SPIS TABEL, DIAGRAMÓW, WYKRESÓW I KORELACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

31 marca 2009, 0:00

SPIS TABEL, DIAGRAMÓW, WYKRESÓW I KORELACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

DIAGRAMY

Diagram 1 – podział rynku motoryzacyjnego

Diagram 2 – czy odczuwasz gorszą w porównaniu do lat ubiegłych sytuacje na rynku części i napraw samochodów?
Diagram 3– Polska zachodnia a Polska wschodnia – gdzie bardziej odczuwalny jest kryzys?
Diagram 4 – Czy szukając oszczędności zamierzasz skracać godziny pracy?
Diagram 5 – Czy zamierzasz szukać oszczędności redukując zatrudnienie ?

Diagram 6 – Czy zamierzasz szukać oszczędności w inny sposób?
Diagram 7 – Czy posiadasz magazyn części zamiennych?
Diagram 8 – Czy planujesz ograniczenia wartości magazynu w obecnym roku?
Diagram 9 – Czy ze względu na sytuację gospodarczą rozważasz możliwość likwidacji firmy?


TABELE

Tabela 1 – struktura próby ze względu na wiek
Tabela 2 – struktura próby ze względu na województwo
Tabela 3 – struktura próby ze względu na wielkość miejscowości

Tabela 4 – struktura próby ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
Tabela 5– Proszę ustosunkować się do stwierdzeń o rynku:
Tabela 6 – Poczucie gorszej sytuacji na rynku ze względu a wielkość miejscowości, w której działa firma.
Tabela 7 – Plany w związku z kryzysem w zależności od wielkości miejscowości w której działa firma.

Tabela 8 – Jeśli zanotowałeś spadek obrotów to o ile ?
Tabela 9 – Spadek obrotów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
Tabela 10 – Z jakimi problemami obecnie boryka się Twoja firma?
Tabela 11– Problemy w firmie w zależności od wielkości miejscowości w której firma działa.

Tabela 12 – Czy szukając oszczędności zamierzasz skracać godziny pracy?
Tabela 13 – Czy zamierzasz szukać oszczędności redukując zatrudnienie ?
Tabela 14 – Korelacja zamiar szukania oszczędności w postaci redukcji zatrudnienia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
Tabela 15 – Czy zamierzasz szukać oszczędności zmniejszając wynagrodzenie pracowników?

Tabela 16 – Czy planujesz ograniczenia wartości magazynu w obecnym roku?
Tabela 17 – Korelacja planowane zmniejszenie wartości magazynu ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
Tabela 18 – Czy zamierzasz poszerzyć ofertę o tańsze linie produktowe?
Tabela 19 – Czy zamierzasz zastąpić posiadane obecnie w ofercie produkty tańszymi zamiennikami?
Tabela 20 – Zamiar zastąpienia posiadanych obecnie w ofercie produktów tańszymi zamiennikami a rodzaj prowadzonej działalności.

Tabela 21 – W jakich grupach asortymentowych zamierzasz wprowadzić tańsze linie produktowe ?
Tabela 22 – Z czym kojarzy się tańszy produkt ?
Tabela 23 – Skojarzenia tańszego produktu a wiek respondenta ?
Tabela 24 – Czy zamierzasz w tym roku obniżać ceny świadczonych usług ?
Tabela 25 – Czy obniżka cen planowana jest na usługi czy części ?

Tabela 26 – Planowana obniżka cen a rodzaj wykonywanej działalności.
Tabela 27 – O jakie usługi zamierzasz poszerzyć swoją ofertę?
Tabela 28 – Kiedy Twoim zdaniem nastąpi poprawa sytuacji gospodarczej?
Tabela 29 – Czy ze względu na sytuację gospodarczą rozważasz możliwość likwidacji firmy?
Tabela 30 – Rozważania likwidacji firmy a wiek respondentów?

Tabela 31 – Czy planujesz ograniczyć zakupy u dotychczasowych dostawców?
Tabela 32 – Plany ograniczenia zakupów u dotychczasowych dostawców a rodzaj działalności
Tabela 33 – Czy Twoje zakupy u głównego dostawcy zmieniły się?
Tabela 34 – Zmiany w zakupach u głównego dostawcy w zależności od rodzaju działalności:

Tabela 35 – Czy oczekujesz szczególnego wsparcia od dystrybutorów części zamiennych?
Tabela 36 – Jaki rodzaj wsparcia jest dla Ciebie najważniejszy – wszystkie wskazania ?
Tabela 37 – Oczekiwany charakter wsparcia (pierwsze wskazanie) w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
Tabela 38 – Czy Twoim zdaniem wstąpienie do sieci warsztatowej jest szansą na przetrwanie gorszej koniunktury?

