XVII konferencja “Stacje Kontroli Pojazdów – 2023” – relacja

15 czerwca 2023, 14:23

„SKP na krawędzi – jaka przyszłość czeka branżę?” – to hasło tegorocznej konferencji, organizowanej cyklicznie przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP). Hasło odnosi się oczywiście do najbardziej palącego problemu, jaki obecnie nurtuje środowisko skp. Nie zabrakło jednak także prezentacji i paneli dyskusyjnych dotyczących innych tematów.

O czym rozmawiano podczas konferencji PISKP?

W XVII konferencji PISKP wzięło udział ponad 300 osób. Wśród uczestników byli właściciele stacji kontroli pojazdów, diagności oraz przedstawiciele: Ministerstwa Cyfryzacji, Inspekcji Transportu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, samorządów terytorialnych i organizacji samorządowych, a także organizacji branżowych. Na spotkanie przybyli m.in.: minister Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego, Klaudia Podkalicka p.o. zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Ewelina Kosecka – główny specjalista ds. projektu CEPiK 2.0 w Ministerstwie Cyfryzacji, Sławomir Sikora – kierownik Wydziału SKP Transportowego Dozoru Technicznego, Rafał Sosnowski – prezes Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, Paweł Dziedziak – kierownik Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych Instytutu Transportu Samochodowego, Tomasz Bęben – prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Paweł Tuzinek – prezes Związku Dealerów Samochodowych, Andrzej Bogdanowicz – prezes OZPSKP, Dariusz Wawrzyniak – dyrektor Grupy Produktów Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Grzegorz Wasyl – przedstawiciel OSSWK.

Oficjalnego otwarcia części technicznej konferencji i wystawy dokonał Marcin Barankiewicz, prezes Zarządu PISKP, w towarzystwie Jolanty Źródłowskiej, przewodniczącej Rady. W kolejnych wystąpieniach zaprezentowano m.in. rozwój linii diagnostycznych przeznaczonych do stacji kontroli pojazdów oraz urządzenia służące do badania emisji zanieczyszczeń przez pojazdy. Omówiono także, szczególnie palący ze względu na wieloletni brak rewaloryzacji stawek opłat za badania techniczne, temat dodatkowych źródeł dochodu w celu poprawy rentowności stacji.

Bieżącą problematykę badań technicznych pojazdów omówił Karol Rytel z PISKP. Poruszył tematy: niezgodności cechy identyfikacyjnej, zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, pojazdów nauki jazdy C + E, bhp w stacji kontroli pojazdów – w kontekście przepisów Sanepidu, a także nowy ADR 2023-2025.

Główny temat konferencji, czyli działania na rzecz waloryzacji opłat za badania techniczne poruszano wielokrotnie. Prezes PISKP, Marcin Barankiewicz, przedstawił badania opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie Izby w styczniu 2023 r. Wynika z nich, że wiedza społeczeństwa na temat kwestii związanych z przeglądami technicznymi pojazdów jest niższa niż wśród kierowców (47% badanych). Z faktu braku waloryzacji opłat za przegląd od 19 lat zdaje sobie sprawę mniej niż połowa społeczeństwa i niewiele ponad połowa kierowców. Podobnie jest ze świadomością poniesienia kosztów wzrostu podatku VAT ponad 10 lat temu przez stacje kontroli. Fakt istotności dokonywania przeglądów technicznych dla bezpieczeństwa ruchu na drogach powoduje, że jest akceptacja społeczna dla waloryzacji opłat za przeglądy techniczne. Natomiast wysokość do jakiej powinna wzrosnąć opłata jest dyskusyjna.

Wydaje się, że największą akceptację społeczną i zrozumienie zyskałaby waloryzacja do poziomu 113-130 zł brutto. Nie jest to jednak kwota, która satysfakcjonuje przedsiębiorców. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja o problemach i przyszłości badań technicznych. W której wzięli udział: Marcin Barankiewicz z PISKP, Andrzej Bogdanowicz z OZPSKP, Paweł Tuzinek z ZDS, Tomasz Bęben z SDCM oraz Rafał Sosnowski z STM. Dyskutowano o tym, jakie jeszcze wspólne działania może podjąć bran- ża, żeby skutecznie zawalczyć o waloryzację opłat za badania techniczne. Wszyscy byli zgodni co do tego, że bez dalszych protestów i podejmowania bardziej radykalnych działań, może być o to trudno.

Minister Alvin Gajadhur z Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego wystąpił z referatem na temat wpływu stanu technicznego pojazdów na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. W 2022 r. przeprowadzono 163 780 kontroli drogowych, zatrzymano 10 335 dowodów rejestracyjnych, 1285 osób otrzymało zakaz prowadzenia pojazdu. Z wykorzystaniem Mobilnych Jednostek Diagnostycznych przeprowadzono 1747 kontroli, liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych wyniosła 1114. Najwięcej dowodów zatrzymano w województwach mazowieckim i dolnośląskim. W 2022 r. liczba stwierdzonych usterek technicznych dotyczyła układów hamulcowych i wyniosła 3541. W 2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące punktów karnych oraz podniesienia wysokości grzywien. Według wstępnych danych w 2022 r. liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w Polsce przypadająca na 1 mln mieszkańców wyniosła 51 osób, natomiast najmniej osób (30) odnotowała Szwecja. Najczęstszą przyczyną wypadków jest niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, zaś usterką techniczną będącą bezpośrednią przyczyną wypadku są braki w ogumieniu.

