Dostęp do informacji technicznych związanych z naprawami

17 września 2007, 0:00

Przeciw monopolowi: Komisja Europejska zapewnia niezależnym warsztatom dostęp do informacji związanych z naprawami ze strony producentów pojazdów.


Komisja Europejska, przyjęła cztery decyzje, które są prawnie wiążące dla koncernów DaimlerChrysler, Toyota, General Motors oraz Fiat. Mają one na celu konkretne zapewnienie informacji technicznej związanej z naprawami samochodów wszystkim niezależnym warsztatom w UE. Decyzje zostały przyjęte w ramach Artykułu 9(1) Rozporządzenia 1/2003. Decyzje zostały podjęte po tym jak postępowanie przeprowadzone przez Komisję wykazało, że nieodpowiedni dostęp do pełnego zakresu informacji technicznej mógłby skutkować usunięciem niezależnych warsztatów z rynku a porozumienia zawierane pomiędzy producentami samochodów i warsztatami autoryzowanymi naruszałyby zasady traktatów UE w zakresie ograniczających praktyk gospodarczych (Artykuł 81). Wynikające stąd ograniczenie konkurencji pomiędzy warsztatami naprawiającymi samochody, mogłoby doprowadzić do mniejszego wyboru i większych cen dla konsumentów: warsztaty niezależne są często tańsze niż warsztaty autoryzowane, czasami nawet ponad 50%. Ponadto, jeśli naprawy przeprowadzane byłyby bez właściwej informacji technicznej mogłoby to doprowadzić do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa pojazdów, zanieczyszczania powietrza oraz marnowania paliwa. Wydane decyzje będą wiążące do momentu wygaśnięcia obowiązywania Rozporządzenia Komisji Europejskiej BER (EC) 1400/2002) w maju 2010. Do tego czasu wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie emisji spalin (Rozporządzenie Rady Ministrów (EC) 715/2007). Rozporządzenie to nakłada na producentów pojazdów obowiązek zapewnienia niezależnym warsztatom ustandaryzowanego dostępu do wszelkiej informacji technicznej związanej z naprawami.

Komisarz ds. Konkurencji Neelie Kroes powiedział: "Konsumenci skorzystają na konkurencji pomiędzy warsztatami, dzięki mniejszym opłatom za robociznę oraz tańszym częściom zamiennym. Przyjęte decyzje zapewniają konkretne i stosowne do okoliczności rozwiązanie problemów, z jakimi spotykały się niezależne warsztaty. Bez dostępu do odpowiednich technicznych informacji warsztaty te mogły stracić zdolność do konkurowania."

Ochrona konkurencji na rynku samochodowych części i napraw jest jednym z celów Rozporządzenia Komisji Europejskiej BER (CE) 1400/2002). Niezależne warsztaty są ważne dla europejskich konsumentów, ponieważ wywierają nacisk w zakresie konkurencji na sieci autoryzowane. Badania wykazały np. że ceny w sieciach autoryzowanych w Niemczech są przeciętnie o 16% wyższe, niż w warsztatach niezależnych, podczas gdy w Wielkiej Brytanii różnica dla przeciętnej usługi serwisowej pomiędzy warsztatami niezależnymi a niektórymi najdroższymi markami warsztatów autoryzowanych dealerów może być nawet większa niż 120%. Ta różnica jest bardzo znacząca, kiedy rozważymy, że w ciągu całego okresu użytkowania samochodu koszty naprawy i utrzymania samochodu są równe pierwotnej cenie zakupu samochodu przez pierwszego właściciela.

Samochody stają się coraz bardziej złożone i nawet podstawowe naprawy wymagają wykwalifikowanych techników mających dostęp do odpowiednich informacji technicznych dla danej marki. Wstępnym odkryciem Komisji Europejskiej we wszystkich czterech przypadkach było, że koncerny samochodowe mogłyby zatrzymywać pewne techniczne informacje przed udostępnianiem dla niezależnych warsztatów a udostępniana reszta informacji, nie spełnia potrzeb. Te widoczne nieprawidłowości mogłyby doprowadzić do usunięcia niezależnych warsztatów z rynku, skutkując poważną szkodą dla konsumentów. Takie zachowanie jest zabronione przez Rozporządzenie 1400/2002, zgodnie z którym, pełny dostęp musi być zapewniony niezależnym warsztatom, w formie niedyskryminującej i odpowiedniej do ich potrzeb.

Informacja wyjaśniająca
Dzisiejsze decyzje oparte są na Artykule 9 Rozporządzenia Rady ministrów 1/2003 i uwzględniają wyniki gruntownego postępowania w kwestii stosowania przepisów w zakresie udostępniania informacji technicznych niezależnym warsztatom przeprowadzonego względem DaimlerChrysler, Toyota, General Motors i Fiat oraz biorą pod uwagę wyniki konsultacji. Zalecenia, które są wiążące dzięki wydaniu decyzji są bardzo podobne i mają trzy zasadnicze elementy.
Pierwszy z nich wyjaśnia pojęcie technicznych informacji i zapewnia, że wszystkie takie informacje dostarczane do autoryzowanych warsztatów muszą być także udostępnione warsztatom niezależnym w niedyskryminujący sposób.
Po drugie, chociaż producenci pojazdów mogą zatrzymać informację odnoszącą się do zabezpieczeń przed kradzieżą lub elektroniki wewnątrzpokładowej, muszą zapewnić, że to nie uniemożliwi niezależnym warsztatom wykonywania napraw niepowiązanych bezpośrednio z tymi funkcjami.
Po trzecie, zalecenia zapewniają, że niezależne warsztaty mogą uzyskać informacje, która nie jest udostępniona w formie pakietów a jej cena uwzględnia zakres czynności, do których zostanie wykorzystana. Wybrane strony internetowe jako główny środek zapewniania technicznych informacji, będą działały w okresie ważności zaleceń. Dostęp będzie zapewniany poprzez czasowe wejścia, o cenie ustalonej za 1 godzinę, na poziomie, który zapewni równość pomiędzy autoryzowanymi i niezależnymi warsztatami.

Wszyscy czterej producenci pojazdów zobowiązali się do zaakceptowania arbitrażu lub mechanizmu mediacyjnego dla potrzeb prowadzonych działań.
Podjęte decyzje są ważnym zabezpieczeniem dla konkurencji w tym sektorze i powinny zachęcić producentów pojazdów innych marek, aby uważnie przyjrzeć się ich własnym praktykom w zakresie przepisów dotyczących technicznych informacji.
Złamanie zaleceń, wiążących zgodnie z Artykułem 9(1) rozporządzenia 1/2003 może spowodować, że Komisja Europejska nałoży grzywnę w wysokości do 10% obrotu firmy.

***

Powyższy materiał jest komunikatem Komisji Europejskiej

 

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!