalnych ograniczeń w dostępie do nich. Przepisy sektorowe są kluczowe również dla szerokiego grona firm, które będą chciały oprzeć swoje modele biznesowe na danych generowanych przez pojazdy. Mając to na względzie Sylvia Gotzen wspomniała o potrzebie i znaczeniu pracy na poziomie europejskim nad przepisami regulującymi branżę. Podkreśliła tutaj rolę organizacji międzynarodowych jak FIGIEFA, czy krajowych jak SDCM.

Sylvia Gotzen, FIGIEFA, XVIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

O konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego mówił z kolei Benjamin Krieger, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA). Konkurencja z Chin czy Stanów Zjednoczonych stanowi poważne wyzwanie dla branży przechodzącej zieloną transformację. Przedstawiciel CLEPA patrzy jednak w przyszłość z optymizmem, gdyż jego zdaniem posiadamy w Europie wszystko, by europejska motoryzacja nadal była światowym czempionem. Według niego konieczne jest wspieranie innowacji i zachęcanie do korzystania z różnych sposobów transformacji, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganych warunków ramowych i pozostawieniu wyboru konsumentom. Jest to klucz do utrzymania konkurencyjności, zmniejszenia zależności i zachowania przystępnej cenowo mobilności dla ludzi i transportu towarów. Każdy region świata podąża własnym tempem w oparciu o dostępne zasoby i technologie. W dobie niepewności najlepszą strategią zarządzania ryzykiem w Unii Europejskiej jest dopuszczenie różnorodności technologicznej. Oceniając wszczęte przeciwko chińskim elektrykom postępowanie antysubsydyjne Benjamin Krieger wskazał, że Komisja Europejska słusznie obawia się o równe warunki działania i konkurencyjność UE, ale cła mogą jedynie zmniejszyć presję w perspektywie krótkoterminowej. Celem Komisji Europejskiej powinno zatem być zwiększenie dostępu do chińskiego rynku, a nie stawianie murów i barier.

Benjamin Krieger, CLEPA, XVIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Zrównoważony rozwój w branży motoryzacyjnej

Na temat przyszłości profesjonalnych regeneratorów części motoryzacyjnych wypowiedział się Nicolas Chauvière, Członek Zarządu APRA – organizacji reprezentującej interesy regeneratorów części motoryzacyjnych i jednocześnie Dyrektor w firmie CEVAM. Wskazał on, że w pojazdach elektrycznych na ten moment nie znajduje się zbyt wiele części fabrycznie regenerowanych. Pozytywnie ocenił jednak procedowane w Europie przepisy w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji (tzw. end-of-life vehicles – ELV). Zakładają one bowiem, że rdzeni do regeneracji nie będzie można traktować już jako odpady. Z jednej strony ułatwi to ich pozyskiwanie, a z drugiej usprawni sam proces regeneracji. Przypomnieć należy, że firmy zajmujące się profesjonalną regeneracją często napotykają problemy związane z błędną kategoryzacją rdzeni właśnie jako odpadów. Ponadto zaproponowano rozwiązanie, które nakłada obowiązek oferowania klientom części używanych lub regenerowanych przez warsztaty samochodowe. Nicolas Chauvière dodał, że w jego ojczystej Francji takie rozwiązanie już funkcjonuje.

Nicolas Chauvière, APRA, CEVAM, XVIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Zielona transformacja w motoryzacji

Aleksander Rajch, przedstawiciel PSPA, komentował przepisy wchodzące w skład pakietu Fit for 55 i dotyczące elektryfikacji transportu. Według niego jest to możliwość dalszego rozwoju branży motoryzacyjnej. Przepisy te powinny być postrzegane jako szansa a nie zagrożenie. Według niego do 2035 roku zelektryfikowana motoryzacja będzie stanowiła do 5% PKB Polski, a firmy, które aktywnie włączą się w transformację, mogą na tym zyskać. Według przedstawiciela PSPA prawidłowo przeprowadzona transformacja skutkować będzie wzrostem miejsc pracy w motoryzacji w naszym kraju.

Aleksander Rajch, PSPA, XVIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Benjamin Krieger, w imieniu CLEPA proponuje inne rozwiązanie. Branża jednoznacznie potwierdza zgodność z celami polityki klimatycznej i konieczność redukcji emisji CO2 z transportu, ale widzi też miejsce na bardziej wydajne i skuteczne podejście do wspólnych celów – podejście neutralne technologicznie. To nie dana technologia jest problemem a emisje i zanieczyszczenia, z którymi branża walczy. Sekretarz generalny CLEPA przytoczył wyniki badań przeprowadzonych wspólnie z PwC Strategy&, które wskazują, że przy przyjęciu elektryfikacji jako jedynej drogi do zmniejszania emisji aż ćwierć miliona miejsc pracy w UE zniknie bezpowrotnie. Przyjęcie neutralności technologicznej pozwoli je zachować, a także dać pozytywny impuls rozwojowy europejskiej gospodarce.

Relację z całej dyskusji i płynące z niej wnioski można zobaczyć tutaj:

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!