Inspektor Maciej Rymar z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przestrzeni lat oraz niesprawność techniczną pojazdu jako przyczynę wypadku drogowego.

Karol Rytel z PISKP (fot. 4). Omówił zmiany wynikające z ostatnich nowelizacji warunków technicznych pojazdów oraz zmiany procedury badań, a także wskazał na co powinni uważać diagności, odnosząc się do rozporządzeń ministra infrastruktury: z 27 września 2022 r.

Ewelina Kosecka z Ministerstwa Cyfryzacji zaprezentowała aktualny stan systemu CEP 2.0, przedstawiła temat likwidacji pobierania opłaty ewidencyjnej oraz plany rozwojowe na przyszłość. W ramach procedowanej ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw zniesione zostaną wszystkie opłaty ewidencyjne dla SKP: za badanie techniczne oraz za odczyt drogomierza pojazdu po jego wymianie. Przewidywany termin wejścia ustawy w życie to 1 sierpnia 2023 r. W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości z autopoprawką przewidziano umożliwienie elektronicznego zatrzymania DR/PC przez SKP oraz rezygnację z zatrzymania dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego przez diagnostów z powodu zniszczenia lub przerobienia dokumentu.

Prezentacji i omówienia wyników ankiety „Wpływ badań technicznych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dokonali Krzysztof Czerech oraz Piotr Krajewski z PISKP/ZSM Białystok. Celem ankiety było zbadanie świadomości użytkowni- ków pojazdów na temat wpływu badań na stan techniczny pojazdu i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z 862 odpowiedzi osób w wieku 18-55 lat wynika, że 56,2% respondentów użytkuje pojazd ponad 10-letni, 21,1% uważa, że wiek pojazdu ma zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo, 82,9% – wiek i przebieg mają wpływ na stan techniczny pojazdu, 80,8% – badania techniczne w SKP mają wpływ na bezpieczeństwo, 44% przyjeżdża raz w roku do sprawdzenia stanu pojazdu, prawie 80% potwierdza, że wystarczająca jest częstotliwość badań.

Marcin Barankiewicz omówił przepisy ustawy o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia, która ma wejść w życie 1 lipca tego roku oraz projekt ustawy o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych oraz zniesienia opłaty ewidencyjnej, pobieranej przez samorząd w związku z rejestracją pojazdu i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów.

Dzięki Sławomirowi Sikorze z Transportowego Dozoru Technicznego, uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że w rejestrze TDT (stan na dzień 20 maja 2023 r.) zarejestrowanych jest 5437 stacji, w tym: okręgowych 2461 i podstawowych 2976. W tym roku kontroli na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy dyrektorem TDT a starostami i prezydentami miast podlegało 926 stacji. Główne nieprawidłowości w zakresie warunków lokowych oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego występujące podczas kontroli stacji kontroli pojazdów dotyczyły: braku ważnej legalizacji przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu oraz uszkodzenia przyrządu. W stosunku do poprzedniego roku liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na diagnostę spadła do 30%. Natomiast zdawalność egzaminu wzrosła z 17,8 do do 20%. Ostatnią, oficjalną częścią konferencji było forum dyskusyjne podczas którego zaprezentowano wyniki interaktywnej ankiety przeprowadzonej w czasie obrad oraz rozmawiano o potrzebie konsolidacji środowiska w sprawie działań na rzecz waloryzacji opłat za badania.

W ostatnim dniu konferencji obradowało Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, które zatwierdziło sprawozdanie Rady i Zarządu z działalności w 2022 r., sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 oraz udzieliło absolutorium obydwu organom, a także wybrało skład Komisji Rewizyjnej na nową, czwartą kadencję. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podjęli także uchwałę – apel, skierowany do pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra infrastruktury – pana Andrzeja Adamczyka o podjęcie niezwłocznych działań w celu urealnienia wysokości opłat za badania techniczne.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu warsztatowego i usług, przygotowana przez firmy działające w segmencie SKP. Wystawcy przygotowali atrakcyjne oferty dla właścicieli stacji na czas trwania konferencji.

XVII Konferencja PISKP odbyła się w dniach 24-26 maja 2023 r. w hotelu Bachleda Kasprowy w Zakopanem.

źródło: piskp.pl

Zachęcamy do obejrzenia naszej rozmowy z prezesem PISKP, Marcinem Barankiewiczem w ramach cyklu MotoFocus TV:

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Normalny, 23 czerwca 2023, 18:15 0 0

: "brak ważnej legalizacji przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu oraz uszkodzenia przyrządu".- taka stacja powinna być natychmiast zamknięta, ponieważ jest to najważniejszy przyrząd mający największy wpływ na jakość badania technicznego i bezpieczeństwo na drodze, powinien być legalizowany co najmniej co dwa miesiące, tak jak pozostałe niepotrzebne graty. Gratuluję pomysłu i skrupulatności kontroli,

Odpowiedz