“Pierwsza linia frontu”-szkolenia

4 lutego 2004, 0:00

Jak wszyscy wiedzą szkolenie pracowników jest podstawą rozwoju firmy. Często jednak brak czasu i codzienne pilne sprawy powodują, że zapominamy o tym istotnym elemencie.
Dlatego też staram się przypomnieć o tym i zarazem znaleźć najciekawsze przykłady szkoleń. Specjalnie dla Państwa Pan Dariusz Rajca dyrektor ds. szkoleń Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr przygotował poniższy materiał. Po zapoznaniu się z nim zapraszam do oddania głosu w małej ankiecie umieszczonej na naszej stronie www.motofocus.com.pl

Zapewne część waszych pracowników jest z tzw. “pierwszej linii frontu” to oznacza, że zajmują się aktywną sprzedażą usług lub produktów poprzez spotkania z klientami. Jeśli opisane poniżej zagadnienia stanowią część ich codziennej pracy to przedstawione studium jest właśnie dla Nich.
Korzystając z wiedzy Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr i wieloletniej praktyki w pracy w działach handlowych z handlowcami chcemy wyposażyć ich w szereg cennych informacji, wskazówek i narzędzi, które pracę handlowców uczynią skuteczniejszą, ciekawszą i łatwiejszą.
Nasza wiedza na temat pracy handlowców pochodzi głównie z naszych doświadczeń.
To tysiące godzin spędzonych z klientami, podczas których sami sprzedawaliśmy, wspomagaliśmy innych lub uczyliśmy ich jak powinni robić to najskuteczniej.
Te doświadczenia wsparte wiedzą z zakresu psychologii oraz nowoczesną teorią na temat procesu sprzedaży, pozwalają nam zaprezentować ciekawy program warsztatów poświęconych doskonaleniu umiejętności Twoich pracowników. Cele programu:
– Zwiększenie sprzedaży i skuteczności w działaniu z różnymi kategoriami klientów
– Budowania własnego autorytetu oraz pozytywnego nastawienia do siebie, firmy, produktów i klienta
– Efektywnego komunikowania się z klientami i przekonywania ich do współpracy i do produktów firmy
– Rozpoznawania potrzeb, motywów i obiekcji klientów
– Prezentowania korzystnych rozwiązań podczas prezentacji jak i w rozmowach indywidualnych
– Negocjowania długoterminowych warunków współpracy, radzenia sobie w sytuacjach trudnych


Metody:
W trakcie zajęć wykorzystujemy metody aktywizujące uczestników. Ogromną rolę w zajęciach odgrywa praca zespołowa, w czasie której zachodzi najefektywniejszy proces nauczania. Dyskusje, wspólne rozwiązywanie problemów, ćwiczenia indywidualne i grupowe pozwalają na wymianę poglądów, werbalizację odczuć i zdobycie nowej wiedzy. Zastosowanie nowoczesnych interaktywnych metod edukacyjnych wzmacnia efekty szkolenia.

Program zajęć – sesja pierwsza


– Proces sprzedaży – kolejność i umiejętność kontrolowania najważniejszych jego etapów.
– Profesjonalna obsługa; co to takiego z punktu widzenia klienta oraz handlowca – jak widzą nas nasi klienci, a jaka jest rzeczywistość
– Jak wykorzystać efekt pierwszego wrażenia w kontaktach biznesowych do ustalenia mojej dobrej pozycji “na wejściu”?
– Umiejętność interpretowania zachowań i nastawienia klienta na podstawie obserwacji mowy ciała
– Dopasowanie do zachowań różnych klientów – warunkiem przełamywania barier i uprzedzeń – technika odzwierciedlania
– Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – co ich odróżnia, jak przygotowywać dla każdego z nich argumentację
– Od czego zależy nasza wiarygodność
– Czy jestem dobrym handlowcem; jak wykorzystać moje mocne i słabe strony na skuteczność w moim działaniu?
– Typologia klientów pod kątem ich zachowań i sposobu podejmowania decyzji. Co ich motywuje, czego się obawiają, jak rozpoznać poszczególne typy osobowości np. po wyglądzie i zachowaniu i jak się do nich dopasować?
– Przygotowanie strategii rozmowy indywidualnej z klientem
– Efektywne rozpoczęcie rozmowy z klientem – słowa klucze budujące nastrój i zaufanie


Aby jeszcze bardziej Państwa zainteresować chciałam podkreślić, że Pan Dariusz Rajca jako dyrektor ds. szkoleń Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr, przygotowuje i realizuje projekty szkoleniowe z zakresu, sprzedaży, negocjacji, zarządzania zespołem oraz szeroko rozumianej komunikacji międzyludzkiej. Doświadczenie w sprzedaży i w zarządzaniu zdobywał w wielu firmach przechodząc wszystkie szczeble kariery od przedstawiciela handlowego do dyrektora.
Specjalizuje się w szkoleniach dla działów handlowych. Od 1995 roku poprowadził około 400 bloków szkoleniowych, w których udział wzięło ponad 8.000 uczestników.
Jako trener posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte podczas pracy, oraz kursów prowadzonych przez trenerów polskich i zagranicznych.

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!