Zniesienie opłaty ewidencyjnej za przegląd – czy będzie taniej?

17 kwietnia 2023, 11:56

Rząd przymierza się do zniesienia opłaty ewidencyjnej, pobieranej m.in. przy rejestracji pojazdów czy przeprowadzaniu badania technicznego. Czy przyjęty niedawno projekt ustawy pozwoli kierowcom zaoszczędzić i jak przełoży się na pracę stacji kontroli pojazdów?

Drobne monety
źródło: unsplash.com

Zmiany w prawie o ruchu drogowym – co się stanie z opłatą ewidencyjną?

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym dotyczą opłaty ewidencyjnej pobieranej przez organy jednostek samorządu terytorialnego i stacje kontroli pojazdów za m.in.:

  • wydanie karty parkingowej, która obecnie nie jest jeszcze pobierana,
  • rejestrację pojazdu,
  • wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników,
  • wydanie zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych,
  • wydanie nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnej w przypadku utraty lub zniszczenia,
  • przeprowadzenie badania technicznego pojazdu,
  • odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie,
  • wymianę prawa jazdy na podstawie art. 150 ust. 1 zd. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Wysokość opłaty ewidencyjnej to 0,50 lub 1 zł w zależności od rodzaju wykonywanej czynności. Opłata ewidencyjna za przeprowadzenie badania technicznego to 1 zł. Wpływy z opłaty są źródłem finansowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ministerstwo odnotowało, że kluczowym wpływem pieniędzy dla CEPIK jest opłata ewidencyjna, ale ta, która jest opłacana przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu zawierania umów obowiązkowej polisy OC. W uzasadnieniu ustawy uściślono, że opłaty ewidencyjne pobierane przez organy jednostek samorządu terytorialnego i stacje kontroli pojazdów stanowią razem 14,5% przychodów Funduszu.

Projekt ustawy przewiduje również zmianę stawki opłaty ewidencyjnej dla zakładów ubezpieczeń. Z 1 euro przeliczonego na złotówki po średnim kursie NBP na maksymalnie 0,1% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co obecnie daje około 6 zł.

Jakie zmiany przyniesie zniesienie opłaty ewidencyjnej?

W uzasadnieniu ustawy zawarto informację o tym, że zmiany eliminują nadmierne obciążenia i obowiązki obywateli i samorządów, ale również przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Stacje kontroli pojazdów i jednostki samorządowe są zobowiązane przekazywać wiele danych na potrzeby centralnej ewidencji pojazdów oraz kierowców. W ramach związanej z tym pracy należało uiścić dwie opłaty: za czynności oraz ewidencyjną.

Wprowadzenie zmian pozwala zrezygnować z konieczności przygotowywania sprawozdań dotyczących środków finansowych pobieranych i przekazywanych w ramach opłaty ewidencyjnej.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!