WYKRESY

Wykres 1 – struktura próby ze względu na wiek
Wykres 2 – struktura próby ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
Wykres 3 – czy odczuwasz gorszą w porównaniu do lat ubiegłych sytuację na rynku części – podział według województw?

Wykres 4– Proszę ustosunkować się do stwierdzeń o rynku.
Wykres 5 – Co planujesz w związku z kryzysem ?
Wykres 6 – Plany w związku z kryzysem w zależności od wielkości miejscowości w której działa firma.
Wykres 7 – Jeśli zanotowałeś spadek obrotów to o ile ?

Wykres 8 – Z jakimi problemami obecnie boryka się Twoja firma?
Wykres 9 – Korelacja zamiar szukania oszczędności w postaci redukcji zatrudnienia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
Wykres 10 – Czy zamierzasz szukać oszczędności zmniejszając wynagrodzenie pracowników?
Wykres 11 – Korelacja planowane zmniejszenie wartości magazynu ze względu na rodzaj prowadzonej działalności

Wykres 12 – Czy zamierzasz poszerzyć ofertę o tańsze linie produktowe?
Wykres 13 – Czy zamierzasz zastąpić posiadane obecnie w ofercie produkty tańszymi zamiennikami?
Wykres 14 – Zamiar zastąpienia posiadanych obecnie w ofercie produktów tańszymi zamiennikami a rodzaj prowadzonej działalności.
Wykres 15 – W jakich grupach asortymentowych zamierzasz wprowadzić tańsze linie produktowe ?

Tabela 16 – Z czym kojarzy się tańszy produkt ?
Wykres 17 – Skojarzenia tańszego produktu a wiek respondenta ?
Wykres 18 – Zamiar obniżania ceny świadczonych usług ?
Wykres 19 – Czy obniżka cen planowana jest na usługi czy części ?
Wykres 20 – Planowana obniżka cen a rodzaj wykonywanej działalności.

Wykres 21 – O jakie usługi zamierzasz poszerzyć swoją ofertę?
Wykres 22 – Kiedy Twoim zdaniem nastąpi poprawa sytuacji gospodarczej?
Wykres 23 – Rozważania likwidacji firmy a wiek respondentów?
Wykres 24 – Czy planujesz ograniczyć zakupy u dotychczasowych dostawców?

Wykres 25 – Plany ograniczenia zakupów u dotychczasowych dostawców a rodzaj działalności
Wykres 26 – Czy Twoje zakupy u głównego dostawcy zmieniły się?
Tabela 27 – Zmiany w zakupach u głównego dostawcy w zależności od rodzaju działalności:
Wykres 28 – Czy oczekujesz szczególnego wsparcia od dystrybutorów części zamiennych?

Wykres 29 – Jaki rodzaj wsparcia jest dla Ciebie najważniejszy – wszystkie wskazania ?
Wykres 30 – Oczekiwany charakter wsparcia (pierwsze wskazanie) w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
Wykres 31 – Czy Twoim zdaniem wstąpienie do sieci warsztatowej jest szansą na przetrwanie gorszej koniunktury?

KORELACJE ZAWARTE W RAPORCIE

1. Rozważania o zamknięciu i likwidacji firmy a wiek respondenta
2. Kojarzenie tańszego produktu a wiek respondenta
3. Wpływ kryzysu na działalność firmy w zależności od wielkości miejscowości, w której działa
4. Planowane zmniejszenie wartości magazynu ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
5. Problemy w firmie w zależności od wielkości miejscowości, w której ona działa
6. Plany ograniczenia zakupów u dotychczasowych dostawców a rodzaj działalności

7. Zamiar zastąpienia posiadanych obecnie w ofercie produktów tańszymi zamiennikami a rodzaj prowadzonej działalności
8. Odczucie gorszej sytuacji na rynku ze względu na wielkość miejscowości, w której działa firma?
9. Spadek obrotów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
10. Zmiana liczby zakupów u głównego dostawcy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
11. Planowana obniżka cen a rodzaj wykonywanej działalności
12. Oczekiwany charakter wsparcia (pierwsze wskazanie) w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

13. Zamiar oszczędności w postaci redukcji zatrudnienia a rodzaj prowadzonej działalności
14. Zamiar szukania oszczędności w prowadzeniu firmy a rodzaj prowadzonej działalności
15. Województwo, w którym prowadzona jest firma a odczucie gorszej sytuacji na rynku

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!