Sieć Perfect Service – nowa propozycja ubezpieczeń serwisów

15 lipca 2004, 0:00

Sieć serwisów Perfect Service, organizowana przez firmę JC Auto liczy już ponad 130 warsztatów.
Obecnie do oferty dla serwisów wprowadzono specjalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Oferta programu uwzględnia kilka wariantów ubezpieczeniowych uwarunkowanych przede wszystkim sumą ubezpieczenia oraz zakresem szkód. Oferta ta została przygotowana specjalnie dla sieci Perfect Service. W celu jej urozmaicenia wprowadzono możliwość wyboru klauzul po to, aby każdy wybrał takie ubezpieczenie, jakie jest mu potrzebne.
Zakres podstawowy zawiera OC z tytułu prowadzonej działalności oraz użytkowania mienia z rozszerzeniem o szkody wyrządzone za rzecz wprowadzoną do obrotu ( w tym szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa), natomiast do opcji należą:
 – szkody na osobie i w mieniu powstałe w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania,
 – szkody w rzeczach poddanych obróbce, czyszczeniu lub naprawie.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest wymogiem, jaki firma JC Auto stawia przed serwisami, które chcą przystąpić do sieci. Stąd właśnie nasza propozycja na atrakcyjne ubezpieczenie swojego serwisu.
W celu uzyskania szerszej informacji o warunkach ubezpieczenia można kontaktować się z działem obsługi sieci Perfect Service pod numerem (0-22)-878-38-80.

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!