Jak uzyskać dotację na stworzenie lub rozwój warsztatu

10 marca 2017, 10:49

Rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój wymagają inwestycji. W przypadku działalności na wsi lub w małym mieście (do 20 000 mieszkańców) możliwe jest skorzystanie ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Co ważne, wsparcie można uzyskać nie będąc osobą ubezpieczoną w KRUS.

Minimalna wartość operacji, którą można wesprzeć dotacją to 50 000 zł. Pomoc na założenie działalności gospodarczej jest przyznawana w kwocie do 100 000 zł. Nie wszystkie koszty są objęte refundacją. Dotację możemy wykorzystać na zakup oprogramowania komputerowego oraz licencji najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, oraz zakup nowych maszyn lub wyposażenia. Pomoc na rozwijanie działalności jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż: 70% kosztów kwalifikowalnych.

Lokalne Grupy Działania

By uzyskać wsparcie, najlepiej zacząć od wyszukania właściwej Lokalnej Grupy Działania. Najprostszą metodą jest odnalezienie jej poprzez wyszukiwarkę internetową, po wpisaniu nazwy gminy właściwej dla miejsca zamieszkania i hasła „Lokalna Grupa Działania”. LGD można znaleźć także na mapie dostępnej na stronie ksow.pl/leader.

LGD przygotowują Lokalną Strategię Rozwoju dla danego obszaru, który zwykle składa się z kilku sąsiadujących ze sobą gmin. LGD może korzystać ze środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W siedzibie LGD można uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące wsparcia działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Co decyduje o przyznaniu wsparcia?

Jeżeli złożony wniosek jest poprawny, kluczową rolę będzie stanowiła punktacja. Im więcej kryteriów wyboru operacji będzie spełniał wniosek, tym większe szanse na osiągnięcie wymaganego progu punktowego, który decyduje, czy wniosek będzie brany pod uwagę, czy nie.

Każda LGD ustala własne kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów. Zwykle są one jednak dość podobne. Wśród nich znajdziemy na przykład oświadczenie o prowadzeniu działalności na obszarze LGD i opłacaniu podatków, utworzenie dodatkowych miejsc pracy (czyli zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – także emeryta, rencisty lub osoby niepełnosprawnej pobierającej świadczenia), składanie wniosku przez osobę młodszą niż 35 lat, starszą niż 50 lat, będącą kobietą lub osobą niepełnosprawną. Zwykle wysoko punktowane jest też przedstawienie kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia, które zwiększa szanse na utrzymanie działalności w wymaganym okresie trwałości projektu. Swoje szanse można także zwiększyć poprzez uczestniczenie w szkoleniu prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania.

We wniosku warto także dokonać analizy rynku lokalnego. Oceniając konkurencję, tworząc plany działań promocyjnych i strategię utrzymania miejsc pracy oraz firmy przez wymagany okres (5 lat), a także opisując docelową grupę klientów, możemy znacznie poprawić swoją punktację.

LGD bierze także pod uwagę koszt stworzenia miejsca pracy – im jest on niższy niż w pozostałych wnioskach, tym większe szanse na uzyskanie dodatkowych punktów. Podobnie jest w przypadku wkładu własnego – jeśli przekracza on wymagany w regulaminie naboru poziom, można uzyskać więcej punktów.

O wsparciu decyduje budżet naboru. Im wyższą punktację uzyska wniosek, tym większa jest szansa, że zmieści się on w limicie środków przewidzianych na dany nabór.

Co jeszcze trzeba zrobić?

By uzyskać pomoc, trzeba przede wszystkim:

  • mieć numer identyfikacyjny, nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • nie uzyskiwać współfinansowania operacji z innych środków publicznych,
  • zrealizować działania w ramach operacji w ciągu 2 lat,
  • przygotować biznesplan i realizować operację zgodnie z nim (musi być uzasadniona ekonomicznie)
  • spełnić pozostałe warunki, podawane na stronach LGD.

Pomoc

Swoją pomoc w zdobyciu dotacji oferują też prywatne firmy. Oczywiście jest to legalna i dozwolona pomoc, ale dokumentacja związana ze wsparciem z funduszy oraz liczba LGD sprawiają, że każdy przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie złożyć wniosek o pomoc.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Anonim, 16 marca 2017, 9:39 45 -7

A po 2 latach zaczną się kontrole i kary - każdorazowo min. 25% kwoty dofinansowania żeby urzędnik kontrolujący mógł się wykazać że jego etat jest koniecznie niezbędny. Jego, żony, zięcia i synowej. 5 lat będą france co kwartał przerzucać te same dokumenty żeby w 2gim czy 3cim roku nagle stwierdzić nieprawidłowość że oto podnośnik który zamontowałeś stoi 2cm za bardzo w lewo albo jest 2cm za niski, albo odbiorca odpadów nieczytelnie wypełnił kartę przekazania odpadów albo "wszystko jest OK ale tysiąc kary muszę wypisać... pan rozumie..."

Odpowiedz