FAAS, czyli nowe stowarzyszenie na niezależnym rynku motoryzacyjnym

27 lipca 2023, 14:07

Forum on Automotive Aftermarket Sustainability (FAAS) to nowe europejskie stowarzyszenie non-profit, powołane do życia przez organizacje CLEPA i FIGIEFA. Wyjaśniamy, czym będzie się zajmować nowy podmiot.

Misja FAAS – czyli spojrzenie w przyszłość

W momencie rejestracji, do stowarzyszenia Forum on Automotive Aftermarket Sustainability należy już 28 członków. Są to firmy i organizacje z branży motoryzacyjnej. Nowo utworzone stowarzyszenie ma na celu monitorowanie postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju i promowanie ekologicznych praktyk oraz rozwiązań na motoryzacyjnym rynku wtórnym.

Obecnie trwają przygotowania do ustanowienia struktury zarządu FAAS i uruchomienia kampanii informacyjnej, mającej na celu poszerzenie bazy członków stowarzyszenia. Oficjalna prezentacja inicjatywy odbędzie się podczas Dnia Zrównoważonego Rozwoju FAAS, zaplanowanego na dni 16-18 listopada w Bolonii w ramach Kongresu „FuturMotive”.

Misja FAAS FAAS reprezentuje wspólne przedsięwzięcie zainicjowane przez CLEPA i FIGIEFA, jednoczące łańcuch dostaw motoryzacyjnego rynku części zamiennych w holistycznym dążeniu do bardziej ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań dla europejskiego rynku części zamiennych. Aby osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, FAAS prowadzi obecnie cztery grupy robocze obejmujące szeroką gamę odpowiednich podmiotów z europejskiego przemysłu motoryzacyjnego:

  • Grupa Robocza 1: Przeprowadzenie kompleksowego badania w celu oceny śladu CO2 sektora motoryzacyjnego rynku wtórnego oraz wpływu CO2 dłuższego utrzymania pojazdu na drogach w porównaniu z wymianą na nowy pojazd. 
  • Grupa Robocza 2: Zajęcie się istniejącymi barierami dla regeneracji komponentów poprzez lepszą wiedzę i zrozumienie, przy jednoczesnym podkreśleniu znaczącego wkładu regeneracji w gospodarkę o obiegu zamkniętym, w celu zwiększenia udziału w rynku produktów regenerowanych.
  • Grupa Robocza 3: Opracowanie znormalizowanej metodologii śladu węglowego produktu, mającej zastosowanie do wszystkich graczy w sektorze motoryzacyjnego rynku wtórnego, spójnej z innymi inicjatywami w Europie.
  • Grupa Robocza 4: Koncentracja na optymalizacji logistyki łańcucha dostaw poprzez tworzenie strategicznych partnerstw między dostawcami i hurtownikami oraz opracowywanie zaleceń w celu zmniejszenia wpływu transportu na środowisko.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!